Studium

 

To nejlepší a nejdůležitější z knihovny pro vaše studium:
https://knihovna.lf2.cuni.cz/prehledne-o-knihovne-pro-studenty)

 

Bakalářské studium

Letní semestr 2021/2022
Všeobecná sestra – Informační systémy ve zdravotnictví (2. ročník)
Sylabus
 
Fyzioterapie – Informatika a výpočetní technika (2. ročník)
Sylabus
 

Povolené absence


Magisterské studium

Zimní semestr 2021/2022
Lékařství – Lékařská informatika (2. ročník)
Sylabus
 
Fyzioterapie – Metodologie vědy a statistické zpracování dat (2. ročník)
Sylabus
 

Letní semestr
Fyzioterapie – Metodologie vědy a statistické zpracování dat (1. ročník)
Sylabus
 

Povolené absence


 

M.D. programme

 

 
Medical Informatics
Sylabus
 

Kontakty na pedagogy, konzultace

Adresa:

Ústav vědeckých informací UK 2. LF a FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol

Informace v medicíně
Jméno E-mail
Mgr. Drahomíra Dvořáková  drahomira.dvorakova@lfmotol.cuni.cz
   
Statistika
Ing. Ivana Durdilová  Ivana.Durdilova@seznam.cz

 

Literatura pro výuku

Povinná a doporučená literatura na akademický rok 2021/2022

Magisterské studium
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník
Magisterské studium – zahraniční
1. ročník  2. ročník   3. ročník   4. ročník  5. ročník  6. ročník
Fyzioterapie
 1. ročník  2. ročník  3. ročník
Fyzioterapie navazující
 1. ročník  2. ročník
Pediatrické ošetřovatelství
1. ročník 2. ročník 3. ročník
Všeobecné ošetřovatelství
1. ročník 2. ročník 3. ročník

Seznamy povinné a doporučené literatury ke všem oborům poskytují studentům informace o povinné a doporučené literatuře, kterou navrhuje lektor daného předmětu.

Seznam povinné a doporučené literatury ke všem oborům je nyní také ve virtuální podobě jako součást knižního katalogu knihovny. Seznam obsahuje informace o názvu předmětu, kdo je lektorem a dále přehled povinných nebo doporučených publikací. Pokud jsou všechny výtisky dané knihy vypůjčeny, lze ihned daný výtisk zarezervovat.

Velkým přínosem tohoto katalogu je možnost zobrazení výukového plného textu poskytnutým lektorem, který se nachází v podrobnostech daného záznamu v poli el. umístění.

Podrobnější informace – návod pro modul studijní literatury link


 

Vysokoškolské kvalifikační práce

Předpisy
Opatření děkana č. 5/2018 – Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací
Příloha 1: Požadavky na formální úpravu bakalářských a diplomových prací

Seznamy prací
Seznam obhájených bakalářských prací
Seznam obhájených diplomových prací
Pomůcky
Šablona pro tvorbu vysokoškolské závěrečné práce (dokument ve formátu MS Word s veškerým formátováním, stačí pouze doplnit text práce)
Šablona pro tvorbu vysokoškolské závěrečné práce (dokument ve formátu OpenOffice s veškerým formátováním, stačí pouze doplnit text práce)
Generátor citací – nástroj na generování citací dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (požadované bibliografické údaje vložíte do jednoduchého formuláře a program vygeneruje citaci podle normy)
Doplňková literatura k problematice Jak napsat odborný text! A další knihy k problematice, které naleznete ve fondu knihovny.
Pravidla pravopisu
Kontakt:
Konzultace generování citací apod – Mgr. Kateřina Hajduková
 

Opatření děkana č. 5/2018 – Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

Disertační práce

Pomůcky

Šablona pro tvorbu vysokoškolské závěrečné práce (dokument ve formátu MS Word s veškerým formátováním, stačí pouze doplnit text práce)

Generátor citací – nástroj na generování citací dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (požadované bibliografické údaje vložíte do jednoduchého formuláře a program vygeneruje citaci podle normy)

Doplňková literatura k problematice Jak napsat odborný text! A další knihy k problematice, které naleznete ve fondu knihovny.

Pravidla pravopisu

Kontakt: Mgr. Kateřina Hajduková Konzultační hodiny: Středa: 14 -16 hod.

 

 

 

citacePíšete bakalářskou, diplomovou nebo jinou práci? Chcete používat nástroj, který vám zjednoduší tvorbu citací, automaticky importuje, spolupracuje s textovým editorem a navíc je v češtině? Pokud jste odpověděli Ano – je pro vás připraven nový citační software Citace PRO. Pro přihlášení stačí pouze průkaz studenta nebo zaměstnance (Přihlášení pro instituce do Citace PRO – Univerzita Karlova v Praze).

Letáček ke stažení.