FAQ

K využívání služeb knihoven UK je nutné si po zřízení některého typu průkazů UK ve  Výdejním centru  zadat elektronickou přihlášku.

Průkazy UK platí ve všech knihovnách Univerzity Karlovy. Uživatel je povinen dodržovat výpůjční lhůty, Knihovní a výpůjční řád UK a Provozní řád konkrétní knihovny.

Klikněte na odkaz Nové knihy na úvodní webové stránce knihovny.

Knihu si může vypůjčit registrovaný uživatel knihovny na základě platného průkazu. Zda knihovna danou knihu vlastní, je možné prověřit v katalogu knihovny, příp. telefonicky nebo e-mailem u pracovníků výpůjčního protokolu.

Návod – vyhledávání v katalogu

Výpůjčky je možné si prodloužit po přihlášení ke čtenářskému kontu v katalogu knihovny. Každá vypůjčená publikace lze prodloužit pouze 2x vždy před uplynutím výpůjční lhůty nebo max. 1 den po uplynutí výpůjční lhůty – den tolerance. V ostatních případech je nutné situaci řešit osobně v Ústavu vědeckých informací – Výpůjční protokol. Dále také telefonicky nebo e-mailem.

Návod – prodloužení dokumentu

Knihu si může rezervovat registrovaný uživatel knihovny na základě platného průkazu. Rezervaci lze provést pouze po přihlášení ke čtenářskému kontu v katalogu knihovny. Rezervace lze zadávat pouze v případě, pokud jsou všechny výtisky daného titulu vypůjčeny. Po splnění rezervace je kniha připravena k vyzvednutí po dobu 7 dnů ve výpůjčním protokole, poté bude rezervace automaticky zrušena. Nemáte-li již o zarezervovanou publikaci zájem, před uplynutím lhůty můžete rezervaci zrušit ve svém čtenářském kontě nebo toto oznámit ve výpůjčním protokole knihovny.

Návod – rezervace dokumentu

Informace o stavu svého čtenářského konta získáte po přihlášení ke kontu v katalogu knihovny. Součástí čtenářského konta jsou informace o výpůjčkách a o datu vrácení. Zde je možné si knihy také prodloužit nebo rezervovat další knižní titul. V kontě je také možné upravovat kontaktní údaje včetně e-mailu

katalogu knihovny je možné vyhledávat i ve všech ostatních knihovnách Univerzity Karlovy, viz návod pro vyhledávání. Pokud kniha není ani v jiné knihovně Univerzity Karlovy, je možné využít souborného katalogu Národní knihovny. Zaměstnanci 2. LF nebo FN Motol mohou požádat o MVS – meziknihovní výpůjční službu.

Barevné nálepky signalizují status výpůjčky:

bookrRůžová – výpůjčka na 2 týdny

 

bookgZelená – výpůjčka na 2 týdny

 

bookoOranžová – prezenčně, na víkend

Rychlý přístup k vybraným databázím naleznete pod odkazem TOP databáze. Seznam dalších zdrojů 2.LF naleznete pod odkazem Databáze. Komplexní přehled za celou UK je k dispozici na portálu PEZ.

Některé učebnice jsou dostupné v elektronické podobě. Konkrétní tituly jsou vyznačené v Seznamu Literatury pro výuku. Další české lékařské elektronické monografie naleznete v databázi  Bookport.

UKAŽ (na adresách https://ukaz.cuni.czhttps://discovery.cuni.cz a https://eds.cuni.cz) umožňuje všem studentům a zaměstnancům Univerzity Karlovy prohledávat relevantní informační zdroje UK z jednoho místa. Více informací naleznete zde

Knihovna je pokryta bezdrátovou sítí WiFi, která umožňuje připojení vlastního notebooku k internetu pomocí účtu Eduroam. K přihlášení do sítě je nutné vytvořit připojení na svém notebooku a být zaměstnancem nebo studentem UK.

Tisk, kopírování a skenování jsou k dispozici ve studovně knihovny za poplatek

Ve studovnách knihovny jsou k dispozici počítače pro registrované uživatele.