Lucie Štípková

Oddělení katalogizace a akvizice knih

Narodila se v Rokycanech. Vystudovala Střední odbornou školu profesora Švejcara v Plzni, obor informační systémy a služby. Po ukončeném studiu nastoupila do informačního střediska Městské knihovny v Rokycanech. V roce 2005 se přestěhovala do Prahy, kde začala pracovat v Geografické knihovně na Albertově. Po krátké době, ale ukončila pracovní poměr a nastoupila v Ústavu vědeckých informací 2. lékařské fakulty a fakultní nemocnice v Motole. První 3 roky pracovala v oddělení výpůjčního protokolu, poté přestoupila do oddělení katalogizace a akvizice knih. Při zaměstnání vystudovala Vyšší odbornou školu informačních služeb, obor informační managment. Mluví aktivně německy, hovorově anglicky a pasivně rusky.

Jak jste se dostala k pracovní příležitosti v ÚVI?

V období, kdy jsem chtěla opustit pracovní místo v Geografické knihovně, mi přišel inzerát přes Ikaros s nabídkou pracovní činnosti v ÚVI. Nabídka mi přišla zajímavá, protože jsem vždy chtěla více pracovat ve vysokoškolské knihovně, než v knihovně městské.

Pracujete v oddělení katalogizace a akvizice knih.V čem spočívá Vaše pracovní náplň?

V oddělení akvizice vybírám a zajišťuji dokumenty do knihovního fondu. Připravuji objednávky, které po schválení vedením rozesílám našim dodavatelům, nakladatelům a do knihkupectví. Poté kontroluji již doručené objednávky pomocí knihovnického systému Aleph, který obsahuje přímo modul akvizice a katalogizace. Pokud je vše v pořádku, připravím faktury k likvidaci do účtárny. Pokud kniha neodpovídá objednávce, reklamuji ji. Další fází je adjustace knihy, tzv. označení knihy do vlastnictví nemocnice Motol či fakulty, záleží z jakých prostředků byly knihy nakoupeny. Závěrem knihy katalogizuji. Výsledkem katalogizace je bibliografický záznam. Účelem katalogizace je zachytit určitý exemplář dokumentu včetně údajů o jejím uložení pomocí metod, které jsou v souladu s mezinárodními normami. Záznam pak slouží v OPACu k vyhledávání uživatelům a v souborných katalozích jiným institucím. Na základě bibliografického záznamu může být dokument odlišen od jiných dokumentů a podle některých hledisek vyhledán. Základními údaji rozumíme jméno autora, název dokumentu, pořadí vydání, apod. Také spolupracuji s kolegyní z Oddělení meziknihovní výpůjční služby na dodávání článků pro zaměstnance fakulty nebo nemocnice.

Jak se stane, že doručená kniha nekoresponduje s objednávkou?

Totožnost každé knihy se zjišťuje pomocí ISBN, což je jediné standardní číslo knihy, podle kterého se pozná, jestli se jedná přímo o danou knihu. Někdy nemusí být stejné vydání, např. je starší nebo novější a ISBN již není totožné. Někdy se také stane, např. u zahraničních knih, že jsou již na knižním trhu rozebrány a čeká se na vydání nové knihy, která samozřejmě není totožná s původní objednávkou.

A jak dlouho čekáte, než vyjde nová kniha?

Většinou je to proces na několik měsíců. Ale nedávno se mi stalo, že přišla kniha, která byla objednána v roce 2008.

Je o takovou knihu stále zájem?

Někdy se lidé, co si ji objednali opravdu diví, že přišla až teď, ale jsou pak mile překvapeni, když se jim do ruky dostane dokonce novější vydání. Zájem je ale vždy.

Objednáváte knihy jen pro studenty?

Ne. Také pro doktory, zaměstnance, objednávají se knihy z grantových prostředků, výzkumných záměrů, nebo z prostředků nákladových středisek. Na podzim pak připravuji velkou objednávku knih pro studenty. Přes rok si vedu kartotéku deziderát, což jsou požadavky od našich uživatelů. Také se orientuji dle povinné a doporučené literatury od pedagogů.

Je pro Vás složitější akvizice nebo katalogizace knih?

Jednoznačně katalogizace. Často jsou u knih těžko rozpoznatelné jednotlivé údaje. Interpunkce, více autorů apod. Je to odborná činnost, která vyžaduje znalost platných pravidel a předpisů pro zápis do bibliografického záznamu.

Vaše práce vyžaduje zajisté pečlivost a důslednost. Jste taková i v soukromém životě?

Myslím, že mi zrovna tyto dvě vlastnosti jsou dost blízké.

Přijdete ve svém oboru do styku i se studenty?

Na tomto oddělení ne. Ale občas zaskakuji i v oddělení výpůjčního protokolu, kde jsem dříve pracovala. Tam se se studenty setkávám.

Jste spokojená s Vaší pracovní pozicí?

Ano, práce mě baví. V budoucnu bych si pak chtěla prohlubovat znalosti ve vyhledávání v databázích, v současné době podstoupím školení a také bych se chtěla naučit i jiné možnosti katalogizace elektronických zdrojů. Bude to ale dlouhodobější proces.

Jak se díváte na nástup nových digitalizačních technologií?

Z hlediska kulturního dědictví pro Českou republiku je digitalizace velice důležitá. Podstoupí ji staré rukopisy, tisky a člověk se poté dostane i k materiálům, ke kterým by se jinak nedostal. Na druhou stranu, osobně dávám přednost běžným knihám, čtečku knih bych si asi v současné době nekoupila.

Zájmy a koníčky?

Ráda běhám, v oblibě mám heat (rychlá chůze na pásech). Jsem gurmán, s tím je spojená i záliba ve vaření, ochutnávání různých pokrmů. Ráda cestuji a čtu, zajímám se o módu a pěstitelství orchidejí.

-ik-

Lucie Štípková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *