O nás

Ústav vědeckých informací ( ÚVI ) je integrovaným knihovnicko-informačním pracovištěm 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice  v Motole.

Informační gescí ÚVI jsou biomedicínské obory, speciální obory dětského lékařství, ošetřovatelství a zdravotnický management.

ÚVI poskytuje knihovnické a bibliograficko-informační  služby v souladu s   Knihovním a výpůjčním řádem Univerzity Karlovy a Provozním řádem  dílčí knihovny Ústavu vědeckých informací 2.LF UK a samostatného oddělení knihovny FNM těmto skupinám uživatelů:

  • studentům všech typů studia na 2. LF
  • studentům ostatních fakult UK
  • pedagogickým, odborným a vědeckým pracovníkům 2. LF a FN Motol
  • odborné veřejnosti
  • externí veřejnosti

ÚVI získává, zpracovává a zpřístupňuje odborné monografie, česká a zahraniční odborná periodika, denní tisk, bibliografické, referenční a plnotextové databáze v tištěné i elektronické formě.

ÚVI je pověřeným pracovištěm pro sběr, zpracování a prezentaci bibliografie odborných a vědeckých pracovníků 2. LF a FN Motol.

ÚVI se podílí na výuce studentů ve všech akreditovaných studijních programech na 2. LF

ÚVI organizuje semináře a akce na podporu vzdělávání (informační gramotnost, efektivní učení, kritické myšlení apod.).

ÚVI poskytuje podporu při tvorbě e-learningových kurzů.

Organizační struktura ÚVI

Kde jsme 

Ústav vědeckých informací se nachází v areálu FN Motol – Pavilon 7.

Letecký snímek – viz mapka

Metro trasa A – stanice Motol

Metro trasa B – stanice Anděl, přestup na autobus l. 167, do stanice Nemocnice Motol

Metro trasa A – stanice Hradčanská, přestup na autobus l. 174, do stanice Nemocnice Motol

Metro trasa A – stanice Dejvická, přestup na autobus l. 180 ze stanice Kafkova do stanice Nemocnice Motol

Metro trasa B – stanice Nové Butovice, přestup na autobus l. 179, do stanice Nemocnice Motol

Metro trasa B – stanice Luka, přestup na autobus l. 174, do stanice Nemocnice Motol

Letiště Ruzyně, autobusem l. 179, do stanice Nemocnice Motol

Pro automobilovou dopravu (viz mapka) je možné použít parkoviště FN Motol.

 

Provozní doba

 Z důvodu vládních nařízení a aktuální pandemické situace je upravena provozní doba 

Provozní doba Výpůjčního pultu  
Pondělí – Čtvrtek 9 – 12  13 – 16
Pátek 9 – 12  13 – 15

 

Výpůjční protokol
Jméno / e-mail Telefon
Alžběta Žďárová 22443 5842
Monika Froňková 22443 5842
Výpůjčky, prodloužení, rezervace  
Provozní doba  
Pondělí – Čtvrtek 9 – 16
Pátek 9 – 15
Studovny
Jméno / e-mail Telefon
Bc. Lukáš Šedivý 22443 5849
Provozní doba:  
Pondělí – Čtvrtek 8 – 16
Pátek 8 – 15
Objednávky článků, publikací (MVS, MMVS)
Jméno / e-mail Telefon
Mária Kafríková 22443 5841
Lucie Štípková, DiS. 22443 5852
Provozní doba:  
Pondělí  8 – 12 13-15
Úterý – Pátek 8 – 12
Rešeršní služby
Jméno / e-mail Telefon
Ing. Zdeněk Smrčka 22443 5843
Provozní doba:  
Pondělí – Čtvrtek 9 – 16
Pátek 9 – 15

 

 

 

Kontakty

Ústav vědeckých informací UK 2. LF a FN Motol V Úvalu 84 , 150 06 Praha 5 – Motol tel.: 22443 5842

Bankovní účet – 37530021/0100            

variabilní symbol – 52002

specifický symbol – ID osoby

Pracoviště – funkce Jméno / e-mail Profil Telefon
Vedoucí ÚVI: Mgr. Drahomíra Dvořáková
22443 5844
Zástupce vedoucí:  Mgr. Kateřina Hajduková 22443 5840
Sekretariát: Denisa Sládková 22443 5853
Výpůjční protokol: Alžběta Žďárová 22443 5842
  Monika Froňková 22443 5842
  Výpůjčky, prodloužení, rezervace    
Studovny: Burdová Zuzana   22443 5849
  Bc. Lukáš Šedivý   22443 5849
  Jana Šmídová 22443 5849
Bibliograficko-informační specialista Mgr. Zuzana Dobiašová 22443 5846
Objednávky článků / knih (MVS,MMVS): Mária Kafríková 22443 5841
  Lucie Štípková, DiS. 22443 5852
EIZ Barbora Šantorová   224435874
Rešeršní oddělení: Ing. Zdeněk Smrčka 22443 5843
Akvizice a katalogizace:
Seriály Mgr. Zuzana Dobiašová   22443 5846
Akvizice – knihy Anna Mlynská   22443 5888
Katalogizace – knihy Anna Mlynská   22443 5888
Publikační činnost: PhDr. Radim Kubeš   22443 5848
Akademický pracovník (učitel vysoké školy): Ing. Ivana Durdilová    
  Mgr. Drahomíra Dvořáková    22443 5844
  Mgr. Kateřina Hajduková   22443 5840
  PhDr. Radim Kubeš   22443 5848
E-learning: Mgr. Drahomíra Dvořáková  224 435 844
  Mgr. Alexandra Polášková 22443 5873
Vzdělávání (podpora studentům, lékařům i pedagogům) Mgr. Drahomíra Dvořáková    224 435 844
WWW web.uvi@lfmotol.cuni.cz 22443 5873

Uložit

Uložit

Řád knihovny, poplatky

Knihovní  a výpůjční řád Univerzity Karlovy (Opatření rektora č.36/2019)

Příloha č. 1 Seznam knihoven Univerzity Karlovy

Příloha č. 2 Jednotná matice výpůjček

Příloha č. 3 Informace o zpracování a o ochraně osobních údajů v Knihovně Univerzity Karlovy

Příloha č.4 Ceník poplatků

Způsob úhrady Poplatků z prodlení:

  • hotovostí ve Výpůjčním protokole ÚVI
  • platebním terminálem ve Výpůjčním protokole ÚVI
  • bankovním převodem vždy po dohodě s personálem Výpůjčního protokolu ÚVI.

Bankovní účet: 37530021/0100  

Variabilní symbol: 52002

Specifický symbol: ID osoby (na průkazu UK studenta/zaměstnance )

Provozní řád dílčí knihovny Univerzity Karlovy Ústavu vědeckých informací 2. LF UK a Samostatného oddělení knihovny Fakultní nemocnice v Motole

Příloha A Ceník placených služeb 

Příloha B Půjčování elektronických zařízení

Příloha C Smlouva o výpůjčce – čtečka

Příloha D Smlouva o výpůjčce – tablet

Příloha E Pravidla pro činnost knihoven na ústavech, odděleních a klinikách