Marie Terezie

Marie Terezie

arcivévodkyně rakouská, královna uherská a česká, jediná vládnoucí žena na českém trůně (13. 5. 1717 – 29. 11. 1780)

Marie Terezie Valpurga Amálie Kristýna se narodila jako nejstarší dcera Karla VI. a Alžběty Kristýny Brunšvické. Byla předpokládanou dědičkou, protože její bratr zemřel před jejím narozením. Od dětství ji vychovávali jezuité, učila se nejen náboženství, dějiny, latinu, francouzštinu, němčinu, ale také kreslení, tanec a hudbu. Tančila i zpívala před publikem a dokonce si zahrála v komedii. V roce 1728 se vychovatelkou Marie Terezie stala hraběnka

Jiří Trnka

Jiří Trnka

český výtvarník, ilustrátor, scénárista a režisér animovaných filmů, od roku 1963 národní umělec se narodil v Petrohradě v Plzni v rodině klempířského mistra a švadleny. Již od útlého věku vyrůstal mezi loutkami, které se u nich doma vyráběly. Studoval na plzeňském gymnáziu a díky profesoru Josefu Skupovi začal spolupracovat s loutkovým divadlem Feriálních osad v Plzni. V roce 1927 gymnázium opustil, krátce se učil cukrářem,

KontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontakty