Služby

Výpůjční služby

Výpůjční služby jsou poskytovány studentům všech akreditovaných studijních programů, akademickým a vědeckým pracovníkům a dalším pracovníkům 2. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Motole, odborné i laické veřejnosti.

Knihovní dokumenty je možné studovat ve studovně (tzv. prezenční výpůjčky) nebo si je půjčit mimo knihovnu ve výpůjčním protokolu (tzv. absenční výpůjčky).

 

Kategorie uživatelů, výpůjční lhůty

Míra poskytovaných služeb, výpůjční lhůty a cena za nedodržení výpůjčních podmínek se odvíjí od statusu uživatele, do kterého je uživatel zařazen.

Kategorie Student
Status jednotky Počet výpůjček Výp. doba Max. výp. doba Zpozdné/den
Běžná výpůjčka 30 30 dní 90 dní 3,- Kč
Studijní výpůjčka 30 150 dní 300 dní 3,- Kč
Krátkodobá výpůjčka 30 7 dní 21 dní 3,- Kč
Grantová výpůjčka 30 365 dní 3 roky 3,- Kč
Kategorie Zaměstnanec
Status jednotky Počet výpůjček Výp. doba Max. výp.

 

doba

Zpozdné/den
Běžná výpůjčka 30 30 dní 90 dní 3,- Kč
Studijní výpůjčka 30 150 dní 300 dní 3,- Kč
Krátkodobá výpůjčka 30 7 dní 21 dní 3,- Kč
Grantová výpůjčka 999 365 dní 3 roky 3,- Kč
Specifická výpůjčka 999 365 dní 3 roky 3,- Kč
Kategorie Spolupracovník UK (fakultní nemocnice)
Status jednotky Počet výpůjček Výp. doba Max. výp. doba Zpozdné/den
Běžná výpůjčka 30 30 dní 90 dní 3,- Kč
Studijní výpůjčka 30 150 dní 300 dní 3,- Kč
Krátkodobá výpůjčka 30 7 dní 21 dní 3,- Kč
Grantová výpůjčka 999 365 dní 3 roky 3,- Kč
Specifická výpůjčka 999 365 dní 3 roky 3,- Kč


Kategorie Stážista
Status jednotky Počet výpůjček Výp. doba Max. výp. doba Zpozdné/den
Běžná výpůjčka 10 30 dní 60 dní 3,- Kč
Studijní výpůjčka 10 30 dní 60 dní 3,- Kč
Krátkodobá výpůjčka 10 7 dní 21 dní 3,- Kč
Kategorie Veřejnost
Status jednotky Počet výpůjček Výp. doba Max. výp. doba Zpozdné/den
Běžná výpůjčka 15 30 dní 90 dní 3,- Kč
Studijní výpůjčka 15 30 dní 90 dní 3,- Kč
Krátkodobá výpůjčka 15 7 dní 21 dní 3,- Kč
 • Průkaz uživatele (Registrace)
 1. K využívání služeb knihoven UK je nutné si po zřízení některého typu průkazů UK ve  Výdejním centru zadat elektronickou přihlášku.

 

 1. Vyplněním elektronické přihlášky dáváte souhlas s dodržováním Knihovního a výpůjčního řádu Univerzity Karlovy (Opatření rektora č. 36/2019) a s poskytnutím osobních údajů.

 

 1. Před samotným vyplněním elektronické přihlášky budete vyzváni k přihlášení přes Centrální autentizační službu UK (k přihlášení je potřeba znát své číslo osoby a mít platné heslo – průkaz ISIC).

 

 1. Po přihlášení přes CAS se Vám zobrazí Vaše aktuální osobní údaje, pokud jsou v pořádku, již jen zadáte souhlas a elektronická přihláška je dokončená.

 

 1. Průkaz UK je nepřenosný, jeho ztrátu je uživatel povinen ve vlastním zájmu ihned nahlásit v knihovně ÚVI a ve Výdejním centru UK.

Podrobnosti jsou uvedeny v Provozním  řádu ÚVI, se kterým je každý uživatel povinen se seznámit.

 

 

Konto čtenáře

 • Automatizované výpůjčky (ALEPH)

  Výpůjčky jsou uskutečňovány prostřednictvím automatizovaného knihovního systému ALEPH, popř. vyplněním tiskopisu výpůjčního lístku

 • Prodlužování výpůjček

  Své výpůjčky si můžete prodloužit v katalogu po přihlášení ke čtenářskému kontu . Každá vypůjčená publikace lze prodloužit pouze 2x nejlépe před    uplynutím výpůjční lhůty nebo max. 1 den po uplynutí výpůjční lhůty – den tolerance. V ostatních případech je nutné situaci řešit osobně v Ústavu vědeckých informací – Výpůjční protokol. Návod na prodlužování rezervace naleznete  zde

 • Rezervace výpůjček- vytvoření

  Uživatel si může konkrétní publikaci rezervovat . O vyřízení rezervace je uživatel informován elektronicky prostřednictvím e-mailu, vyzvednout rezervovaný dokument lze pouze v ÚVI.  Návod na vytvoření rezervace naleznete  zde

 • Čtečky e-knih

  Ve výpůjčním protokole ÚVI lze zapůjčit čtečky e-knih (Nook, PocketBook Pro 912, Kindle 3). Více informací naleznete zde. Podmínky výpůjčky elektronického zařízení se řídí – Smlouvou o výpůjčce elektronického zařízení (Čtečka), a Občanským zákoníkem.
 • Kontakty
 
Monika Froňková
Výpůjční protokol

Výpůjční protokol otevřeno 9:00-16:00

tel. 224435842

Email
Alžběta Žďárová
Výpůjční protokol

Výpůjční protokol otevřeno 9:00-16:00

tel. 224435842

Email
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objednávky článků (služba MVS) 

 
 • Pro studenty a zaměstnance 2. LF UK a FN Motol

O službu můžete požádat:

Dodání kopie článků, publikací je přístupné kterémukoli zaměstnanci 2. LF a FN Motol a studentům.

Kopie článků nebo částí monografií poskytujeme v podobě xerokopii. Slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, kopírovat, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat ( zák.č.121/2000 Sb.).

Požadavky na články z časopisu nebo publikace, které nejsou na území ČR zajišťujeme prostřednictvím Národní knihovny ČR. Tato služba je placená:

Kopie článků realizované v zahraničí 40 Kč za každých 5 i započatých stran kopie
Kladně vyřízená knihovní jednotka ze zahraničí Místo vydání Velká Británie + zámořské státy 450 Kč
Místo vydání evropské státy 250 Kč
 • Pro knihovny

Ústav vědeckých informací zajišťuje meziknihovní výpůjční službu z fondů 2. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Motole všem knihovnám v České republice.

Kopie článků nebo částí monografií zasíláme v podobě xerokopii. Slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, kopírovat, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat ( zák.č.121/2000 Sb.).

 • Kontakty
Mária Kafríková
Objednávky článků / knih (MVS,MMVS)

tel. 224435841

Email
Lucie Štípková,DiS.
Objednávky článků / knih (MVS,MMVS)

tel. 224435852

 

 

Nákup literatury

Oddělení akvizice zajišťuje nákup tuzemské i zahraniční odborné literatury pro zaměstnance 2. LF UK a FN Motol.

Pro objednání publikace je možné využít formulář  captcha

  případně zaslat požadavek na anna.mlynska@fnmotol.cz

  Zaměstnanci FN motol, kteří hradí nákup publikace z grantu, výzkumného záměru apod. použijí formulář Požadavek o nákup materiálu, zboží, služeb a pořízení investic, který odevzdají na Oddělení finanční účtárny. Není potřeba vyplňovat výše uvedený formulář.

  Po obdržení Vašeho požadavku, vytvoříme poptávku a na základě nejnižší konečné ceny vybereme dodavatele.

  O tom, že je pro Vás objednaná publikace připravena Vás budeme informovat mailem. Knihu si posléze budete moc vyzvednout ve výpůjčním protokole, kde Vám bude zapůjčena jako dlouhodobá výpůjčka po dobu 1 roku, s možností dalšího prodloužení.

  Je nutné mít některý z průkazů UK

   

  Provozní doba výpůjčního protokolu: 

  Po-Čt:    9.00 – 16.00

  Pá:          9.00- 15.00

   

  Oddělení akvizice dále zajišťuje nákup literatury pro potřeby studentů v souladu s povinnou a doporučenou literaturou v jednotlivých předmětech studovaného ročníku.

  Pokud ve fondu knihovny 2. LF UK nenajdete publikaci, o kterou máte zájem a jste student či zaměstnanec 2. LF UK a FN Motol, můžete ji navrhnout k zakoupení.   


   captcha

   Takto zakoupené knihy zůstávají ve fondu knihovny a je možné si je zapůjčit na dobu 30 dní, případně 14 dní, pokud se jedná o titul zařazený ve studovně. 

   Anna Mlynská
   Akvizice a katalogizace

   Konzultace 8:00-16:00

   tel. 22443 5888

   Email

    

    

    

    

   Rešeršní služby 

   Ústav vědeckých informací poskytuje rešeršní služby výhradně pracovníkům UK 2.LF a FN Motol!

   Ostatní zájemci se mohou obrátit na rešeršní pracoviště Národní lékařské knihovny v Praze.

   • Požadavek na vyhotovení rešerše

   Požadavek na vyhotovení rešerše podle zadaného biomedicínského tématu lze rešeršnímu oddělení předat:

   • vyplněním elektronického formuláře
   • vyplněním tištěného formuláře (zde možno vytisknout (formát pdf), případně je možné si tento formulář vyzvednout v rešeršním oddělení ÚVI) vyplněný tištěný formulář můžete odevzdat: – osobně – vnitřní poštou – e-mailem
   • ústním respektive telefonickým sdělením všech nezbytných údajů formulářem předepsaných

   Konzultace, školení a pomoc při strategii zadání rešerše, výběru relevantní databáze, volbě klíčových slov a vlastním vyhledávání informací v bibliografických a jiných databázích a na internetu probíhá individuálně v termínu a rozsahu stanoveném po vzájemné domluvě.

   Tyto služby jsou poskytovány bez rozdílu i všem studentům 2. LF, zvláště při shromažďování bibliografických podkladů pro jejich seminární, bakalářské a diplomové práce.

   • Kontakty

   Ing. Zdeněk Smrčka
   Rešerše

   Konzultace 9:00-16:00

   tel. 224435843

   Email

    

    

   Studovny, počítače, wifi 

   • Studovny

   A – studovna ANATOMICA
   27 kvalitních rozložitelných anatomických modelů + literatura z anatomie. Anatomický model lebky a mozku je možné půjčit domů.

   B – studovna BIOMEDICA
   Prezenční studovna biomedicínské- preklinické literatury

   C – studovna CLINICA
   Prezenční studovna klinické literatury.

   Relaxačně studijní prostor

   Relaxačně orientovaná studovna s kulatým stolem pro skupinové studium, s tištěnými časopisy, novinami a dvěma tzv. sedacími pytli. Možnost bezdrátového dobíjení mobilu.

   ČESKÁ A SLOVENSKÁ FARMACIE

   ČESKÁ GYNEKOLOGIE

   FLORENCE

   JAMA

   THE JOURNAL OF RHEUMATOLOGY

   PEDIATRICS

   REHABILITACE A FYZIKÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ

   ROZHLEDY V CHIRURGII

   UMĚNÍ FYZIOTERAPIE

   • Počítače, tisk

   Uživatelé knihovny mají k dispozici počítačovou studovnu s 5 PC. I v dalších studovnách jsou k dispozici PC, Studovna C – 2 PC, studovna B – 1 PC, čítárna časopisů – 1 PC, studovna A – 3 PC. Všechny počítače jsou připojeny na internet a z počítačové studovny a studoven C a B je umožněn tisk na síťovou tiskárnu umístěnou v PC studovně. Dále mohou uživatelé využít scanner v PC studovně. K dispozici je software Photoshop pro úpravu obrázků.

   • Tablety

   Ústav vědeckých informací (dále jen knihovna) zakoupila 5 IPadů, které si mohou půjčovat studenti prezenčního studia a zaměstnanci 2. LF nebo FN Motol bez závazků vůči knihovně. IPad si lze zapůjčit k prezenčnímu studiu v PC studovně knihovny u příslušného pracovníka. Podpisem smlouvy se uživatel zavazuje k dodržení podmínek užití zapůjčeného elektronického zařízení.

             Podmínky výpůjčky elektronického zařízení se řídí Smlouvou o výpůjčce elektronického zařízení, provozním řádem a občanským zákoníkem.

               IPady jsou vybaveny vnitřní pamětí 32GB a jsou připojeny k WiFi síti. IPad je dodáván s řadou předinstalovaných základních aplikací. Do zařízení bylo pracovníky knihovny 2. LF doinstalováno 17 aplikací z oborů medicíny.

               Uživatelé si mohou vytvářet či stahovat vlastní obsah, ale všechna tato data (údaje, dokumenty) musí před vrácením zařízení vymazat! Ipad tedy bude vrácen jen s předinstalovanými aplikacemi a soubory. Jakýkoliv nákup médií či aplikací je na vlastní zodpovědnost uživatele a musí být uskutečněn na jeho vlastní náklady, pomocí jeho vlastního Apple ID.

               Zařízení se vrací opět v PC studovně, v plně funkčním stavu, včetně příslušenství. Z důvodů kontroly se musí vracet v nabitém stavu.

     Uživatelská příručka pro iPad

   Seznam aplikací - iPady UVI 2.LF UK, vč. oborů, kterých se týkají:

   • Síť WiFi

   Knihovna a další součásti 2. LF jsou pokryty bezdrátovou sítí (WiFi) – Eduroam, která umožňuje připojení vlastního notebooku a dalších mobilních zařízení k internetu.

   Eduroam – Jak se připojit – návody pro různé operační systémy

   • Kontakty
   Jméno / e-mail Telefon
   uvi@lfmotol.cuni.cz 224435849
   Provozní doba:  
   Pondělí - Čtvrtek 9 - 18:00
   Pátek 9 - 15:00

   Reprografické služby 

   • Kopírka, tisk, scanner

   Knihovna ÚVI poskytuje uživatelům reprografické služby pro vlastní potřebu při dodržení autorského zákona. Zdarma jsou reprografické služby poskytovány pouze z fondů knihovny (články z odborných časopisů, části dokumentů) zaměstnancům UK 2.LF a FNM. Ostatní reprografické služby pro uživatele knihovny jsou poskytovány na samoobslužné kopírce umístěné v PC studovně za poplatek. Barevný tisk je možný po dohodě s pracovníkem studovny. K dispozici pro uživatele knihovny je také scanner.

   Kopírování A4/stránka                                                                 2,-Kč

   Tisk na tiskárně /stránka A4                                                        1,- Kč

   Tisk na barevné tiskárně/stránka A4                                       10,- Kč