Vysokoškolské kvalifikační práce

Předpisy
Opatření děkana č. 5/2018 – Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací
Příloha 1: Požadavky na formální úpravu bakalářských a diplomových prací

Seznamy prací
Seznam obhájených bakalářských prací
Seznam obhájených diplomových prací
Pomůcky
Šablona pro tvorbu vysokoškolské závěrečné práce (dokument ve formátu MS Word s veškerým formátováním, stačí pouze doplnit text práce)
Šablona pro tvorbu vysokoškolské závěrečné práce (dokument ve formátu OpenOffice s veškerým formátováním, stačí pouze doplnit text práce)
Generátor citací – nástroj na generování citací dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (požadované bibliografické údaje vložíte do jednoduchého formuláře a program vygeneruje citaci podle normy)
Doplňková literatura k problematice Jak napsat odborný text! A další knihy k problematice, které naleznete ve fondu knihovny.
Pravidla pravopisu
Kontakt:
Konzultace generování citací apod – Mgr. Kateřina Hajduková
 

Opatření děkana č. 5/2018 – Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

Disertační práce

Pomůcky

Šablona pro tvorbu vysokoškolské závěrečné práce (dokument ve formátu MS Word s veškerým formátováním, stačí pouze doplnit text práce)

Generátor citací – nástroj na generování citací dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (požadované bibliografické údaje vložíte do jednoduchého formuláře a program vygeneruje citaci podle normy)

Doplňková literatura k problematice Jak napsat odborný text! A další knihy k problematice, které naleznete ve fondu knihovny.

Pravidla pravopisu

Kontakt: Mgr. Kateřina Hajduková Konzultační hodiny: Středa: 14 -16 hod.

 

 

 

citacePíšete bakalářskou, diplomovou nebo jinou práci? Chcete používat nástroj, který vám zjednoduší tvorbu citací, automaticky importuje, spolupracuje s textovým editorem a navíc je v češtině? Pokud jste odpověděli Ano – je pro vás připraven nový citační software Citace PRO. Pro přihlášení stačí pouze průkaz studenta nebo zaměstnance (Přihlášení pro instituce do Citace PRO – Univerzita Karlova v Praze).

Letáček ke stažení.

 

KontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontakty