E-časopisy

 

Seznam předplacených časopiseckých kolekcí


BMJ Journals Online Collection


Karger Journals    


Lippincott, Williams & Wilkins High Impact Collection


Oxford Academic


Wiley Online Library


 

 

Zahraniční předplacené e-časopisy

Vše

 


Bone Marrow Transplantation – Přístup ze sítě FN Motol a 2. LF UK| Vzdáleně přes CAS


British Journal of Anaesthesia – Přístup ze sítě 2. LF UK | Vzdáleně přes CAS


European Journal of Human Genetics – Přístup ze sítě FN Motol a 2. LF UK| Vzdáleně přes CAS


Genetics in Medicine – Přístup ze sítě 2. LF UK | vzdáleně přes CAS


JCO Digital Library – Přístup ze sítě FN Motol

Journal of Clinical Oncology

JCO Oncology Practice

JCO Global Oncology

JCO Clinical Cancer Informatics 

JCO Precision Oncology 


Journal of Heart and Lung Transplantation – Přístup ze sítě 2. LF UK


Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry – Přístup ze sítě 2. LF UK | Vzdáleně přes CAS


Leukemia   – Přístup z FN Motol a 2. LF UK | Vzdáleně přes CAS


Nature – Přístup ze sítě 2. LF UK | Vzdáleně přes CAS


Nature Genetics  – Přístup ze sítě FN Motol a 2. LF UK | Vzdáleně přes CAS


The New England Journal of Medicine  – Přístup ze sítě 2. LF UK | Vzdáleně přes CAS


Pediatrics   – Přístup ze sítě FN Motol (Dostupné také v tištěné podobě ve studovnách.)


Science  – Přístup ze sítě 2. LF UK | Vzdáleně přes CAS

 

 

 

České předplacené e-časopisy 

V uvedeném seznamu českých elektronických časopisů jsou tituly, které jsou přístupné v elektronické podobě nejen prostřednictvím domovské stránky časopisu, ale též prostřednictvím databáze EBSCO.

Pokud je pro přístup k plnému textu časopisu vyžadováno heslo, obraťte se na: uvi@lfmotol.cuni.cz

Acta chirurgiae plasticae      


Alergie    


Anesteziologie a intenzivní medicína      


Bolest


Časopis lékařů českých    


Česká gynekologie


Česká a slovenská farmacie


Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie    


Česká a slovenská oftalmologie  


Česká a slovenská psychiatrie  


Česká revmatologie  


Česká stomatologie a praktické zubní lékařství    


Česko-slovenská dermatologie  


Česko-slovenská patologie   


Česko-slovenská pediatrie   


Československá fyziologie    


Československá psychologie   


Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa   


Gastroenterologie a hepatologie  


Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie  


Florence  


Hygiena  


Otorinolaryngologie a foniatrie   


Pediatrie pro praxi


Praktický lékař  


Referátový výběr z anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny


Rehabilitace a fyzikální lékařství    


Rozhledy v chirurgii  


Soudní lékařství   


Transfuze a hematologie dnes    


Vnitřní lékařství  


 

 

 

 

EZB 

EZB -Elektronická knihovna časopisů (Elektronische Zeitschriftenbibliothek – EZB / Electronic Journals Library) nabízí snadný přístup z jednoho místa ke všem plnotextovým odborným elektronickým časopisům, které má knihovna dostupné v rámci předplatných nebo které jsou k dispozici volně na internetu. Pro práci v EZB lze používat německou a anglickou verzi. EZB je projektem Univerzitní knihovny v německém Regensburgu. Projekt je otevřený nejen pro univerzitní knihovny z německy mluvících zemí, ale pro všechny odborné knihovny v Evropě. V současné době je zapojeno téměř 200 institucí. Návod pro práci v EZB Manuál ke stažení