Služby

Výpůjční služby

Výpůjční služby jsou poskytovány studentům všech akreditovaných studijních programů, akademickým a vědeckým pracovníkům a dalším pracovníkům 2. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Motole odborné i laické veřejnosti.

Knihovní dokumenty je možné studovat ve studovně (tzv. prezenční výpůjčky) nebo si je půjčit mimo knihovnu ve výpůjčním protokolu (tzv. absenční výpůjčky).

Kategorie uživatelů, výpůjční lhůty, průkazy

Míra poskytovaných služeb, výpůjční lhůty a poplatek za nedodržení výpůjčních podmínek se odvíjí od kategorie, do které je uživatel zařazen.

Kategorie Student
Průkaz uživatele – personalizovaný Průkaz studenta UK
Status jednotky Počet výpůjček Výp. doba Max. výp. doba Zpozdné/den
Běžná výpůjčka 30 30 dní 90 dní 3,- Kč
Studijní výpůjčka 30 150 dní 300 dní 3,- Kč
Krátkodobá výpůjčka 30 7 dní 21 dní 3,- Kč
Grantová výpůjčka 30 365 dní 3 roky 3,- Kč
Kategorie Zaměstnanec
Průkaz uživatele – personalizovaný Průkaz zaměstnance UK
Status jednotky Počet výpůjček Výp. doba Max. výp.

 

doba

Zpozdné/den
Běžná výpůjčka 30 30 dní 90 dní 3,- Kč
Studijní výpůjčka 30 150 dní 300 dní 3,- Kč
Krátkodobá výpůjčka 30 7 dní 21 dní 3,- Kč
Grantová výpůjčka 999 365 dní 3 roky 3,- Kč
Specifická výpůjčka 999 365 dní 3 roky 3,- Kč
Kategorie Zaměstnanec FN (fakultní nemocnice)
Průkaz uživatele – nepersonalizovaný Průkaz uživatele UK
Status jednotky Počet výpůjček Výp. doba Max. výp. doba Zpozdné/den
Běžná výpůjčka 30 30 dní 90 dní 3,- Kč
Studijní výpůjčka 30 150 dní 300 dní 3,- Kč
Krátkodobá výpůjčka 30 7 dní 21 dní 3,- Kč
Grantová výpůjčka 999 365 dní 3 roky 3,- Kč
Specifická výpůjčka 999 365 dní 3 roky 3,- Kč


Kategorie Stážista
Průkaz uživatele – personalizovaný Průkaz UK
Status jednotky Počet výpůjček Výp. doba Max. výp. doba Zpozdné/den
Běžná výpůjčka 10 30 dní 60 dní 3,- Kč
Studijní výpůjčka 10 30 dní 60 dní 3,- Kč
Krátkodobá výpůjčka 10 7 dní 21 dní 3,- Kč
Kategorie Veřejnost
Průkaz uživatele – nepersonalizovaný Průkaz uživatele UK
Status jednotky Počet výpůjček Výp. doba Max. výp. doba Zpozdné/den
Běžná výpůjčka 15 30 dní 90 dní 3,- Kč
Studijní výpůjčka 15 30 dní 90 dní 3,- Kč
Krátkodobá výpůjčka 15 7 dní 21 dní 3,- Kč
 • Průkaz uživatele (Registrace)

Osoba, která chce využívat služeb knihovny ÚVI, se musí nejdříve zaregistrovat. Registrace  se provádí a je k tomu zapotřebí:

 1. Vyplnit a podepsat přihlášku do knihovny ( opět se upraví dle nových předpisů )
 2. Personalizovaný průkaz UK pro studenty a zaměstnance 2.LF a průkaz dalších uživatelů vč. zaměstnanců FNM ( opět se upraví dle nových předpisů )
 3. Průkaz uživatele je nepřenosný, jeho ztrátu je povinen  ve vlastním zájmu ihned nahlásit v knihovně ÚVI a ve výdejním centru UK.

Podrobnosti jsou uvedeny v Provozním a výpůjčním řádu ÚVI, se kterým je každý uživatel povinen se seznámit.

 • Automatizované výpůjčky (ALEPH)

Výpůjčky jsou uskutečňovány prostřednictvím automatizovaného knihovního systému ALEPH, popř. vyplněním tiskopisu výpůjčního lístku

 • Prodlužování výpůjček

Své výpůjčky si můžete prodloužit v katalogu po přihlášení ke čtenářskému kontu . Každá vypůjčená publikace lze prodloužit pouze 2x nejlépe před uplynutím výpůjční lhůty nebo max. 1 den po uplynutí výpůjční lhůty – den tolerance. V ostatních případech je nutné situaci řešit osobně v Ústavu vědeckých informací – Výpůjční protokol.

Návod na vytvoření rezervace

Návod na zrušení rezervace

 • Čtečky e-knih

Ve výpůjčním protokole ÚVI lze zapůjčit čtečky e-knih (Nook, PocketBook Pro 912, Kindle 3). Více informací naleznete zde.

Podmínky výpůjčky elektronického zařízení se řídí – Smlouvou o výpůjčce elektronického zařízení (Čtečka), a Občanským zákoníkem.

 • Kontakty
 
Monika Froňková
Výpůjční protokol

Výpůjční protokol otevřeno 9:00-16:00

tel. 224435842

Email
Alžběta Žďárová
Výpůjční protokol

Výpůjční protokol otevřeno 9:00-16:00

tel. 224435842

Email
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objednávky článků (služba MVS) 

 
 • Pro interní uživatele

O službu můžete požádat:

Dodání kopie článků, publikací je přístupné kterémukoli zaměstnanci 2. LF a FN Motol a studentům.

Kopie článků nebo částí monografií poskytujeme v podobě xerokopii. Slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, kopírovat, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat ( zák.č.121/2000 Sb.).

Požadavky na články z časopisu nebo publikace, které nejsou na území ČR zajišťujeme prostřednictvím Národní knihovny ČR. Tato služba je placená:

Kopie článků realizované v zahraničí 40 Kč za každých 5 i započatých stran kopie
Kladně vyřízená knihovní jednotka ze zahraničí Místo vydání Velká Británie + zámořské státy 450 Kč
Místo vydání evropské státy 250 Kč
 • Pro externí uživatele

Ústav vědeckých informací zajišťuje meziknihovní výpůjční službu z fondů 2. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Motole všem knihovnám v České republice.

Kopie článků nebo částí monografií zasíláme v podobě xerokopii. Slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, kopírovat, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat ( zák.č.121/2000 Sb.).

 • Kontakty
Mária Kafríková
Objednávky článků / knih (MVS,MMVS)

Výpůjční protokol otevřeno 9:00-16:00

tel. 224435841

Email

 

 

Rešeršní služby 

Ústav vědeckých informací poskytuje rešeršní služby výhradně pracovníkům UK 2.LF a FN Motol!

Ostatní zájemci se mohou obrátit na rešeršní pracoviště Národní lékařské knihovny v Praze.

 • Požadavek na vyhotovení rešerše

Požadavek na vyhotovení rešerše podle zadaného biomedicínského tématu lze rešeršnímu oddělení předat:

 • vyplněním elektronického formuláře
 • vyplněním tištěného formuláře (zde možno vytisknout (formát pdf), případně je možné si tento formulář vyzvednout v rešeršním oddělení ÚVI) vyplněný tištěný formulář můžete odevzdat: – osobně – vnitřní poštou – e-mailem
 • ústním respektive telefonickým sdělením všech nezbytných údajů formulářem předepsaných

Konzultace, školení a pomoc při strategii zadání rešerše, výběru relevantní databáze, volbě klíčových slov a vlastním vyhledávání informací v bibliografických a jiných databázích a na internetu probíhá individuálně v termínu a rozsahu stanoveném po vzájemné domluvě.

Tyto služby jsou poskytovány bez rozdílu i všem studentům 2. LF, zvláště při shromažďování bibliografických podkladů pro jejich seminární, bakalářské a diplomové práce.

 • Kontakty

Ing. Zdeněk Smrčka
Rešerše

Konzultace 9:00-16:00

tel. 224435843

Email

 

 

Studovny, počítače, wifi 

 • Studovny

A – studovna ANATOMICA
27 kvalitních rozložitelných anatomických modelů + literatura z anatomie. Anatomický model lebky a mozku je možné půjčit domů.

B – studovna BIOMEDICA
Prezenční studovna biomedicínské- preklinické literatury

C – studovna CLINICA
Prezenční studovna klinické literatury.

Relaxačně studijní prostor

Relaxačně orientovaná studovna s kulatým stolem pro skupinové studium, s tištěnými časopisy, novinami a dvěma tzv. sedacími pytli. Možnost bezdrátového dobíjení mobilu.

 • Počítače, tisk

Uživatelé knihovny mají k dispozici počítačovou studovnu s 5 PC. I v dalších studovnách jsou k dispozici PC, Studovna C – 2 PC, studovna B – 1 PC, čítárna časopisů – 1 PC, studovna A – 3 PC. Všechny počítače jsou připojeny na internet a z počítačové studovny a studoven C a B je umožněn tisk na síťovou tiskárnu umístěnou v PC studovně. Dále mohou uživatelé využít scanner v PC studovně. K dispozici je software Photoshop pro úpravu obrázků.

 • Tablety

Ústav vědeckých informací (dále jen knihovna) zakoupila 5 IPadů, které si mohou půjčovat studenti prezenčního studia a zaměstnanci 2. LF nebo FN Motol bez závazků vůči knihovně. IPad si lze zapůjčit k prezenčnímu studiu v PC studovně knihovny u příslušného pracovníka. Podpisem smlouvy se uživatel zavazuje k dodržení podmínek užití zapůjčeného elektronického zařízení.

          Podmínky výpůjčky elektronického zařízení se řídí Smlouvou o výpůjčce elektronického zařízení, provozním a výpůjčním řádem a občanským zákoníkem.

            IPady jsou vybaveny vnitřní pamětí 32GB a jsou připojeny k WiFi síti. IPad je dodáván s řadou předinstalovaných základních aplikací. Do zařízení bylo pracovníky knihovny 2. LF doinstalováno 17 aplikací z oborů medicíny.

            Uživatelé si mohou vytvářet či stahovat vlastní obsah, ale všechna tato data (údaje, dokumenty) musí před vrácením zařízení vymazat! Ipad tedy bude vrácen jen s předinstalovanými aplikacemi a soubory. Jakýkoliv nákup médií či aplikací je na vlastní zodpovědnost uživatele a musí být uskutečněn na jeho vlastní náklady, pomocí jeho vlastního Apple ID.

            Zařízení se vrací opět v PC studovně, v plně funkčním stavu, včetně příslušenství. Z důvodů kontroly se musí vracet v nabitém stavu.

  Uživatelská příručka pro iPad

Seznam aplikací - iPady UVI 2.LF UK, vč. oborů, kterých se týkají:
Kontaktujte: Kontaktujte:
Bc. Lukáš Šedivý, l. 5849, 5871
 • Síť WiFi

Knihovna a další součásti 2. LF jsou pokryty bezdrátovou sítí (WiFi) – Eduroam, která umožňuje připojení vlastního notebooku a dalších mobilních zařízení k internetu.

Eduroam – Jak se připojit – návody pro různé operační systémy

 • Pravidla pro používání studijních prostorů a sítě WiFi
 • Kontakty
Jméno / e-mail Telefon
Lukáš Šedivý 224435849
Provozní doba:  
Pondělí – Čtvrtek 9 – 18:00
Pátek 9 – 15:00

 

 

 

Reprografické služby 

 • Kopírka, tisk, scanner

Knihovna ÚVI poskytuje uživatelům reprografické služby pro vlastní potřebu při dodržení autorského zákona. Zdarma jsou reprografické služby poskytovány pouze z fondů knihovny (články z odborných časopisů, části dokumentů) zaměstnancům UK 2.LF a FNM. Ostatní reprografické služby pro uživatele knihovny jsou poskytovány na samoobslužné kopírce umístěné v PC studovně za poplatek. Barevný tisk je možný po dohodě s pracovníkem studovny. K dispozici pro uživatele knihovny je také scanner.

Kopírování A4/stránka                                                                 2,-Kč

Tisk na tiskárně /stránka A4                                                        1,- Kč

Tisk na barevné tiskárně/stránka A4                                       10,- Kč

 • Kontakty
Provozní doba:  
Pondělí – Čtvrtek 9 – 18:00
Pátek 9 – 15:00

tel. 224435849