Kontakty na pedagogy

Adresa:

Ústav vědeckých informací UK 2. LF a FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol

Informace v medicíně
Jméno E-mail
Mgr. Drahomíra Dvořáková  drahomira.dvorakova@lfmotol.cuni.cz
MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.    jitka.feberova@lfmotol.cuni.cz
Mgr. Kateřina Hajduková  katerina.hajdukova@lfmotol.cuni.cz
PhDr. Radim Kubeš radim.kubes@lfmotol.cuni.cz
doc. PhDr. Richard Papík  papikr@cuni.cz
Petr Urválek   petr.urvalek@ruk.cuni.cz
Bc. Jan Závěšický   jan.zavesicky@ruk.cuni.cz
Statistika
Ing. Ivana Durdilová  Ivana.Durdilova@seznam.cz

 

KontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontakty