E-knihy

Elektronické informační zdroje jsou určeny pouze pro oprávněné uživatele (studenty a zaměstnance 2. lékařské fakulty) pro nekomerční využívání. Jejich poskytnutí jiným osobám je v rozporu s licenční smlouvou.

Kolekce e-knih

 

Thieme MedOne Education   více… Přímý přístup    Vzdálený přístup
Bookport více… Přímý přístup Vzdálený přístup
Proquest Ebook Central  více…    Přímý přístup Vzdálený přístup
EBSCO eBooks  více… Přímý přístup Vzdálený přístup
Cambridge Core  více… Přímý přístup Vzdálený přístup
E-knihy Elsevier  více…   Přímý přístup Vzdálený přístup
Karger  více… Přímý přístup Vzdálený přístup
Taylor & Francis Group eBooks  více… Přímý přístup Vzdálený přístup
Science Direct eBooks  více…    Přímý přístup Vzdálený přístup
SpringerLink  více…   Přímý přístup Vzdálený přístup
Wiley Online Library   více…   Přímý přístup Vzdálený přístup
Harrison’s Principles of Internal Medicine, 20e  

Předplacené jednotlivé tituly

Výběr e-knihE-knihy A-ZE-knihy - obory
Anatomie pro nelékařské zdravotnické obory
Andreoli and Carpenter's Cecil Essentials of Medicine
Atlas ortopedické tuberkulózy
Basic and Clinical Immunology
Basic Immunology E-Book
Biomedicínská statistika IV : Základy statistiky v prostředí R
Bone Marrow Pathology
Bonney’s Gynaecological Surgery
Cardiovascular Surgery
Central Nervous System: Overview of Anatomy
Cerebrovascular Ultrasound in Stroke Prevention and Treatment
Clinical Endocrinology and Diagnostic Imaging
Clinical Obstetrics & Gynaecology 4E
Clinical Oncology
Color Atlas of Genetics, 3rd Ed
Color Atlas of Pathophysiology, 3rd Ed.
Crash Course Haematology and Immunology
Crash Course: Haematology and Immunology, 4E
Critical Care Obstetrics
Cutaneous Lymphoid Proliferations, THE : A Comprehensive Textbook of Lymphocytic Infiltrates of the Skin
Davidson's Principles and Practice of Medicine E-Book
Dewhurst’s Textbook of Obstetrics & Gynaecology
Diagnostic Criteria Handbook in Histopathology
Digital Histology: An Interactive CD Atlas with Review Text
Digital Neuroanatomy
Diseases of the Liver and Biliary System
Duus‘ Topical Diagnosis in Neurology, 5th Ed.
Essential Orthopaedics & Trauma
Essential Radiology, 3rd Ed.
Evidence-based Cardiology
Evidence-based Pediatric Oncology
Examination Tests from Pathological Physiology
Farmakologie
Fitzgerald's Clinical Neuroanatomy and Neuroscience
Forensic Pathology
Fyziologie dýchání
Geriatrická problematika v pastorální péči
Gray’s Anatomy for Students, 3E
Gynaecology Illustrated
Hall Physiology Review
Health Care Communication Using Personality Type : Patients Are Different!
Human Embryology and Developmental Biology
Human Embryology and Developmental Biology
Illustrated Textbook of Paediatrics 5E
Infekční nemoci ve standardní a intenzivní péči
Já. : O mozku, vědomí a sebeuvědomování
Klinická genetika. Praktické aplikace
Kumar and Clark's Clinical Medicine E-Book
Kumar and Clark’s Clinical Medicine
Larsen’s Human Embryology
Lower Genital Tract Precancer: Colposcopy, Pathology and Treatment
Lung Cancer
Lékařská biologie a genetika (III. díl)
Management of High-Risk Pregnancy: An Evidence‐Based Approach
Medical Disorders in Obstetric Practice
Medical Microbiology
Medical Microbiology
Medical Microbiology (8th Edition)
Medical Microbiology 17e
Medical Microbiology 6e
Medical Microbiology, 18E
Mims‘ Medical Microbiology
Molecular Hematology
Mor 1480–1730 : Epidemie v lékařských traktátech raného novověku
Morson and Dawson’s Gastrointestinal Pathology
Nelson Essentials of Pediatrics 8E
Nelson Textbook of Pediatrics : Expert Consult
Nemoci z povolání a intoxikace
Neonatal Formulary: Drug Use in Pregnancy and the First Year of Life
Neonatologie
Neuroanatomy E-Book
Neurology, 4th Ed
Newborn Surgery
Obstetric Ultrasound: Artistry in Practice
Odběry orgánů k transplantaci
Oxford Handbook of Anaesthesia
Oxford Handbook of Cardiology (2 ed.)
Oxford Handbook of Clinical Diagnosis (3 ed.)
Oxford Handbook of Emergency Medicine (4 ed.)
Oxford Handbook of ENT and Head and Neck Surgery (2 ed.)
Oxford Handbook of Medical Dermatology
Oxford Handbook of Neonatology
Oxford Handbook of Orthopaedics and Trauma
Pathophysiology. Laboratory exercises
Patofyziologie pro nelékařské směry
Patologická fyziologie : Praktikum
Perinatální neuropsychická morbidita dítěte
Physical Activity in Science and Practice : Conference Proccedings
Praktická cvičení z morfologie a fyziologie : (pro posluchače farmaceutické fakulty)
Praktická kardiologie
Preimplantation Genetic Diagnosis
Prescribing in Pregnancy
Principy a praktika lékařské mikrobiologie
Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část
Psychiatrie
Psychiatrie a pedopsychiatrie
Psycholog ve zdravotnictví
Přehled topografické anatomie
Příprava rohovky pro transplantaci
Příručka topografické pitvy
1000 Questions and answers Clinical Medicine
Rang & Dale’s Pharmacology
Robbins Basic Pathology
Sobotta Atlas of Anatomy, Vol. 2, 16th ed., English/Latin (16. A.)
Sobotta Atlas of Anatomy, Vol. 3, 16th ed., English/Latin
Sobotta Atlas of Anatomy, Vol.1, 16th ed., English/Latin
Sobotta – Atlas of Human Anatomy: Head, Neck and Neuroanatomy, Vol. 3, 15E
Sociální a posudkové lékařství
Speciální chirurgie
Srdeční selhání
Stručná biostatistika pro lékaře
Studijní texty k dějinám farmacie
Swaiman's Pediatric Neurology - E-Book : Principles and Practice
Textbook of Surgery
Topographical Anatomy with autopsy guide and clinical notes
Urologie pro mediky
VADEMECUM / Zdravotní tělesná výchova: Druhy oslabení
Wheater’s Functional Histology, 6E
Zkušební testy z patologické fyziologie
Základy biologie a genetiky člověka
Základy histologie

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z