O nás

Ústav vědeckých informací ( ÚVI ) je integrovaným knihovnicko-informačním pracovištěm 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice  v Motole.

Informační gescí ÚVI jsou biomedicínské obory, speciální obory dětského lékařství, ošetřovatelství a zdravotnický management.

ÚVI poskytuje knihovnické a bibliograficko-informační  služby v souladu s   Knihovním a výpůjčním řádem Univerzity Karlovy a Provozním řádem  dílčí knihovny Ústavu vědeckých informací 2.LF UK a samostatného oddělení knihovny FNM těmto skupinám uživatelů:

  • studentům všech typů studia na 2. LF
  • studentům ostatních fakult UK
  • pedagogickým, odborným a vědeckým pracovníkům 2. LF a FN Motol
  • odborné veřejnosti
  • externí veřejnosti

ÚVI získává, zpracovává a zpřístupňuje odborné monografie, česká a zahraniční odborná periodika, denní tisk, bibliografické, referenční a plnotextové databáze v tištěné i elektronické formě.

ÚVI je pověřeným pracovištěm pro sběr, zpracování a prezentaci bibliografie odborných a vědeckých pracovníků 2. LF a FN Motol.

ÚVI se podílí na výuce studentů ve všech akreditovaných studijních programech na 2. LF

ÚVI organizuje semináře a akce na podporu vzdělávání (informační gramotnost, efektivní učení, kritické myšlení apod.).

ÚVI poskytuje podporu při tvorbě e-learningových kurzů.

Organizační struktura ÚVI

Kde jsme 

Ústav vědeckých informací se nachází v areálu FN Motol – Pavilon 7.

 

Letecký snímek – viz mapka

Metro trasa A – stanice „Nemocnice Motol“

Metro trasa B – stanice Anděl, přestup na autobus l. 167, do stanice „Nemocnice Motol“

Letiště Ruzyně, autobusem l. 119, do stanice „Nádraží Veleslavín, přestup na metro A do stanice „Nemocnice Motol“

Tramvaje 22,25 – do stanice „Vypich“, přestup na autobus l. 180 do stanice „Nemocnice Motol“

Tramvaje 9,10 – do stanice „Motol“, přestup na autobusy l.174, 180, 184 do stanice „Nemocnice Motol“

Tramvaje 1, 2 – do stanice „Petřiny“, přestup na metro A do stanice „Nemocnice Motol“

Pro automobilovou dopravu (viz mapka) je možné použít parkoviště FN Motol.

 

 

 

Výpůjční protokol (Výpůjčky, prodloužení, rezervace)
Jméno / e-mail Telefon
Alžběta Žďárová 22443 5842
Monika Froňková 22443 5842
Otevírací doba  
Pondělí – Čtvrtek

 9:00 – 16:00

Pátek

 9:00 – 15:00

Studovny 
Jméno / e-mail Telefon
Zuzana Burdová, Mgr. Ludmila Primusová 22443 5849
Otevírací doba:  
Pondělí – Čtvrtek 8:00 – 18:00
Pátek 8:00 – 15:00
Objednávky článků, publikací (MVS, MMVS)
Jméno / e-mail Telefon
Mária Kafríková 22443 5841
Lucie Štípková, DiS. 22443 5852
Provozní doba:  
Pondělí  7:30  – 12:00
Úterý – Pátek 7:30 – 12:00
Scientometrie
Jméno / e-mail Telefon
PhDr. Radim Kubeš 22443 5848
Rešeršní služby
Jméno / e-mail Telefon
Ing. Zdeněk Smrčka 22443 5843
Provozní doba:  
Pondělí – Čtvrtek 9:00 – 16:00
Pátek 9:00 – 15:00

 

 

 

Kontakty

Ústav vědeckých informací UK 2. LF a FN Motol V Úvalu 84 , 150 06 Praha 5 – Motol 

email: uvi@lfmotol.cuni.cz

telefon: 224 43 5842

Bankovní účet – 37530021/0100            

variabilní symbol – 52002

specifický symbol – ID osoby

Pracoviště – funkce Jméno / e-mail Profil Telefon
Vedoucí ÚVI

Mgr. Drahomíra Dvořáková

(výuka, EIZ, Open Access, e-learning, Edukátor, Turnitin)

22443 5844
Zástupce vedoucí 

Anna Mlynská (Knihovna)

PhDr. Radim Kubeš (Věda a výzkum)

22443 5888

22443 5848

Sekretariát Denisa Sládková 22443 5853
Výpůjční protokol Alžběta Žďárová, Monika Froňková 22443 5842
  Výpůjčky, prodloužení, rezervace    
Studovny Zuzana Burdová, Mgr. Ludmila Primusová   22443 5849 
  Jana Šmídová 22443 5849
Objednávky článků / knih (MVS,MMVS) Mária Kafríková 22443 5841
  Lucie Štípková, DiS. 22443 5852
EIZ Barbora Šantorová   224435874
Rešeršní oddělení Ing. Zdeněk Smrčka 22443 5843
Akvizice a katalogizace
Systémový knihovník; Akvizice a katalogizace knih Anna Mlynská   22443 5888
Akvizice – časopisy Mgr. Drahomíra Dvořáková   22443 5844
Scientometrie, OBD, evaluace PhDr. Radim Kubeš   22443 5848
Koordinátor Open Access Mgr. Drahomíra Dvořáková   22443 5844
Akademický pracovník (učitel vysoké školy)      
  Mgr. Drahomíra Dvořáková    22443 5844
  PhDr. Radim Kubeš   22443 5848
WWW Mgr. Alexandra Polášková 22443 5873
  web.uvi@lfmotol.cuni.cz 22443 5873

Uložit

Uložit

Řád knihovny, poplatky

Knihovní  a výpůjční řád Univerzity Karlovy (Opatření rektora č.19/2022)

Příloha č. 1 Seznam knihoven Univerzity Karlovy

Příloha č. 2 Jednotná matice výpůjček

Příloha č. 3 Informace o zpracování a o ochraně osobních údajů v Knihovně Univerzity Karlovy

Příloha č.4 Ceník poplatků

Způsob úhrady Poplatků z prodlení:

  • hotovostí ve Výpůjčním protokole ÚVI
  • platebním terminálem ve Výpůjčním protokole ÚVI
  • bankovním převodem vždy po dohodě s personálem Výpůjčního protokolu ÚVI.

Bankovní účet: 37530021/0100  

Variabilní symbol: 52002

Specifický symbol: ID osoby (na průkazu UK studenta/zaměstnance )

Provozní řád dílčí knihovny Univerzity Karlovy Ústavu vědeckých informací 2. LF UK a Samostatného oddělení knihovny Fakultní nemocnice v Motole

Příloha A Ceník placených služeb 

Příloha B Půjčování elektronických zařízení

Příloha C Smlouva o výpůjčce – čtečka

Příloha D Smlouva o výpůjčce – tablet

Příloha E Pravidla pro činnost knihoven na ústavech, odděleních a klinikách