Zlomenina krčku


Zlomenina krčku

Otakar Vávra se narodil v Hradci Králové. V roce 1928 odmaturoval na reálce v Brně a začal studovat architekturu v Brně a v Praze. V té době již psal své první filmové kritiky. Brzy však studia zanechal a začal se věnovat filmu, který jej spolu s divadlem zajímal již od dětství

Karel Jaromír Erben


Karel Jaromír Erben

Karel Jaromír Erben se narodil v Miletíně jako jedno z dvojčat. Jeho Bratr Jan brzy zemřel a ani Karel na tom zdravotně nebyl nejlépe. Od ranného mládí byl neduživý, často churavý. Trpěl poruchou řeči, jakmile jej něco rozrušilo, zajíkal se. Základní vzdělání se Erbenovi dostalo v miletínské škole, kde rozvíjeli jeho nadání včetně hudebního a připravovali jej na pozdější studia

Fráňa Šrámek


Fráňa Šrámek

Fráňa Šrámek (19. 1. 1877- 1. 7. 1952) se narodil v malém městečku Sobotka jako druhorozený syn z pěti bratrů. Jeho otec byl berním úředníkem a díky tomuto povolání se rodina neustále stěhovala. V roce 1885 se přestěhovali do Písku, kde Šrámek nastoupil na gymnázium.

Marie Terezie


Marie Terezie

arcivévodkyně rakouská, královna uherská a česká, jediná vládnoucí žena na českém trůně (13. 5. 1717 – 29. 11. 1780)

Marie Terezie Valpurga Amálie Kristýna se narodila jako nejstarší dcera Karla VI. a Alžběty Kristýny Brunšvické. Byla předpokládanou dědičkou, protože její bratr zemřel před jejím narozením. Od dětství ji vychovávali jezuité, učila se nejen náboženství, dějiny, latinu, francouzštinu, němčinu, ale také kreslení, tanec a hudbu. Tančila i zpívala před publikem a dokonce si zahrála v komedii. V roce 1728 se vychovatelkou Marie Terezie stala hraběnka

Jiří Trnka


Jiří Trnka

český výtvarník, ilustrátor, scénárista a režisér animovaných filmů, od roku 1963 národní umělec se narodil v Petrohradě v Plzni v rodině klempířského mistra a švadleny. Již od útlého věku vyrůstal mezi loutkami, které se u nich doma vyráběly. Studoval na plzeňském gymnáziu a díky profesoru Josefu Skupovi začal spolupracovat s loutkovým divadlem Feriálních osad v Plzni. V roce 1927 gymnázium opustil, krátce se učil cukrářem,

Emil Hácha


Emil Hácha

Prezident Česko-Slovenské republiky, později státní prezident Protektorátu Čechy a Morava Emil Hácha se narodil v Trhových Svinech jako Emil Dominik Josef Hácha. Vystudoval gymnázium a následně promoval na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 1916 nastoupil jako dvorní rada Nejvyššího správního soudního dvora ve Vídni.

Karel Kryl


Karel Kryl

český písničkář, básník a grafik Karel Kryl (12. 4. 1944 – 3. 3. 1994), jeden z nejvýznamnějších představitelů českého protestsongu v letech 1968 – 1989. Původně chtěl být hrnčířem po pradědečkovi, vystudoval Střední průmyslovou školu keramickou, poté studoval v Mnichově, kam emigroval v roce