E-časopisy

 

Seznam předplacených časopiseckých kolekcí

ACS Publications


American Association for Cancer Research Publications


BMJ Journals Online  


Karger Journals    


Lippincott, Williams & Wilkins Journal 


Oxford Journals Online Full Collection


Wiley Online Library


 

 

Zahraniční předplacené jednotlivé e-časopisy

 

 

 

České předplacené jednotlivé e-časopisy 

V uvedeném seznamu českých elektronických časopisů jsou tituly, které jsou přístupné v elektronické podobě nejen prostřednictvím domovské stránky časopisu, ale též prostřednictvím databáze EBSCO.

Pokud je pro přístup k plnému textu časopisu vyžadováno heslo, obraťte se na: uvi@lfmotol.cuni.cz

Acta chirurgiae plasticae      


Alergie    


Anesteziologie a intenzivní medicína      


Bolest


Časopis lékařů českých    


Česká gynekologie


Česká a slovenská farmacie


Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie    


Česká a slovenská oftalmologie  


Česká a slovenská psychiatrie  


Česká revmatologie  


Česká stomatologie a praktické zubní lékařství    


Česko-slovenská dermatologie  


Česko-slovenská patologie   


Česko-slovenská pediatrie   


Československá fyziologie    


Československá psychologie   


Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa   


Gastroenterologie a hepatologie  


Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie  


Florence  


Hygiena  


Otorinolaryngologie a foniatrie   


Pediatrie pro praxi


Praktický lékař  


Referátový výběr z anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny


Rehabilitace a fyzikální lékařství    


Rozhledy v chirurgii  


Soudní lékařství   


Transfuze a hematologie dnes    


Vnitřní lékařství  


 

 

 

 

EZB 

EZB -Elektronická knihovna časopisů (Elektronische Zeitschriftenbibliothek – EZB / Electronic Journals Library) nabízí snadný přístup z jednoho místa ke všem plnotextovým odborným elektronickým časopisům, které má knihovna dostupné v rámci předplatných nebo které jsou k dispozici volně na internetu. Pro práci v EZB lze používat německou a anglickou verzi. EZB je projektem Univerzitní knihovny v německém Regensburgu. Projekt je otevřený nejen pro univerzitní knihovny z německy mluvících zemí, ale pro všechny odborné knihovny v Evropě. V současné době je zapojeno téměř 200 institucí. Návod pro práci v EZB Manuál ke stažení