Pro externí uživatele

Ústav vědeckých informací zajišťuje meziknihovní výpůjční službu z fondů 2. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Motole všem knihovnám v České republice.

Kopie článků nebo částí monografií zasíláme v podobě xerokopii. Slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, kopírovat, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat ( zák.č.121/2000 Sb.).
 

Jméno / e-mail Telefon
Mária Kafríková 22443 5841
Provozní doba:  
Pondělí – Čtvrtek 9 – 16
Pátek 9 – 15:00

 

KontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontakty