Výpůjční protokol

Máme zavřeno-Dnes: 9.00 - 13.00

Studovny

Máme zavřeno-Dnes: 8.00 - 13.00

UVI

TOP databáze

UpToDate On-line přístup
uptodateUpToDate poskytuje rychlé odpovědi na klinické otázky a poskytuje doporučení k léčbě a péči o pacienta.
Kontakt ÚVI: Ing. Zdeněk Smrčka, tel.: l. 5843
PubMed On-line přístup
Pubmed + UVI 2LF UK fulltextProducent: National Library of Medicine Kontakt ÚVI: Ing. Zdeněk Smrčka, tel.: l. 5843 fulltext

Web of Science On-line přístup
WosUkazatel autorské kvality vědeckých článků („Science Citation Index“) aneb „kdo koho citoval a kdo kým byl citován“. Producent: Thomson Reuters Kontakt ÚVI:  PhDr. Radim Kubeš, tel.: l.5848

 vzdálený přístup

 Journal Citation Reports [Web of Knowledge] On-line přístup
jcrUkazatel kvalitativní, tj. obsahové úrovně vědeckých časopisů “IMPACT FACTOR”, tj. jaká je citovanost článků publikovaných v daném časopisů. Producent: Thomson Reuters Kontakt ÚVI:  PhDr. Radim Kubeš, tel.: l.5848 JCR - přístup z 2.LFvzdálený přístup 
Scopus On-line přístup
Scopus - přístup z 2.LFPolytematická citační bibliografická databáze s významným zastoupením evropské vědy (vedle článků zahrnuje i patenty, sborníky a odkazy na odborné webové stránky) Producent: Elsevier Publ. Kontakt ÚVI:  PhDr. Radim Kubeš, tel.: l.5848

 Scopus - přístup z 2.LFvzdálený přístup

Ovid SP On-line přístup
OvidVyhledávací rozhraní firmy Ovid, které zprostředkovává přístup k mnoha bibliografickým databázím, plným textům e-časopisů i e-knih Producent: Ovid Technologies Kontakt ÚVI:  Ing. Zdeněk Smrčka, tel.: l. 5843

 vzdálený přístup

EBSCO On-line přístup
ebscoDatabáze Ebsco umožňuje online přístup k mnoha bibliografickým databázím a tisícům elektornických časopisů. Producent: Ebsco Publishing Kontakt ÚVI: Ing. Zdeněk Smrčka, tel.: l. 5843

vzdálený přístup 

MEDVIK On-line přístup
bmcČeská a slovenská lékařská bibliografie -knihy a články od roku 1977 /slovenské pouze do roku 2000/. Producent: Národní lékařská knihovna Kontakt ÚVI:  Ing. Zdeněk Smrčka, tel.: l. 5843

 BMS / Bibliographia Medica Slovaca On-line přístup
BMSSlovenská lékařská bibliografie (retrospektiva od roku 1996) Producent: Slovenská lekárska knižnica Kontakt ÚVI:  Ing. Zdeněk Smrčka, tel.: l. 5843
Legenda k databázím
vzdálený přístup via EZProxy vzdálený přístup via EZProxy. Podrobný návod

Všechny databáze – Portál PelikMed

UpToDate pokrývá 9500 klinických témat v 23 specializacích a poskytuje rychlé odpovědi na klinické otázky a poskytuje doporučení k léčbě a péči o pacienta. 
Přístup k plným textům prostřednictvím služby LinkOut Služba LinkOut zajišťuje uživatelům databáze PubMed jednoduchý přímý přístup k plným textům článků z předplacených zdrojů 2.LF. Připojením do databáze PubMed z níže uvedené specifické adresy (vstup do PubMedu) se u citací a abstraktů článků z licencovaných zdrojů objeví ikona UVI 2LF UK.

Vstup do PubMedu

přístup ze sítě 2LF Kliknutím na ikonu se uživatelé dostávají k plným textům článků. Přístup je omezen na počítačovou síť 2.LF UK a FN Motol. Bližší informace o této nové službě a jejím praktickém využití při práci v databázi PubMed obsahuje prezentace LINKOUT – návod pro uživatele.

Web of Science Přístup k databázím Web of Science a Journal of Citation Reports. Přístup k databázím Web of Science a Journal of Citation Reports, k citačnímu manažeru EndNode Web.

JOURNAL CITATION REPORTS Databáze obsahující citační analýzy, polytématicky zaměřená na oblast vědy a techniky. Na portálu Web of Knowledge (Institute for Scientific Information). Databáze obsahující citační analýzy, polytématicky zaměřená na oblast vědy a techniky. Vyhodnocuje a porovnává odborné vědecké časopisy (obsahuje např. impact factor).

Scopus Scopus je citační a abstraktová databáze výzkumné literatury a kvalitních webových zdrojů.

Ovid Vyhledávací rozhraní firmy Ovid, které zprostředkovává přístup k mnoha bibliografickým databázím, plným textům e-časopisů i e-knih. Informace pro nastavení vzdáleného přístupu via Shibboleth pro OvidSP – netýká se přístupu přes EZproxy.

EBSCO EbscoHost nabízí přístup k vybraným databázím bibliografického i plnotextového charakteru pod jedním vyhledávacím prostředím.

BMČ BMČ je česká národní bibliografie, která excerpuje české a slovenské lékařské časopisy.