Aplikace OBD

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA: Databáze OBD je od roku 2014 (rozumí se rok sběru dat, nikoliv vydání) určena ke sběru výsledků VaVaI a nahrazuje databázi PUČ, využívanou k témuž účelu v letech 2007-2013. Pouze prostřednictvím této databáze lze vykazovat výsledky VaVaI do RIV a pro další účely (evaluace, prezentace, statistiky) za 2. LF UK a FN v Motole.

UPOZORNĚNÍ:  Nevkládejte žádná nová data do aplikace PUČ! Z této aplikace lze využívat pouze vyhledávač výsledků VaVaI, zadaných v letech 2007-2013. OBD tuto funkci převezme po úspěšné migraci historických dat, jež proběhne v průběhu roku 2014.

Uživatelé s aktivním vztahem k UK využijí k přihlášení CAS údaje, v případě problémů kontaktují administrátora. Uživatelé se vztahem pouze k FN v Motole se vždy obrátí na administrátora pro konzultaci o přidělení přístupu – první a základní podmínkou pro jeho zřízení je podepsaný a na personální oddělení FN v Motole odevzdaný „Informovaný souhlas“ (viz sekce „Instrukce, pomůcky“).

Administrátor: PhDr. Radim Kubeš, tel. 5848, e-mail radim.kubes@lfmotol.cuni.cz

obd

Veřejně přístupný vyhledávač záznamů výsledků VaVaI v databázi OBD. Obsahuje údaje o výsledcích domácích tvůrců UK, FN v něm nejsou integrovány.

Upozornění: zobrazuje pouze výsledky se statusem „přijatý“; pro vyhledávání publikací v průběhu sběru je proto vhodnější vyhledávač v uživatelském rozhraní.

search

Veřejně přístupný vyhledávač záznamů výsledků VaVaI v databázi PUČ. Obsahuje údaje o výsledcích domácích tvůrců  2. LF UK a FN v Motole za léta 2005-2012 (částečně též 2003, 2004). Jedná se o historická data, data aktuální je třeba vyhledávat přímo v rozhraní OBD.

puc

Odkazy na seznamy publikační činnosti zaměstnanců UK 2. LF (od 1996) a FN v Motole (od 1999).

 

KontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontakty