Počítače, WiFi, studovny

Počítače:

Uživatelé knihovny mají k dispozici počítačovou studovnu s 5 PC. I v dalších studovnách jsou k dispozici PC, Studovna C – 2 PC, studovna B – 1 PC, čítárna časopisů – 1 PC, studovna A – 3 PC. Všechny počítače jsou připojeny na internet a z počítačové studovny a studoven C a B je umožněn tisk na síťovou tiskárnu umístěnou v PC studovně. Dále mohou uživatelé využít scaner v PC studovně.

Studovny:

A – studovna ANATOMICA 
K dispozici jsou anatomické modely a literatura.

B – studovna BIOMEDICA
Prezenční studovna biomedicínské – preklinické literatury.

C – studovna CLINICA
Prezenční studovna klinické literatury.

Studovna časopisů

Studovna s relaxačním koutkem

Seznam českých a zahraničních odborných periodik dostupných v knihovně

 

Síť WiFi

Knihovna a další součásti 2. LF jsou pokryty bezdrátovou sítí (WiFi) – Eduroam, která umožňuje připojení vlastního notebooku a dalších mobilních zařízení k internetu.

Eduroam – Jak se připojit – návody pro různé operační systémy

 

Pravidla pro používání uvedených prostorů včetně pravidel pro používání výpočetní techniky určují provozní řády:

 

KontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontakty