Pro interní uživatele

O službu můžete požádat:

Dodání kopie článků, publikací je přístupné kterémukoli zaměstnanci 2. LF a FN Motol a studentům.

Kopie článků nebo částí monografií poskytujeme v podobě xerokopii. Slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, kopírovat, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat ( zák.č.121/2000 Sb.).

Požadavky na články z časopisu nebo publikace, které nejsou na území ČR zajišťujeme prostřednictvím Národní knihovny ČR. Tato služba je placená:

Kopie článků realizované v zahraničí 40 Kč za každých 5 i započatých stran kopie
Kladně vyřízená knihovní jednotka ze zahraničí Místo vydání Velká Británie + zámořské státy 450 Kč
Místo vydání evropské státy 250 Kč
Jméno / e-mail Telefon
Mária Kafríková 22443 5841
Bc. Marie Odehnalová 22443 5888
Provozní doba:  
Pondělí – Čtvrtek 9 – 16
Pátek 9 – 15:00

 

KontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontakty