Průkazy UK platí ve všech knihovnách Univerzity Karlovy. Uživatel je povinen dodržovat výpůjční lhůty, výpůjční řád konkrétní fakultní knihovny UK.

KontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontakty