Studium

KNIHOVNOU! Informace nejen pro prváky.

 

Zimní semestr 2022/2023

Informatika a biostatistika – Všeobecné lékařství (1. ročník)
Sylabus
Moodle – výukové materiály
Informatics and biostatistics – General medicine (1st year)
Sylabus
Moodle – výukové materiály
Metodologie vědy a statistické zpracování dat II. – Fyzioterapie (2. ročník, NMgr. studium)
Sylabus
Moodle – výukové materiály

 


 

Letní semestr 2022/2023

 

Informatika a výpočetní technika – Fyzioterapie (2. ročník, Bc. studium)
Sylabus
Moodle – výukové materiály
Metodologie vědy a statistické zpracování dat I. – Fyzioterapie (1. ročník, NMgr. studium)
Sylabus
Moodle – výukové materiály
Informační systémy ve zdravotnictví  – Všeobecné ošetřovatelství (2. ročník, Bc.studium)
Sylabus
Moodle – výukové materiály
Informatika ve zdravotnictví – Pediatrické ošetřovatelství (2. ročník, Bc.studium)
Sylabus
Moodle – výukové materiály

 


 

M.D. programme

 

 
Medical Informatics
Sylabus
 

Kontakty na pedagogy, konzultace

Adresa:

Ústav vědeckých informací UK 2. LF a FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol

Informace v medicíně
Jméno E-mail
Mgr. Drahomíra Dvořáková  drahomira.dvorakova@lfmotol.cuni.cz
   
Statistika
Ing. Ivana Durdilová  Ivana.Durdilova@seznam.cz

 

Literatura pro výuku

Povinná a doporučená literatura na akademický rok 2022/2023

Magisterské studium
  1. ročník   2. ročník   3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník
Magisterské studium – zahraniční
  1. ročník  2. ročník   3. ročník   4. ročník  5. ročník  6. ročník
Fyzioterapie
 1. ročník  2. ročník  3. ročník
Fyzioterapie navazující
 1. ročník  2. ročník
Pediatrické ošetřovatelství
1. ročník 2. ročník 3. ročník
Všeobecné ošetřovatelství
1. ročník 2. ročník 3. ročník

Seznamy povinné a doporučené literatury ke všem oborům poskytují studentům informace o povinné a doporučené literatuře, kterou navrhuje lektor daného předmětu.

 


 

Vysokoškolské kvalifikační práce

Předpisy
Opatření děkana č. 5/2018 – Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací
Příloha 1: Požadavky na formální úpravu bakalářských a diplomových prací

Seznamy prací
Seznam obhájených prací
 
Pomůcky
Šablona pro tvorbu vysokoškolské závěrečné práce (dokument ve formátu MS Word s veškerým formátováním, stačí pouze doplnit text práce)
Šablona pro tvorbu vysokoškolské závěrečné práce(dokument ve formátu OpenOffice s veškerým formátováním, stačí pouze doplnit text práce)
Generátor citací – nástroj na generování citací dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (požadované bibliografické údaje vložíte do jednoduchého formuláře a program vygeneruje citaci podle normy)
Doplňková literatura k problematice Jak napsat odborný text! A další knihy k problematice, které naleznete ve fondu knihovny.
Pravidla pravopisu
Kontakt:
Konzultace generování citací apod – Mgr. Kateřina Hajduková
 

Opatření děkana č. 5/2018 – Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

Disertační práce

Pomůcky

Šablona pro tvorbu vysokoškolské závěrečné práce (dokument ve formátu MS Word s veškerým formátováním, stačí pouze doplnit text práce)

Generátor citací – nástroj na generování citací dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (požadované bibliografické údaje vložíte do jednoduchého formuláře a program vygeneruje citaci podle normy)

Doplňková literatura k problematice Jak napsat odborný text! A další knihy k problematice, které naleznete ve fondu knihovny.

Pravidla pravopisu

Kontakt: Mgr. Kateřina Hajduková Konzultační hodiny: Středa: 14 -16 hod.

 

 

 

citacePíšete bakalářskou, diplomovou nebo jinou práci? Chcete používat nástroj, který vám zjednoduší tvorbu citací, automaticky importuje, spolupracuje s textovým editorem a navíc je v češtině? Pokud jste odpověděli Ano – je pro vás připraven nový citační software Citace PRO. Pro přihlášení stačí pouze průkaz studenta nebo zaměstnance (Přihlášení pro instituce do Citace PRO – Univerzita Karlova v Praze).

Letáček ke stažení.