Registrace, půjčování

Výpůjční služby jsou poskytovány studentům, lékařům a dalším pracovníkům 2. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Motole, odborné i laické veřejnosti.

Výpůjčky jsou uskutečňovány prostřednictvím automatizovaného knihovního systému ALEPH. Na základě registrace v knihovně je uživateli vystaven čtenářský průkaz vybavený čárovým kódem, který ho opravňuje k využívání služeb a pobytu ve veřejných prostorách knihovny. Studentům 2.LF a ostatním studentům UK se při registraci v knihovně průkaz nevydává, nahrazuje jej průkaz studenta UK, vydávaný jednotně Univerzitou Karlovou v Praze.

Podrobnosti jsou uvedeny v Provozním a výpůjčním řádu ÚVI, se kterým je každý uživatel povinen se seznámit.

Výpůjční protokol ( absenční výpůjční služby)

K absenčnímu (domů) půjčování literatury je určen výpůjční protokol. Z fondů ÚVI se půjčuje studijní literatura (skripta, učebnice), české i zahraniční odborné monografie. Pro vyhledání knih, časopisů, kvalifikačních prací a elektronických zdrojů slouží katalog knihovny (návod na vyhledávání v katalogu). Prodlužování a rezervace publikací lze provádět také on-line na našich stánkách v sekci Moje výpůjčky, prodlužování.

Jméno / e-mail Telefon
Alžběta Žďárová 22443 5842
Monika Froňková 22443 5842
Výpůjčky, prodloužení, rezervace  
Provozní doba:  
Pondělí – Čtvrtek 9 – 16
Pátek 9 – 15:00

Studovny ( prezenční výpůjční služby)

K prezenčnímu (pouze na místě) půjčování literatury jsou určeny studovny. K dispozici je základní studijní literatura, zahraniční odborné monografie, česká i zahraniční periodika, denní tisk, encyklopedie, slovníky. Fond k prezenčnímu studiu nelze vynášet z prostor studovny. Na požádání lze zhotovit xerokopie nebo elektronické kopie vybraných článků z časopisů z fondů ÚVI – služba objednávky článků, publikací (MVS, MMVS).

Jméno / e-mail Telefon
Bc. Lukáš Šedivý. 22443 5849, 5844
Provozní doba:  
Pondělí – Čtvrtek 8 – 18
Pátek 8 – 14:30
KontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontakty