Formulář rešerše

Požadavek na vyhotovení rešerše

 • Pro každé zadání použijte vždy samostatný formulář. Rešerše se vyhotovují pouze pro zaměstnance UK 2. LF a FN Motol. Předávány jsou elektronicky, tištěné výstupy jen v opodstatněných případech!

 •   jednorázová
    průběžná
 •   Medline
    Embase
    BMČ/Česká lékařská bibliografie
    BMS/Slovenská lékarská bibliografie
 • Databáze
 •   děti celkově
    prenatální
    novorozenci
    kojenci
    batolata
    předškolní
    školní
    mladiství
    dospělí celkově
    střední věk
    staří
    lidé celkově
    muži
    ženy
    laboratorní zvířata


 •   email
    CD/DVD(zadavatele)
    papír A4 (do 10 ks)

 

KontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontakty