Konzultace

Konzultace, školení a pomoc při strategii zadání rešerše, výběru relevantní databáze, volbě klíčových slov a vlastním vyhledávání informací v bibliografických a jiných databázích a na internetu probíhá individuálně v termínu a rozsahu stanoveném po vzájemné domluvě.

Ing. Zdeněk Smrčka, rešeršní pracovník ÚVI.

Tyto služby jsou poskytovány bez rozdílu i všem studentům 2. LF, zvláště při shromažďování bibliografických podkladů pro jejich seminární, bakalářské a diplomové práce.

Výuka základů rešeršní práce také probíhá jak v rámci předmětu „Lékařská informatika“ ve 2. ročníku magisterského studijního programu „Všeobecné lékařství“, tak v rámci obdobné výuky studujících 1. ročníků bakalářských programů „Fyzioterapie“, „Všeobecná sestra“ a „Zdravotní laborant“ a navazujícího magisterského studia „Fyzioterapie“.

Veškerou tuto výuku zajišťují pracovníci Ústavu vědeckých informací 2. LF. Konzultace a pomoc studentům 2. LF při vypracování bibliografických podkladů k jejich bakalářským a diplomovým pracem poskytují také jednotlivý vyučující : MUDr. Jitka Feberová a Petr Urválek.

KontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontakty