Lexicomp


Lexicomp

Až do 27. 6. 2023 je pro celou UK k dispozici zkušební přístup k databázi Lexicomp (přes Portál elektronických zdrojů). Tento přehledný a ucelený zdroj je navržen tak, abyste rychle dokázali najít odpovědi na otázky týkající se léků a poskytl

Karger Fast Facts


Karger Fast Facts

Soubor praktických příruček pro lékaře, zdravotní sestry a studenty medicíny. Každý z průvodců obsahuje ty nejlepší dostupné důkazy, náležitosti diagnostiky, léčby a péče o pacienty v stručné a přehledné podobě Přístup ze sítě 2.LF UK a FNM:  https://www.karger.com/fastfacts Vzdálený přístup pro 2. LF UK: https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=986 Možnost

Medical Microbiology


A Guide to Microbial Infections: Pathogenesis, Immunity, Laboratory Diagnosis and Control. With STUDENT CONSULT Online Access

Nursing Reference Center Plus


Nursing Reference Center Plus

Nursing Reference Center Plus je referenční databáze pro zdravotní sestry, studenty a studentky ošetřovatelství a jejich školitele. Cílem databáze je vzdělat zdravotní sestry v oblasti medicíny založené na důkazech (evidence-based medicine) a „best practices“ v ošetřovatelství. Přímý přístup zde. Více informací a