Předplacené jednotlivé tituly

E-knihy jsou dostupné ze sítě 2. lékařské fakulty. Pro vzdálený přístup můžete u jednotlivých titulů přistupovat pomocí ikonkyvzdálený přístup nebo na portálu EZproxy naleznete seznam všech titulů, předplácených 2. lékařskou fakultou. Co je vzdálený přístup ?

Elektronické informační zdroje jsou určeny pouze pro oprávněné uživatele (studenty a zaměstnance 2. lékařské fakulty) pro nekomerční využívání. Jejich poskytnutí jiným osobám je v rozporu s licenční smlouvou.


Vysvětlivky:

E-knihy Elsevier
U těchto titulů existuje možnost editace učebnice.

Manuál k přihlášení .
e-knihy Ebook Central
Ebrary je multioborová kolekce elektronických monografií. Nyní existuje možnost e-knihy číst off-line na čtečkách, tabletech nebo chytrých telefonech pomocí aplikace Adobe Digital Editions. Návody na čtení off-line ZDE.  Jak pracovat s e-knihama Ebook Central naleznete na stránkách portálu. Návod pro vzdálený přístup naleznete zde  

E-knihy Wiley
Vzdálený přístup ke kolekci e-knih nakladatelství J. Wiley: aktivace vzdáleného přistupu je podmíněna osobní registrací každého uživatele, platí 3 měsíce a poté je potřeba ji opět prodloužit. Přístup je potřeba aktivovat ze sítě 2.LF UK. Podrobný návod.
Karolinum Press
Nakladatelství Karolinum ve spolupráci s Ebook Central a Ebsco Host zpřístupnilo odborné monografie v oblasti medicíny. Jak pracovat s e-knihama Ebook Central naleznete na stránkách portálu. Návod pro vzdálený přístup naleznete zde  
E-Reading
Přístup ke kolekci českých lékařských e-knih je podmíněn registrací na portálu eReading. Přihlášení je možné pomocí CAS – centrální autentizační služba UK (na základě karty ISIC nebo průkazu zaměstnance), návod. Součástí portálu jsou i další odborné knihy v češtině předplacené dalšími fakultami UK.
Oxford Handbook
Kolekce lékařských praktických e-knih. Návod pro vzdálený přístup naleznete zde
McGraw-Hill (Access Medicine)
E-knihy kolekce McGraw-Hill (Access Medicine).  Návody jak pracovat v této kolekci e -knih naleznete na stránkách Odborné informace online. Návod pro vzdálený přístup naleznete zde 
Thieme
Kolekce titulů e-knih (atlasů a učebnic) od nakladatelství Thieme – učebnice, referenční příručky a atlasy z oblasti medicíny. Plné texty jsou zpřístupňovány v PDF.   Více informací o kolekci naleznete v létáčku Thieme E-book Library. Návod pro vzdálený přístup naleznete zde
Podle oborůABCe-knihy Elseviere-knihy Ebook CentralKarolinum Press e-knihy J. Wiley eReadingOxford HandbooksMcGraw-Hill (Access Medicine)Thieme Volně dostupné zdrojeKonsorcium e-knih

 


Allergy
Autoři : Stephen T Holgate ; Martin K. Church ; David H. Broide ; Fernando D Martinez
Čtvrté vydání e-knihy v oboru alergie je obohaceno o nové poznatky z klinické praxe.
Gynaecology Illustrated


Basic and Clinical Immunology

Autoři : Mark Peakman,Diego Vergani
Teoretická a klinická imunologii pro studentů medicíny nebo pro studenty nelékařských zdravotnických programů. V první části jsou popsány základní imunologické procesy , ve druhé části svazku jsou vysvětleny různé druhy onemocnění způsobeném imunologickým mechanismem (nebo poruchou imunologického systému).shit3_min


Basic Immunology, 4E

Autoři : Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman
Aktualizované čtvrté vydání knihy Základy imunologie obsahuje úvod do fungování lidského imunitního systému s důrazem na klinický význam. Formát e-knihy umožňuje snadné učení pomocí krátkých kapitol, shrnutí klíčových bodů, kontrolních otázek na konci každé kapitoly. Jsou zde nejnovější informace (regulační T-buňky,th17), klinické případy a souhrnný slovník, barevné obrázky atd.shit3_min


Bone Marrow Pathology (Third Edition)

Autoři :Barbara J. Bain, David M. Clark, Irvin A. Lampert, Bridget S. Wilkins
Třetí vydání e -knihy obsahuje diagnostiku kostní dřeně společně s nejnovějšími výzkumy v oblasti imunologie a diagnostických technik. Jedná se komplexní návod k diagnostice onemocnění kostní dřeně společně s více než 2000 vysoce kvalitních obrázků a ilustrací apraktickými radami od odborníků z oblasti hematopatologie. Kombinuje všechny techniky, které lze dle nejnovějších výsledků výzkumu aplikovat na diagnostiku kostní dřeně, včetně imunocytochemie , imunohistochemie a diagnostických úloh cytogenetické a molekulárně genetické analýzy . shit3_min


Bonney’s Gynaecological Surgery (Tenth Edition)

Autoři: John M. Monaghan, Alberto (Tito) de Barros Lopes, Raj Naik
V novém desátém vydání byla tato e-kniha přepracována a rozšířena třemi významnými gynekologickými onkology. Kniha je primárně určena především pro stážisty v porodnictví a gynekologii. Obsah je zaměřen na nejčastější používané chirurgické zákroky jako je např. laparoskopie při diagnostice a chirurgických zákroků. E-kniha je rozšířena o devět nových kapitol a je zde také EBM část.
shit3_min


Campbell-Walsh Urology-Volume 1
, Volume 2, Volume 3, Volume 4
Autoři: Alan Wein, Louis Kavoussi, Andrew Novick, Alan Partin, Craig Peters
Od roku 1954 je “Campbell-Walsd Urologie” mezinárodně uznávanou odbornou publikací v oblasti lékařské medicíny oboru urologie. Tato kniha pokrývá celou šíři a hloubku oboru urologie – od anatomie a fyziologie, přes nejnovější diagnostické metody, interní a chirurgické léčby. Jedná se o aktualizované vydání, které obsahuje nejnovější pokroky v robotických a laparoskopických operaci močového měchýře, otevřené operace ledvin atd., doprovázené ilustracemi a videi (anatomie, klinický rozhodovací systém, základy urologické chirurgie a další).
shit3_min


Cellular and Molecular Immunology

Autoři: Abul Abbas, Andrew Lichtman, Shiv Pillai
Tato kniha je obohacena o nejnovější poznatky v oblasti imunologie a molekulární biologie (receptory antigenu a transdukce signálu v buňkách imunitního systému, sliznice a kožní imunity, cytokiny, leukocytů-endoteliální interakce, a další.) shit3_min


Cerebrovascular Ultrasound in Stroke Prevention and Treatment

První editor: Andrei V. Alexandrov
E-kniha je určena lékařům, kteří vyšetřují pacienty po mozkové příhodě pomocí cerebrovaskulárního ultrazvuku. Jsou zde popsány základní principy ultrazvukového vyšetření, klinické rozhodování a výběr vhodné léčby. Ultrazvuk umožňuje monitorovat kardiovaskulární systém a mozkové reakce na léčbu v reálném čase. shit3_min


Clinical Oncology (4th Edition)

Autoři: Anthony J Neal, Peter J Hoskin, Hodder Arnold
E-kniha obsahuje podtitul “Základní zásady a postupy” v oblasti klinické onkologie, je primárně určena pro studenty medicíny, ale i širšímu okruhu zdravotnického personálu se zájmem o onkologii. Prvních šest kapitol pokrývá obecné principy onkologických disciplín. Následuje podrobný popis 15 specifických onkologických onemocnění, které jsou rozděleny do jednotlivých kapitol, součástí je také paliativní péče. shit3_min


Critical Care Obstetrics

Editoři: Gary A. Dildy, Michael A. Belfort, George R. Saade, Jeffrey P. Phelan, Gary D.V. Hankins, Steven L. Clark
Čtvrté aktualizované vydání v oblasti intenzivní péče v porodnictví je revidované, obsahuje nové postupy,techniky a poznatky porodnictví a fetální medicíny. Naleznete zde 14 nových kapitol (např. novorezenecká resuscitace, transplantace orgánů, etické otázky atd.). shit3_min


Cambridge Handbook of Psychology, Health and Medicine

Autoři :Ayers, Susan Baum, Andrew McManus, Chris
Nové vydání Psychologie zdraví a medicíny je kompletně přepracované a revidované. Nabízí aktuální, komplexní on-line zdroj pro klinické psychology. Kniha má dvě hlavní části; první část se zaměřuje na psychologické aspekty zdraví a nemoci, hodnocení, zdravotnickou praxi. Druhá část obsahuje jednotlivá témata, týkající se duševního zdraví řazená dle abecedy. Jsou zde nová témata jako jsou poruchy spánku, úzkostné poruchy výživy a zdraví, etnický původ a zdravotní stav, diagnostické postupy atd. shit3_min


Clinical Neuroanatomy and Neuroscience, 6E

Autoři : M. J. T. FitzGerald, Gregory Gruener, Estomih Mtui
Bohatě ilustrovaná e-kniha Vám pomůže pochopit složitost neurovědy. Obsahuje kompletní přehled různých onemocnění jako jsou různé mozkové nádory, Alzheimerova choroba, funkce jednotlivých součástí nervového systému. Naleznete zde 30 případových studií pro pochopení klinických následků fyzického nebo zánětlivého poškození nervové tkáně.
shit3_min


Clinical Obstetrics & Gynaecology

Autor :
Brian A. Magowan
Nové vydání oblíbené e-knihy je rozdělena do tří částí; 1. Základy gynekologie, 2. Gynekologie a těhotenství, 3. Šestinedělí. E-kniha obsahuje základy oboru gynekologie a porodnictví, klinických problémů v porodnictví.shit3_min


Cutaneous Lymphoid Proliferations, THE

Autoři: Cynthia M. Magro, A. Neil Crowson, Martin C. Mihm
E-kniha obsahuje popis kompletní léčby klinických příznaků, fenotypy, patogenezi, histopatologii a další. Kniha je také obohacená o nejnovější poznatky v oblasti využívání technik jako jsou světelné mikroskopie , imunohistochemie a průtoková cytometrie. shit3_min

 

Davidson’s Principles and Practice of Medicine, 21st Edition
Editoři: Nicki R. Colledge, BSc, FRCP(Ed), Brian R. Walker, BSc, MD, FRCP(Ed) and Stuart H. Ralston, MD, FRCP, FMedSci
Klasická e-učebnice medicíny, která poskytuje faktické znalosti potřebné pro lékařskou praxi. Nové vydání je aktualizované na základě nejnovějších poznatků z oblasti vědy a výzkumu, kapitoly jsou napsány odborníky v daném oboru. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny názornými ilustracemi, klíčovými slovy a klinickými studiemi. Davidson’s Principles and Practice of Medicine, 21st Edition


Dermatology

Autor: David Gawkrodger

Stručná učebnice dermatologie je určena pro studenty lékařských fakult a specializované lékařské sestry. Jedná se o páté aktualizované vydání, kniha je doplněná o aktuální změny v dermatologické klinické praxi, je bohatě ilustrována. Dermatology


Dewhurst’s Textbook of Obstetrics & Gynaecology

Editor: D. Keith Edmonds

Jedná se o sedmé aktualizované vydání, které je výsledkem odborné spolupráce a konzultací se stážisty z oboru gynekologie a porodnictví. Obsah e-knihy je koncipován jako pedagogická učebnice s reflexí klinické praxe pro potřeby studentů lékařských fakult. Dewhurst’s Textbook of Obstetrics & Gynaecology


Diagnostic Criteria Handbook in Histopathology

Autor: Paul J. Tadrous

Tato e-kniha je určena odborníkům v oblasti histopatologie. Jedná se o podpůrnou příručku pro stážisty nebo jako podpora pro studium. Diagnostic Criteria Handbook in Histopathology


Digital Histology

Autor: Alice S. Pakurar

Digitální Histologie je interaktivní, komentovaný digitální atlas s více než 700 originálními mikrografiemi, spolu s doprovodným textem recenze. Jedná se ideální nástroj pro výuku, samostudium a sebehodnocení. Atlas je koncipován jako pedagogická učebnice s reflexí klinické praxe pro potřeby studentů lékařských fakult. Digital Histology


Digital Neuroanatomy

Autor:
George Leichnetz
Tento multimediální zdroj nabízí kompletní úvod do neuroanatomie s jasným označeným obrázků a ilustrací v elegantní navigační struktuře. Klade důraz na praktické aspekty, jak identifikovat neuroanatomické struktury, s kvízy a kapitoly pro sebehodnocení.

. Digital Neuroanatomy

 


Diseases of the Liver and Biliary System

Autor: Sheila Sherlock

Přední učebnice pro stážisty, stejně tak pro gastroenterology, kteří chtějí jasný a přehledný popis nejnovějších otázek v tomto oboru. Každá kapitola byla aktualizována a obsahuje informace o pokrocích ve studiu a léčbě hepatitidy. Technické a terapeutické pokroky se objevily ve všech oblastech hepatologie, zejména u portální hypertenze, jaterních nádorů, genetických chorob a zobrazování, jak diagnostického, tak i a terapeutického. Diseases of the Liver and Biliary System

 


Essential Orthopaedics & Trauma

Autoři: David J. Dandy,Dennis J. Edwards
Nové vydání klasické učebnice ortopedie a traumatu pro studenty lékařské fakulty a začínající lékaře. Essential Orthopaedics & Trauma

 


Evidence-based Gastroenterology and Hepatology

Druhá edice
Editor: John McDonald
Tradiční učebnice zdůrazňující základy patologie, biochemie a fyziologie. Evidence-based Gastroenterologie a hepatologie pokrývá všechny hlavní onemocnění zažívacího traktu a jater. Evidence-based Gastroenterology and Hepatology


Evidence-based Paediatrics

Druhá edice
Editor: Virginia A Moyer
Evidence Based pediatrie je průlomová publikace pro pediatrii a péči o děti. Evidence-based Paediatrics


Evidence-based Pediatric Oncology
Druhá edice
Editor: JoRoss Pinkerton
EBM dětské onkologie je průkopnický text v oblasti rakoviny u dětí. Pokrývá všechny typy nádorů vyskytujících se u dětí a mladistvých, poskytuje systematické hodnocení s doporučením pro optimální léčbu rakoviny u dětí. Nabízí recenze a komentáře od předních mezinárodně uznávaných dětských onkologů. Evidence-based Pediatric Oncology


Farmakologie

Autor
: Jiří Slíva
E-publikace je primárně určena studentům lékařských fakult. Nabízí ucelený a aktuální pohled na farmakologii. Farmakologie

 


Forensic Pathology (2nd Edition)

Autoři
: Di Maio, Vincent J.M.
Druhé vydání Forenzní patologie obsahuje více než 75 let praktických zkušeností soudního lékařství . Uvedený materiál v tomto revidovaném vydání je založen na osobní zkušenosti dvou soudních patologů , kteří jsou celostátně uznávanými odborníky ve svých oborech. Dominick J. DiMaio , MD , bývalý lékař z New Yorku, je v současné době soudním poradcem. Působil jako profesor patologie na State University of New York Health Science Center v Brooklynu. Vincent J. DiMaio , MD je vrchní lékař pro Bexar County v San Antoniu , Texas. Momentálně hostuje jako profesor na katedře patologie na University of Texas Health Science Center v San Antoniu. Forensic Pathology (2nd Edition)


Gray’s Anatomy

Autor :Susan Standring
Grayova anatomie byla poprvé vydána v roce 1858 a v úpravách vychází dodnes, naposledy vyšla minulý rok, šlo o 40. vydání. Na úvodní stránce této internetové edice vycházející ze 20. vydání naleznete plný obsah jednotlivých kapitol a vyhledávací formulář. Každou kapitolu lze otevřít jako zvláštní stránku i s obrázky, které se dají zvětšit rozkliknutím. Samozřejmě je nutné k tomuto zdroji přistupovat kriticky vzhledem ke změnám v anatomické terminologii a vývoji poznání v některých pojednávaných oblastech (např. embryologie).


Gray’s Anatomy for Students, 2E

Autoři: Richard Drake, PhD, A. Wayne Vogl, PhD and Adam W. M. Mitchell
Druhé aktualizované vydání anatomie pro studenty.Grayova anatomie pro studenty je jedním z nejdostupnějších a nejčielnějších textů anatomie, plněné více než 1000 barevnými ilustracemi. Text je klinicky orientovanou, učebnicí lidské anatomie. Gray’s Anatomy for Students, 2E

 


Gynaecology Illustrated

Autoři :Catrina Bain, Kevin Burton, Jay McGavigan
Vizuální prezentace gynekologie je zaměřen na pregraduální studenty lékařské fakulty. Vysoce efektivní formát e-učebnice je ideální pro přípravu na zkoušky. Každá stránka pokrývá jedno téma s výstižným textem a ilustrací. Gynaecology Illustrated

 


Harrison’s Principles of Internal Medicine 18th edition
Editoři: Longo et al.

Tato kniha je americkou učebnicí vnitřního lékařství. První vydání bylo publikováno v roce 1950, nyní se jedná o 18. aktualizované vydání (publikováno v červenci 2011 McGraw-Hill). E-text je zaměřen na všechny oblasti lékařských oborů, nejčastěji je využívaná především internisty a začínajícími lékaři a studenty medicíny. Harrison’s Principles of Internal Medicine 18th edition

Healthcare Communication Using Personality Type : Patients Are Different!
Autoři: McWhinney, Ian R. Freeman, Thomas
E-kniha se zabývá interakcí mezi lékařem a pacientem dle psychologického rámce vytvořeného na základě dlouhodobého výzkumu.

 


Illustrated Textbook of Paediatrics 4th edition

Autor: Tom Lissauer

Nové čtvrté vydání nejprodávanější učebnice, která byla přeložena do 8 jazyků a také byla vítězem BMA a RSM ocenění v pediatrii.Illustrated Textbook of Paediatrics 4th edition


Kumar and Clark’s Clinical Medicine 8e

Autoři: Parveen Kumar, Micheal L Clark

Kumarova a Clarková Klinická medicína je komplexní učebnice vnitřního lékařství, která je konzultována studenty a lékaři po celém světě. Jejím cílem je vysvětlit postupy onemocnění, na základě pochopení vědeckých principů a včetně nejnovější výzkumů v léčbě. Je napsána pro studenty medicíny a lékaře připravujících se na odborné zkoušky.Kumar and Clark's Clinical Medicine, 8E

 


Larsen’s Human Embryology, 4E

Autoři: Gary C. Schoenwolf,Steven B. Bleyl,Philip R. Brauer,Philippa H. Francis-West
Tato kniha poskytuje pokrytí klinických a molekulárně biologických aspektů lidského vývoje. Zkoumá vztah mezi základní vědou a embryologií, a popisuje potenciální klinické poruchy vyplývající z embryologických problémů. Silné klinické zaměření, praktický design a?, s více než 150 obrázky. Larsen's Human Embryology, 4E


Lower Genital Tract Precancer (Second Edition)

Autoři: Albert Singer, John M. Monaghan, Swee Chong Quek, Alastair R.S. Deery
Nové druhé vydání bylo rozsáhle přepracováno a rozšířeno za účelem poskytnout definitivní a moderní zdroj pro tuto tématiku. Text zahrnuje vyšetřovací postupy a techniky. Lower Genital Tract Precancer

 


Lung Cancer (Third Edition)

Editoři
:Jack A. Roth, James D. Cox, Waun Ki Hong
Rakovina plic je nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu u mužů a žen. Rychlý pokrok v biologii, prevenci, diagnostice a léčbě rakoviny plic motivoval autory k vydání třetí aktualizované verze. Tato kniha není jen komplexní učebnicí, ale i stručným shrnutím pokroků v oblasti klinického výzkumu a léčby rakoviny plic.Lung Cancer (Third Edition)


Management of High-Risk Pregnancy (Fifth Edition)

Editoři: John T. Queenan
Páté vydání e-publikace zaměřené na péči o ženy s vysoce rizikovým těhotenstvím. Je to stručný a praktický zdroj pro perinatální péči a zaměřuje se na faktory, které ovlivňují těhotenství, jako jsou genetika, praktické diagnostické techniky, choroby matky v těhotenství a těhotenské komplikace. Management of High-Risk Pregnancy (Fifth Edition)


Medical Disorders in Obstetric Practice

Editor: Michael de Swiet
Tato kniha zůstává standardní referenční prací pro porodnickou praxi ve Velké Británii. Poskytuje praktické rady pro hlavních problémů, na které porodník pravděpodobně narazí. Medical Disorders in Obstetric Practice


Medical Microbiology (7th Edition)

Autoři: Murray, Patrick R. Rosenthal, Ken S. Pfaller, Michael A.
Sedmé vydání učebnice mikrobiologie je reorganizováno tak, aby odpovídalo osnovám a měnícím studijním návyků. Obsahuje základy lékařské mikrobiologie, včetně základních principů imunologie, laboratorní diagnostiky, bakteriologie, virologie, mykologie, parazitologie atd.Medical Microbiology (7th Edition)


Molecular Hematology

Editor
: Drew Provan
Molekulární hematologie obsahuje základy této vědní oblasti a také nové molekulární biologické metody. K dispozici je rozsáhlý glosář a každá kapitola je psána specialistou v dané oblasti.Molecular Hematology


Morson and Dawson’s Gastrointestinal Pathology

Autor
: David W. Day
Morson a Dawsonova Gastrointestinální Patologie je jedním ze “zlatých standardů” z učebnic patologie. Byla kompletně přepracována na základě nejnovějších poznatků v této rychle se rozvíjející oblasti, včetně vývoje rakoviny žaludku a Helicobacter pylori a revidované klasifikace ostatních běžných žaludečních a střevních potíží. Morson and Dawson’s Gastrointestinal Pathology


Nelson Essentials of Pediatrics

Autoři: Karen Marcdante, Robert M. Kliegman, Richard E. Behrman, Hal B. Jenson
Kniha poskytuje komplexní, ale stručné a dostupné odborné texty pro normální růst a vývoj v dětství, stejně jako diagnózu, – a prevenci běžných dětských nemocí a poruch. Nelson Essentials of Pediatrics


Netter’s Head and Neck Anatomy for Dentistry

Autor: Neil S. Norton
E-publikace bohatě zobrazuje všechny klíčové aspekty anatomie hlavy a krku, které jsou relevantní pro klinickou praxi stomatologů či studentů stomatologie. Netter’s Head and Neck Anatomy for Dentistry

 


Newborn Surgery (3rd Edition)

Editor
: Puri, Prem
Tato kniha by měla být zajímavá pro všechny lékaře, kteří mají klinickou odpovědnost za novorozence. Je určena zejména pro stážisty v dětské chirurgii, dětské lékaře , všeobecné lékaře se zájmem o dětskou chirurgii, stejně jako neonatology a pediatry, kteří hledají podrobnější informace o chirurgii novorozence.Newborn Surgery (3rd Edition)


Neonatal Formulary: Drug Use in Pregnancy and the First Year of Life

Editor
: Edmund Hey
Jedinečná kniha poskytující poradenství o bezpečném užívání léků během těhotenství, porodu a v průběhu prvního roku života dítěte. Páté vydání vychází z nejnovějších poznatků mezinárodní skupiny neonatologů, zabývající se užíváním léků v prenatálním a v průběhu kojeneckého věku.Neonatal Formulary: Drug Use in Pregnancy and the First Year of Life, Fifth Edition


Neuroanatomy, 4th Edition

Autoři
: Alan R. Crossman, David Neary
Toto je ilustrovaná učebnice neuroanatomie, která objasňuje význam anatomie v klinické neurologii. Neuroanatomy, 4th Edition

Obstetric Ultrasound: Artistry in Practice
Autor: John C. Hobbins Print
E-kniha založena na EBM ilustruje, jak lze za použití ultrazvuku identifikovat potenciální problémy a jak je nejlépe zvládnout, jak získat nejužitečnější informace ze standardního ultrazvukového vyšetření. Obstetric Ultrasound: Artistry in Practice

 


Oxford Reference Online – Premium Collection

100 referenčních publikací z nakladatelství Oxford University Press.


Pediatrie

Autor: Milan Bayer
Kniha je určena všem zdravotníkům se zájmem o dětské lékařství: studentům lékařských fakult, lékařům v postgraduální přípravě k získání specializované způsobilosti v pediatrii i kolegům jiných odborností, kteří hledají konkrétní, stručnou, kvalitní a rychlou informaci.


Preimplantation Genetic Diagnosis

Editoři: Joyce C. Harper, Joy D.A. Delhanty, Alan H. Handyside
Preimplantační genetická diagnostika (PGD) je detekce a screening genetické abnormality v zárodečných buňkách před oplodněním a embryí oplodněných in vitro před implantací. Tento nový text obsahuje úvod a přehled principů PGD.

Preimplantation Genetic Diagnosis

 


Prescribing in Pregnancy

Editor
: Peter Rubin, Margaret Ramsay
Toto důkladně přepracované čtvrté vydání předepisování léků v těhotenství je praktický a autoritativní průvodce pro všechny lékaře, kteří předepisují léky pro těhotné ženy.
Prescribing in Pregnancy


Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases : Expert Consult – Online (4th Edition)

Editor
: Long, Sarah S. Pickering, Larry K. Prober, Charles G.
Jedná se o komplexní, spolehlivé a EBM praktické informace, které jsou potřebné pro péči o novorozence, kojence, děti a dospívající s infekčními chorobami. Publikace zahrnuje i epidemiologii, kontrolu a prevenci infekčních nemocí s pokyny pro stanovení diagnózy, jakož i léčení jednotlivých pacientů.
Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases : Expert Consult – Online (4th Edition)


Psychiatrie : minimum pro praxi

Autor
: Jiří Raboch
Kniha poskytuje základní orientaci v oboru psychiatrie. Je určena především praktickým lékařům, neboť právě oni mnohdy duševní poruchu poprvé diagnostikují nebo na ni vysloví podezření, event. léčí somatická onemocnění pacientů, kteří některou duševní poruchou trpí. Autoři odlišují případy, kdy může léčbu zvládnout praktický lékař sám, od těch, kdy je nutná intervence specialisty – psychiatra (minimum pro praxi).


Rang & Dale’s Pharmacology, 7th Edition

Autoři: Humphrey P. Rang, MB MS MA DPhil FMedSci FRS Hon FBPharmacolS, Maureen M. Dale, MB BCh PhD, James M. Ritter, DPhil FRCP FBPharmacolS FMedSci, Rod J. Flower, PhD DSc FBPharmacolS FMedSci FRS and Graeme Henderson, BSc PhD FBPharmacolS
E-kniha Farmakologie vám poskytne veškeré znalosti, týkající se farmakologie a nejnovější poznatky v tomto oboru. Jedná se o sedmé aktualizované vydání, obsahuje vše, co studenti potřebují vědět o farmakologii v prvních ročnících.Rang & Dale’s Pharmacology, 7th Edition


Robbins Basic Pathology 9e

Autoři: Kumar, Abbas, Aster
Aktualizované deváté vydání obsahuje základy patologie. Tato učebnice je určena pro studenty lékařských fakult.Robbins Basic Pathology 9e

 


Atlas of Human Anatomy, Vol.1
.

Autoři :Sobotta Paulsen, Friedrich, Waschke, Jens
Elektronický atlas anatomie je přizpůsoben potřebám studentům medicíny. Nová koncepce e-knihy zjednodušuje studentům učení s porozuměním a to pomocí popisných legend a klinických příkladů, které prezentují anatomické detaily v širším kontextu.Atlas of Human Anatomy


Atlas of Human Anatomy: Head, Neck and Neuroanatomy, Vol. 3.
Autoři :Sobotta Paulsen, Friedrich, Waschke, Jens
Elektronický atlas anatomie je přizpůsoben potřebám studentům medicíny. Nová koncepce e-knihy zjednodušuje studentům učení s porozuměním a to pomocí popisných legend a klinických příkladů, které prezentují anatomické detaily v širším kontextu. E-kniha obsahuje 5 hlavních částí; hlava, oko, ucho, krk, mozek a mícha.Atlas of Human Anantomy


Atlas of Human Anatomy: Internal Organs, Vol. 2, 15E

Autoři :Sobotta Paulsen, Friedrich, Waschke, Jens
Elektronický atlas anatomie je přizpůsoben potřebám studentům medicíny. Nová koncepce e-knihy zjednodušuje studentům učení s porozuměním a to pomocí popisných legend a klinických příkladů, které prezentují anatomické detaily v širším kontextu. E-kniha obsahuje 3 hlavní části; orgány hrudníku, orgány břicha a pánevní a retroperitoneální prostor.Atlas of Human Anatomy


Swaiman’s Pediatric Neurology : Principles and Practice (5th Edition)

Autoři: Swaiman, Kenneth F. Ashwal, Stephen Ferriero, Donna M
Pokroky v molekulární biologii a zobrazování v neurologii přineslo nové znalostí, které umožňují snadněji pochopit vývoj nervového systému a jeho funkci. Toto páté vydání odráží nejnovější poznatky v základních a klinických neurovědách. Celý text byl revidován a reorganizován. Mnoho kapitol prošlo rozsáhlou aktualizací.
Swaiman’s Pediatric Neurology : Principles and Practice (5th Edition)


Textbook of Surgery

Editoři: Joe J. Tjandra, Gordon J.A. Clunie, Andrew H. Kaye, Julian A. Smith
Učebnice chirurgie je základní knihou pro lékařské obory, poskytuje komplexní přehled o všeobecné a speciální chirurgii. Každé téma je napsáno odborníkem v oboru. Kniha se zaměřuje na principy a techniky chirurgické léčby běžných nemocí.

Textbook of Surgery

 


Thompson and Thompson Genetics in Medicine (7th Edition)
Editoři: Nussbaum, Robert McInnes, Roderick R. Willard, Huntington F.
Tato kniha seznamuje studenty medicíny s principy genetiky, které se vztahují k medicíně. Toto nové sedmé vydání genetiky v medicíně poskytuje přesný výklad základních principů lidské a lékařské genetiky. Pomocí názorných příkladů vycházejících z medicíny, je kladen důraz na genetiku a molekulární mechanismy působící při vzniku onemocnění u lidí.Thompson and Thompson Genetics in Medicine (7th Edition)

 


Wheater’s Functional Histology, 6E

Autoři: Barbara Young, James Lowe, Alan Stevens, John Heath, Philip Deakin

Nové aktualizované vydání histologie.Wheater’s Functional Histology, 6E

 

 

U těchto titulů existuje možnost editace učebnice
Manuál k přihlášení Další e-knihy kolekce Elsevier jsou dostupné pro 2LF UK v Praze na stránkách vydavatele Elsevier.
1000 Questions and answers Clinical Medicine
Author(s): Parveen Kumar; Michael Clark
ISBN: 9780702049965

Allergy
Author(s): Stephen T Holgate ; Martin K. Church ; David H. Broide ; Fernando D Martinez ISBN 9780702050411

Basic and Clinical Immunology
Author(s): Mark Peakman,Diego Vergani
eISBN: 9780443100826

Basic Immunology, 4E
Author(s): Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman
eISBN: 9781455758999

Campbell-Walsh Urology-Volume 1
Author(s): Alan Wein, Louis Kavoussi, Andrew Novick, Alan Partin, Craig Peters
eISBN: 9781416069119_V1

Campbell-Walsh Urology-Volume 2
Author(s): Alan Wein, Louis Kavoussi, Andrew Novick, Alan Partin, Craig Peters
eISBN: 9781416069119_V2

Campbell-Walsh Urology-Volume 3
Author(s): Alan Wein, Louis Kavoussi, Andrew Novick, Alan Partin, Craig Peters
eISBN: 9781416069119_V2

Campbell-Walsh Urology-Volume 4
Author(s): Alan Wein, Louis Kavoussi, Andrew Novick, Alan Partin, Craig Peters
eISBN: 9781416069119_V2

Cellular and Molecular Immunology
Abul Abbas, Andrew Lichtman, Shiv Pillai
eISBN: 9780323286459
Přímý přístup
Vzdálený přístup
Clinical Biochemistry Metabolic and Clinical Aspects
Author(s): William J. Marshall ; Márta Lapsley ; Andrew Day ; Ruth Ayling
ISBN 9780702054785

Clinical Neuroanatomy and Neuroscience, 6E
Author(s): M. J. T. FitzGerald, Gregory Gruener, Estomih Mtui
eISBN: 9780702045035

Clinical Obstetrics & Gynaecology
Author(s): Brian A. Magowan… eISBN: 97807020306978
Přímý přístup
Vzdálený přístup
Clinical Ophthalmology: A Systematic Approach
Author(s): Jack J Kanski, Brad Bowling
ISBN 9780702040931

Clinical Pharmacy and Therapeutics
Author(s): Roger Walker ; Cate Whittlesea
ISBN 9780702048487

Crash Course: Haematology and Immunology, 4E
Author(s): Yousef Gargarni Daniel Dr Horton-Szar
ISBN 9780723437666

Dermatology
Author(s): David Gawkrodger
eISBN: 9780702051173

Davidson’s Principles and Practice of Medicine, 21st Edition
Edited by: Nicki R. Colledge, BSc, FRCP(Ed), Brian R. Walker, BSc, MD, FRCP(Ed) and Stuart H. Ralston, MD, FRCP, FMedSci eISBN: 9780702030857

Davidson’s Principles and Practice of Medicine, 22st Edition
Edited by: Nicki R. Colledge, BSc, FRCP(Ed), Brian R. Walker, BSc, MD, FRCP(Ed) and Stuart H. Ralston, MD, FRCP, FMedSci eISBN: 9780702051036

Essential-Orthopaedics-&-Trauma Essential Orthopaedics & Trauma
Author(s): David J. Dandy,Dennis J. Edwards
eISBN: 9780443067181

Vzdálený přístup
Gray’s Anatomy
Author(s):
Susan Standring…
eISBN: 9780443066849

Gray’s Anatomy for Students, 2E
Author(s): Richard Drake, PhD, A. Wayne Vogl, PhD and Adam W. M. Mitchell
ISBN 10: 0443069522
eISBN: 9780443069529

Gray’s Anatomy for Students, 3E
Author(s): Richard Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchelle
ISBN: 9780702051333

Gynaecology Illustrated
Author(s): Catrina Bain, Kevin Burton, Jay McGavigan ISBN: 9780702048630

Vzdálený přístup
Human Embryology and Developmental Biology
with STUDENT CONSULT Online Access
Author(s): Bruce M. Carlson
ISBN 9781455727971

Illustrated Textbook of Paediatrics 4th edition Author(s): Tom Lissauer
eISBN: 9780723435655

Vzdálený přístup
Kumar and Clark’s Clinical Medicine 8e
Author(s): Parveen Kumar, Micheal L Clark eISBN: 9780702044991

Larsen’s Human Embryology, 4E
Author(s):Gary C. Schoenwolf,Steven B. Bleyl,Philip R. Brauer,Philippa H. Francis-West
eISBN: 9780443068119

Vzdálený přístup
Netter’s Head and Neck Anatomy for Dentistry
Author(s):Neil S. Norton
eISBN: 9781455728275

Medical Microbiology (7th Edition)
Author(s):Murray, Patrick R. Rosenthal, Ken S. Pfaller, Michael A.
eISBN: 9780323091244

Vzdálený přístup
Mims‘ Medical Microbiology, 5E
Author(s): Richard Goering, Hazel Dockrell, Mark Zuckerman, Ivan M. Roitt, Peter L. Chiodini
ISBN 9780723436010

Nelson-Essentials-of-Pediatrics Nelson Essentials of Pediatrics 7E
Author(s): Karen Marcdante, Robert M. Kliegman, Richard E. Behrman, Hal B. Jenson
eISBN: 9780323226981

Vzdálený přístup
Neuroanatomy Neuroanatomy, 4th Edition
Author(s): Alan R. Crossman, David Neary
eISBN: 9780702030864

Oesophagogastric Surgery
A Companion to Specialist Surgical Practice
Author(s): S. Michael Griffin
ISBN 9780702030154

Rang & Dale’s Pharmacology, 7th Edition
Author(s): Humphrey P. Rang, MB MS MA DPhil FMedSci FRS Hon FBPharmacolS, Maureen M. Dale, MB BCh PhD, James M…. eISBN: 9780702034718

Robbins Basic Pathology 9e
Author(s): Kumar, Abbas, Aster… eISBN: 9781437717815

Sobotta – Atlas of Human Anatomy, Vol.1, 15th ed.
By (author):
Sobotta Paulsen, Friedrich, Waschke, Jens
eISBN:9780723436393
Přímý přístup
Vzdálený přístup
Sobotta-Head,-Neck-and-Neu Sobotta – Atlas of Human Anatomy: Head, Neck and Neuroanatomy, Vol. 3, 15E
By (author): SobbotaPaulsen, Friedrich, Waschke, Jens
eISBN: 9780723437338
Přímý přístup
Vzdálený přístup
Sobotta-Internal-organs Sobotta – Atlas of Human Anatomy: Internal Organs, Vol. 2, 15E
By (author): SobottaPaulsen, Friedrich, Waschke, Jens
eISBN:9780723437321
Přímý přístup
Vzdálený přístup
Wheater’s Functional Histology, 6E
Author (s):Barbara Young, James Lowe, Alan Stevens, John Heath, Philip Deakin
eISBN:9780702054884

Přímý vstup (pracujete na počítači, připojeného na síti UK )
Vzdálený přístup – můžete se připojit odkudkoliv
Ebrary je multioborová kolekce elektronických monografií. Nyní existuje možnost e-knihy číst off-line na čtečkách, tabletech nebo chytrých telefonech pomocí aplikace Adobe Digital Editions. Návody na čtení off-line ZDE.
Vyhledávání v Ebrary
Cambridge Handbook of Psychology, Health and Medicine
Autor(s): Ayers, Susan Baum, Andrew McManus, Chris
eISBN: 9780511288517
  Cecil Medicine : Andreoli and Carpenter’s Cecil Essentials of Medicine (8)
by Andreoli, Thomas E.
Fitz, J. Gregory
Benjamin, Ivor
e ISBN 9781437726732
Clinical Oncology (4th Edition)
Neal, Anthony J Hoskin, Peter J.
eISBN: 9781444166446
Forensic Pathology (2nd Edition)
Author(s):Di Maio, Vincent J.M.
eISBN: 9781420042412
At a Glance : Medical Genetics at a Glance (3)
by Pritchard, Dorian J., Korf, Bruce R.,Korf, Bruce R
eISBN: 9781118689028
Essentials Ser. : Essential Medical Genetics (6)
Autoři: Tobias, Edward S. Connor, Michael
Ferguson Smith, Malcolm
  Health Care Communication Using Personality Type : Patients are Different! (1)
Autoři: Allen, Judy Brock, Susan A.
  Middle Ear Surgery : Recent Advances and Future Directions (1)
Autoři: Jahnke, Klaus
Nelson Textbook of Pediatrics : Expert Consult (19)
by Kliegman, Robert M.,Stanton, Bonita M.D., St. Geme, Joseph
eISBN: 9781437735895
Newborn Surgery (3rd Edition)
Editor(s): Puri, Prem
eISBN: 9780702051166
Medical Microbiology (7th Edition)
Author(s):Murray, Patrick R. Rosenthal, Ken S. Pfaller, Michael A.
eISBN: 9780323091244

Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases : Expert Consult – Online (4th Edition)
Autor(s):Long, Sarah S. Pickering, Larry K. Prober, Charles G.
eISBN: 9781455739851

  Reese and Betts‘ A Practical Approach to Infectious Diseases (5)
Autoři: Betts, Robert F. Chapman, Stanley W.
Penn, Robert L.
Swaiman’s Pediatric Neurology : Principles and Practice (5th Edition)
Autor(s):Swaiman, Kenneth F. Ashwal, Stephen Ferriero, Donna M
eISBN: 9780323089111
Textbook of Family Medicine (3rd Edition)
by McWhinney, Ian R.Freeman, Thomas
ISBN-9780195369854
Thompson and Thompson Genetics in Medicine (7th Edition)
Editor(s):Nussbaum, Robert McInnes, Roderick R. Willard, Huntington F.
eISBN: 9781437700930
Nakladatelství Karolinum ve spolupráci s ebrary zpřístupnilo odborné monografie v oblasti medicíny, dále také tituly můžete nalézt v EbscoEbook

  eBook Collection (EBSCOhost) – Vzhledávání
 • online z IP adres UK nebo pomocí vzdáleného přístupu (CAS)
 • offline – můžete si knihu vypůjčit (offline výpůjčka), po částech stáhnout ve formátu PDF nebo vytisknout
 • e-knihy lze stáhnout do kteréhokoliv zařízení, které podporuje Adobe Digital Editions
 • výpůjční lhůta jednotlivých titulů je až 14 dní
 • jeden uživatel si může vypůjčit až 10 e-knih najednou
 • po uplynutí výpůjční doby není třeba knihu vracet – „vrátí se sama“
 • v rámci multilicence je k dispozici více „exemplářů“ k vypůjčení
 • staženou knihu lze z počítače zkopírovat až do 5 dalších mobilních zařízení
Atlas ortopedické tuberkulózy
Autoři: Netval, Miroslav. Chocholáč, Dalimil
eISBN:9788024627182

Vzdálený přístup
Statistika Biomedicínská statistika IV : Základy statistiky v prostředí R
Autor:Zvára, Karel
eISBN: 9788024624471

Vzdálený přístup
Cardiovascular Surgery
Autoři: Semrád, Michal, Krajíček, Milan, Šebesta, Pavel
eISBN: 9788024625997

Vzdálený přístup
Central Nervous System
Autoři: Fiala, Pavel. Valenta, Jiří
eISBN:9788024626475

Vzdálený přístup
Clinical Endocrinology and Diagnostic Imaging
Autoři: Brunová, Jana. Bruna, Josef
eISBN:9788024626796

Vzdálený přístup
Development of Test Baterries for Diagnostics of Motor Laterality Manifestation : Link Between Cerebellar Dominance and Hand Performance
Autor: Musálek, Martin
eISBN:9788024623061

Vzdálený přístup
Examination Tests from Pathological Physiology
Autor:Maruna, Pavel
eISBN:9788024629698

Vzdálený přístup
Fyziologie dýchání
Autor: Slavíková, Jana. Švíglerová, Jitka
eISBN:9788024627878

Vzdálený přístup
Geriatrická problematika v pastorální péči
Autor: Brzáková Beksová, Kateřina
eISBN:9788024623016

Vzdálený přístup
Healthcare Communication Using Personality Type : Patients Are Different!
by Allen, Judy, Brock, Susan A.
ISBN-9780415213745

Vzdálený přístup
Infekční nemoci ve standardní a intenzivní péči
Autoři:Rozsypal, Hanuš.Holub, Michal.Kosáková, Monika
eISBN:9788024627571


Vzdálený přístup
Já. : O mozku, vědomí a sebeuvědomování
Autor: František, Koukolík
eISBN:9788024623931

Vzdálený přístup
Klinická genetika. Praktická aplikace
Autoři: Maříková, Taťána. Seemanová, Eva
eISBN:9788024623276

Vzdálený přístup
Lékařská biologie a genetika (III. díl)
Autoři: Panczak, Aleš. Otová, Berta
eISBN:9788024624235

Vzdálený přístup

Vzdálený přístup
Návody k základním praktickým cvičením z farmaceutické technologie
Autor: Řehula, Milan
eISBN:9788024623931

Vzdálený přístup
Nemoci z povolání a intoxikace
Autor: Pelclová, Daniela
eISBN:9788024626079

Vzdálený přístup
Neonatologie
Autoři: Dort, Jiří. Dortová, Eva. Jehlička, Petr
eISBN:9788024626420

Vzdálený přístup
Odběry orgánů k transplantaci
Autor: Balák, Petr
eISBN:9788024628646

Vzdálený přístup
Pathophysiology. Laboratory exercises
Autor: Sobotka, Pavel
eISBN:9788024626642

Vzdálený přístup
Patofyziologie pro nelékařské směry
Autor: Vokurka, Martin
eISBN:9788024627731

Vzdálený přístup
Patologická fyziologie
Autor: Sobotka, Pavel
eISBN:9788024626512

Vzdálený přístup
Perinatální neuropsychická morbidita dítěte
Autořir: Štembera, Zdeněk.Dittrichová, Jaroslava.Sobotková, Daniela
eISBN:9788024627243

Vzdálený přístup
Physical Activity in Science and Practice
Autor: Flemr, Libor
eISBN:9788024626550

Vzdálený přístup
Praktická cvičení z morfologie a fyziologie : (pro posluchače farmaceutické fakulty)
Autor: Hronek, Miloslav
eISBN:9788024623290

Vzdálený přístup
  Praktická kardiologie (1)
Autor: Kölbel, František
eISBN:9788024628653
Vzdálený přístup
Principy a praktika lékařské mikrobiologie
Autoři: Melter, Oto. Malmgren, Annika
eISBN:9788024625454

Vzdálený přístup
Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. cást
Autor: Holubářová, Jiřina. Pavlů, Dagmar
eISBN:9788024626666

Vzdálený přístup
Přehled topografické anatomie
Autor: Kos, Jaroslav
eISBN:9788024624099

Vzdálený přístup
Příprava rohovky pro transplantaci
Autor: Jirsová, Kateřina
eISBN:9788024624754

Vzdálený přístup
Příručka topografické pitvy
Autoři: Fiala, Pavel. Valenta, Jiří
eISBN:9788024626833

Vzdálený přístup
Psychiatrie a pedopsychiatrie
Autoři: Libiger, Jan. Hrdlicka, Michal. Hosák, Ladislav
eISBN:9788024629988

Vzdálený přístup
Psychiatrie
Autoři: Raboch, Jiří. Pavlovský, Pavel
eISBN:9788024627120

Vzdálený přístup
Psycholog ve zdravotnictví
Autor: Kebza, Vladimír
eISBN:9788024624723

Vzdálený přístup
Sociální a posudkové lékařství
Autor: Čevela, Rostislav
eISBN:9788024629506

Vzdálený přístup
Speciální chirurgie (2nd Edition)
Autor: Vodička, Josef
eISBN:9788024625416

Vzdálený přístup
Srdeční selhání
Autoři: Málek, Filip. Málek, Ivan
eISBN:9788024624662

Vzdálený přístup
Stručná biostatistika pro lékaře
Autor: Procházka, Bohumír
eISBN: 9788024628042

Vzdálený přístup
Studijní texty k dějinám farmacie
Autor:Dohnal, František
eISBN:9788024626185

Vzdálený přístup
Topographical Anatomy with autopsy guide and clinical notes
Autoři: Valenta, Jiří. Fiala, Pavel
eISBN:9788024626468

Vzdálený přístup
Urologie pro mediky (1)
Autoři: Hanuš, Tomáš, Macek, Petr
eISBN:9788024630328
Vzdálený přístup
VADEMECUM / Zdravotní tělesná výchova
Autor:Hošková, Blanka
eISBN:9788024626505


Vzdálený přístup
Základy histologie
Autor: Slípka, Jaroslav
eISBN:9788024625997

Vzdálený přístup
Základy biologie a genetiky člověka
Autoři: Otová, Berta. Mihalová, Romana
eISBN:9788024621098

Vzdálený přístup
Zkušební testy z patologické fyziologie
Autor: Maruna, Pavel
eISBN: 9788024629704

Vzdálený přístup
willey Vzdálený přístup ke kolekci e-knih nakladatelství J. Wiley: aktivace vzdáleného přistupu je podmíněna osobní registrací každého uživatele, platí 3 měsíce a poté je potřeba ji opět prodloužit. Přístup je potřeba aktivovat ze sítě 2.LF UK. Podrobný návod
Bone Marrow Pathology (Third Edition)
Third Edition Author(s): Barbara Bain… Print ISBN: 9780632055784 Online ISBN:9780470757130

Wiley
Bonney’s Gynaecological Surgery (Tenth Edition)
Tenth Edition Editor(s): John Monaghan… Print ISBN: 9780632054190 Online ISBN:9780470752388


Cutaneous Lymphoid Proliferations, THE

Author(s): Cynthia M. Magro… Print ISBN: 9780471695981 Online ISBN: 9780470053461

Critical Care Obstetrics
Fourth Edition Editor(s): Gary A. Dildy… Print ISBN: 9780632046324 Online ISBN: 9780470760086


Cerebrovascular Ultrasound in Stroke Prevention and Treatment
First Edition Editor(s): Andrei V. Alexandrov Print ISBN: 9781405103817 Online ISBN: 9780470752883


Dewhurst’s Textbook of Obstetrics & Gynaecology

Seventh Edition Editor(s): D. Keith Edmonds Print ISBN: 9781405156677 Online ISBN:9780470753354


Diagnostic Criteria Handbook in Histopathology

Author(s): Paul J. Tadrous Print ISBN: 9780470519035 Online ISBN: 9780470723982


Digital Histology

Author(s): Alice S. Pakurar… Print ISBN: 9780471649823 Online ISBN:9780471728559


Digital Neuroanatomy

Author(s): George Leichnetz Print ISBN: 9780470040003 Online ISBN: 9780470045541


Diseases of the Liver and Biliary System

Eleventh Edition Editor(s): Sheila Sherlock… Print ISBN: 9780632055821 Online ISBN: 9780470986820


Evidence-based Cardiology

Second Edition Editor(s): Salim Yusuf… Print ISBN: 9780727916990 Online ISBN: 9780470986882


Evidence-based Gastroenterology and Hepatology

Second Edition Editor(s): John McDonald… Print ISBN: 9780727917515 Online ISBN: 9780470987025


Evidence-based Paediatrics

Second Edition Editor(s): Virginia A Moyer… Print ISBN: 9780727917461 Online ISBN: 9780470987384


Evidence-based Pediatric Oncology

Second Edition Editor(s): Ross Pinkerton… Print ISBN: 9781405142687 Online ISBN: 9780470987148


Lower Genital Tract Precancer (Second Edition)

Second Edition Author(s): Albert Singer… Print ISBN: 9780632047697 Online ISBN: 9780470760093


Lung Cancer (Third Edition)

Third Edition Editor(s): Jack A. Roth… Print ISBN: 9781405151122 Online ISBN: 9780470696330


Management of High-Risk Pregnancy (Fifth Edition)

Fifth Edition Editor(s): John T. Queenan… Print ISBN: 9781405127820 Online ISBN: 9780470691878


Medical Disorders in Obstetric Practice

Fourth Edition Editor(s): Michael de Swiet Print ISBN: 9780632053957 Online ISBN: 978047075237


Molecular Hematology

Second Edition Editor(s): Drew Provan… Print ISBN: 9781405112550 Online ISBN: 9780470987063

Morson and Dawson’s Gastrointestinal Pathology
Fourth Edition Author(s): David W. Day… Print ISBN: 9780632042043 Online ISBN: 9780470755983


Neonatal Formulary: Drug Use in Pregnancy and the First Year of Life

Fifth Edition Editor(s): Edmund Hey Print ISBN: 9781405145176 Online ISBN: 9780470750872


Obstetric Ultrasound: Artistry in Practice

Author(s): John C. Hobbins Print ISBN: 9781405158152 Online ISBN: 9780470696231


Preimplantation Genetic Diagnosis

Editor(s): Joyce C. Harper… Print ISBN: 9780471985006 Online ISBN: 9780470846612


Prescribing in Pregnancy

Fourth Edition Editor(s): Peter Rubin… Print ISBN: 9781405147125 Online ISBN: 9780470696293


Textbook of Surgery

Third Edition Editor(s): Joe J. Tjandra… Print ISBN: 9781405126274 Online ISBN: 9780470757819

vzdálený přístup ke kolekci e-knih nakladatelství J. Wiley (podmíněné osobní registrací na webových stránkách Willey – manuál)
Přímý vstup (pracujete na počítači, připojeného na síti UK nebo máte v Motole nastavený proxy server)

 

Přístup ke kolekci českých lékařských e-knih je podmíněn registrací na portálu eReading. Přihlášení je možné pomocí CAS – centrální autentizační služba UK (na základě karty ISIC nebo průkazu zaměstnance), návod. Součástí portálu jsou i další odborné knihy v češtině předplacené dalšími fakultami UK.
Etika pro pomáhajíci profese
Jiří Jankovský
Praha: Triton, 2003. 1. vyd. ISBN 80-7254-329-6
Farmakologie
Jiří Slíva
Praha: Triton, 2011. 1. vyd. ISBN 978-80-7387-500-8
  Pediatrie
Milan Bayer
Praha: Triton, 2011. 1. vyd. ISBN 978-80-7387-388-2
Psychiatrie : minimum pro praxi
Jiří Raboch
Praha: Triton, 2006. 4. vyd. ISBN 80-7254-746-1
Oxford Handbook of Anaesthesia (3 ed.)
Editoři: Keith Allman and Iain Wilson
printISBN: 9780199584048

Oxford Handbook of Anaesthesia (4 ed.)
Editoři: Keith Allman, Iain Wilson, and Aidan O’Donnell
printISBN: 9780199584048

Oxford Handbook of Cardiology (2 ed.)
Editoři: Punit Ramrakha and Jonathan Hill
printISBN: 9780199643219

Oxford Handbook of Clinical Diagnosis (3 ed.)
Editoři: Huw Llewelyn, Hock Aun Ang, Keir Lewis, and Anees Al-Abdullah
printISBN:9780199679867

Oxford Handbook of Emergency Medicine (4 ed.)
Editoři: Jonathan P. Wyatt, Robin N. Illingworth, Colin A. Graham, Kerstin Hogg, Colin Robertson, and Michael Clancy
printISBN:9780199589562

Oxford Handbook of ENT and Head and Neck Surgery (2 ed.)
Editoři: Rogan Corbridge and Nicholas Steventon
printISBN:9780199550791

Oxford Handbook of Medical Dermatology
Editoři:Susan Burge and Dinny Wallis
printISBN:9780199558322

Oxford Handbook of Neonatology
Editoři:Grenville Fox, Nicholas Hoque, and Timothy Watts
printISBN:9780199228843

Oxford Handbook of Orthopaedics and Trauma
Editoři:Gavin Bowden, Martin McNally, Simon Thomas, and Alexander Gibson
printISBN:9780198569589

Přímý vstup (pracujete na počítači, připojeného na síti UK nebo máte v Motole nastavený proxy server)
Vzdálený přístup – můžete se připojit odkudkoliv

Další e-knihy kolekce McGraw-Hill (Access Medicine) jsou dostupné pro 2LF UK v Praze na stránkách vydavatele McGraw-Hill

Vzdálený přístup do kolekce McGraw-Hill  

Junqueira’s basic histology 
Mescher, A.L
Pathophysiology of disease: an introduction to clinical medicine
Editors: Gary D. Hammer, MD, PhD, Stephen J. McPhee, MD
  Harper’s Illustrated Biochemistry, 30e
Victor W. Rodwell, David A. Bender, Kathleen M. Botham, Peter J. Kennelly, P. Anthony Weil
  Harrison´s principles of internal med.
Fauci, A
Clinical ethics: a practical approach to ethical decisions in clinical med. : McGraw Hill, 1998
Jonsen, A. R.
General ophthalmology : Appleton and lange, 1995
Vaughan, D.
Current diagnosis and treatment in pediatrics : McGraw-Hill, 2009
Hay, W. W. Jr.
   Basic & clinical pharmacology : Lange, 2012
Bertram G. Katzung, Anthony J. Trevor
Smith & Tanagho’s general urology : McGraw Hill, 2013
McAninch, Jack W.

Další e-knihy kolekce Thieme jsou dostupné pro 2LF UK v Praze na stránkách vydavatele Thieme.

genetics Color Atlas of Genetics, 3rd Ed
Autoři: Passarge, Eberhard

patho Color Atlas of Pathophysiology, 3rd Ed.
Autoři: Silbernagl, Stefan ;  Lang, Florian

  Duus‘ Topical Diagnosis in Neurology, 5th Ed.
Autoři: Mathias Baehr ; Michael Frotscher

radio Essential Radiology, 3rd Ed.
Clinical Presentation, Pathophysiology, Imaging
Autoři: Gunderman, Richard B.

neurologie Neurology, 4th Ed
Autoři: Mumenthaler ;  Mattle

 

FREE BOOKS4DOCTORS
Volně dostupné lékařské knihy (vedle převažující angličtiny i knihy publikované ve francouzštině, němčině, španělštině, portugalštině aj.)
MERCK MANUALS
Praktické příručky společnosti Merck: diagnostika a terapie, stárnutí a geriatrie, domácí lékař, veterinární medicína
NCBI BOOKSHELF
Biomedicínské knihy s referenční vazbou na Medline (PubMed)
PROJECT GUTENBERG
Rozsáhlá volně dostupná digitální knihovna, obsahující více než 27.000 titulů z rozličných oblastí intelektuálna včetně medicíny.
ÚZIS Publikace
Zdravotnické ročenky, statistiky a další publikace ÚZIS Zdravotnické ročenky, statistiky a další publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.
Další volné zdroje můžete nalézt zde. Volně dostupné zdroje jsou označeny zeleným kolečkem.

E-knihy: Konsorcium CzechElib

Od letošního roku Univerzita Karlova  v rámci konsorcií z projektu CzechElib zpřístupňuje multioborové kolekce e-knih od vydavatelů Elsevier, Springer, Taylor & Francis a Wiley. Kolekce e-knih zahrnují řadu oborů, mezi nimiž jsou obsaženy i tituly z medicíny.

Elsevier

Přímý přístup do plnotextové kolekce

Vzdálený přístup do plnotextové kolekce   

Knihy jsou dostupné na platformě ScienceDirect. Zeleně označené tituly jsou dostupné v rámci kolekce v plném textu. K rejstříku knih se dostanete po kliknutí na možnost Books v pravém horním rohu. Abyste získali pouze seznam titulů, které jsou dostupné v plném textu, klikněte na filtr All access types v pravé horní části obrazovky a vyberte možnost Full-text access. V levé horní části obrazovky se nachází oborový filtr, který zobrazí tituly zařazené např. do Health Sicence.

 Jde o multioborovou kolekci vybraných e-knih od vydavatelství Elsevier z let 2007-2015. Na konci roku 2018 budou vybrány a zakoupeny nejvyužívanější knihy ve stanoveném finančním limitu. Seznam titulů ke stažení.

Knihy jsou dostupné také na portále e-knih UK a v UKAŽ

 

Springer

Přímý přístup do plnotextové kolekce

Vzdálený přístup do plnotextové kolekce

Knihy jsou dostupné v rámci platformy SpringerLink jako trvalý nákup. K seznamu dostupných knih v plném textu se dostanete kliknutím na možnost Books v levém dolním rohu stránky a zrušením volby Include Preview-Only Content v levém menu. Oborový filtr Medicine & Public Health se nachází také v levém menu.

Multioborová kolekce e-knih od vydavatelství Springer obsahuje 4000 vybraných titulů z roku 2017. Seznam titulů ke stažení.

Knihy jsou dostupné také na portále e-knih UK a v UKAŽ

 

Taylor & Francis

Přímý přístup do plnotextové kolekce

Vzdálený přístup do plnotextové kolekce

Knihy jsou dostupné na platformě Taylor & Francis Group. Medicínské tituly naleznete na hlavní straně pod Browse by Subjects. Seznam dostupných titulů lze získat zaškrtnutím Show Content I have acces to. Pro vyhledání publikací podle předmětu slouží na hlavní straně sekce Browse by Subject, ve které se nachází předmět Medicine, Dentistry, Nursing & Allied Health.

E-knihy z multioborové kolekce od vydavatele Taylor & Francis jsou z let 2011-2017. Na konci roku 2018 budou z této kolekce vybrány a zakoupeny nejvyužívanější tituly ve stanoveném finančním objemu. Seznam titulů ke stažení.

Knihy jsou dostupné také na portále e-knih UK a v UKAŽ

 

Wiley

Přímý přístup do kolekce knih

Vzdálený přístup do kolekce knih

Kolekce je dostupná na platformě Wiley Online Library. Dostupné tituly v plném textu jsou označeny zeleným zámečkem. Na této platformě nelze vyfiltrovat plnotextově dostupné tituly. V levém menu se nachází oborový filtr, jehož pomocí si můžete vytřídit dokumenty, které spadají pod Medical Science.

Obsah této multioborové kolekce od vydavatele Wiley je předvybrán z let 2015-2017. Na konci roku 2018 budou zakoupeny nejvyužívanější publikace ve stanoveném finančním objemu. Seznam titulů ke stažení.

Knihy jsou dostupné také na portále e-knih UK a v UKAŽ

 

 

KontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontakty