E-časopisy

 

Seznam předplacených časopiseckých kolekcí


ACS Publications  

Seznam titulů


American Association for Cancer Research Publications   

Seznam titulů


BMJ Journals Online   

Seznam titulů


Karger Journals     

Seznam titulů


Lippincott, Williams     

Seznam titulů


Oxford Journals Online Full Collection 

Seznam titulů


Wiley Online Library

Seznam titulů


 

 

Zahraniční předplacené jednotlivé e-časopisy

 

 

 

České předplacené jednotlivé e-časopisy 

V uvedeném seznamu českých elektronických časopisů jsou tituly, které jsou přístupné v elektronické podobě nejen prostřednictvím domovské stránky časopisu, ale též prostřednictvím databáze EBSCO.

Pokud je pro přístup k plnému textu časopisu vyžadováno heslo, obraťte se na: uvi@lfmotol.cuni.cz

Acta chirurgiae plasticae      


Alergie    


Anesteziologie a intenzivní medicína      


Bolest


Časopis lékařů českých    


Česká gynekologie


Česká a slovenská farmacie


Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie    


Česká a slovenská oftalmologie  


Česká a slovenská psychiatrie  


Česká revmatologie  


Česká stomatologie a praktické zubní lékařství    


Česko-slovenská dermatologie  


Česko-slovenská patologie   


Česko-slovenská pediatrie   


Československá fyziologie    


Československá psychologie   


Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa   


Gastroenterologie a hepatologie  


Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie  


Florence  


Hygiena  


Otorinolaryngologie a foniatrie   


Pediatrie pro praxi


Praktický lékař  


Referátový výběr z anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny


Rehabilitace a fyzikální lékařství    


Rozhledy v chirurgii  


Soudní lékařství   


Transfuze a hematologie dnes    


Vnitřní lékařství  


 

 

 

 

EZB 

EZB -Elektronická knihovna časopisů (Elektronische Zeitschriftenbibliothek – EZB / Electronic Journals Library) nabízí snadný přístup z jednoho místa ke všem plnotextovým odborným elektronickým časopisům, které má knihovna dostupné v rámci předplatných nebo které jsou k dispozici volně na internetu. Pro práci v EZB lze používat německou a anglickou verzi. EZB je projektem Univerzitní knihovny v německém Regensburgu. Projekt je otevřený nejen pro univerzitní knihovny z německy mluvících zemí, ale pro všechny odborné knihovny v Evropě. V současné době je zapojeno téměř 200 institucí. Návod pro práci v EZB Manuál ke stažení