Otevíráme v Pátek (22.11.2019) od 9.00 do 15.00Máme zavřeno-Dnes: 9.00 - 15.00

Studovny

Máme otevřeno-Dnes: 8.00 - 15.00

UVI

Instrukce, pomůcky

V první řadě: tato sekce obsahuje návod pro sběr výsledků výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) zejména za publikační rok 2015 pro Rejstřík informací o výsledcích (RIV, resp. současný RIV16). Dále potom přináší výňatky z agendy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI): platné definice, oborové skupiny a výsledky posledního hodnocení VO (H14).

download
Kdy a jak vykázat výsledky VaVaI (publikačního charakteru i ostatních), především za publikační rok 2015 (lze zpětně hlásit i starší výsledky VaVaI). Obsahuje i uživatelský návod databáze OBD pro sběr výsledků VaVaI s řadou tipů na usnadnění práce.

downloadFormulář pro zaměstnace/studenty se vztahy  současně ke 2. LF UK a FN v Motole, resp. zaměstnance se vztahem pouze k FN v Motole. Jeho vyplnění a odevzdání na personální oddělení FN v Motole je podmínkou pro to, aby mohli být v databázi OBD vedeni jako „domácí tvůrci“ za FN v Motole, příp. mohli mít zřízen uživatelský účet a sami mohli pořizovat záznamy o výsledcích VaVaI (týká se pouze zaměstnanců bez vztahu k 2. LF UK, resp. jiné fakultě UK).

downloadVýňatek z dokumentu RVVI „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2016)“ s kompletními definicemi výsledků VaVaI publikační i nepublikační povahy.

downloadVýňatek z dokumentu RVVI „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2016)“ s tabulkou udělovaných bodů a vzorečkem pro výpočet bodů časopisů s IF (WoS) a SJR (SCOPUS).

downloadPoslední výňatek z dokumentu RVVI „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2016)“, popisující sdružování jednotlivých oborů RIV do tzv. oborových skupin se stejnou politikou hodnocení výsledků VaVaI.

downloadMS Excel tabulka H14, přehled konkrétního bodového hodnocení jednotlivých výsledků VaVaI pro 2. LF UK a FN v Motole, převzaté z databáze Hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2014.