Drogová závislost

poeEdgar Allan Poe (19. 1. 1809 – 7. 10. 1849)
americký básník, prozaik a esejista

Edgar Poe se narodil v Bostonu do rodiny divadelních herců. Otec David Poe pro svou závislost na alkoholu opustil matku Elizabeth ještě před narozením Edgara. Elizabeth zemřela na tuberkulózu, když bylo Edgarovi dva roky. Malý Poe se stal sirotkem spolu se svými dvěma sourozenci. Jeho sestra Rosalie byla mentálně postižená a bratr William propadl alkoholismu a předčasně zemřel. Po matčině smrti se malého Edgara ujímá richmondský obchodník John Allan. Přesto, že jej formálně neadoptuje, nechává chlapce pokřtít na Edgara Allana Poa. V roce 1815 se Allan rozhodne založit obchodní pobočku v Londýně, kam se rodina odstěhuje. Zde začne Edgar navštěvovat internátní školu v Chelsea a v roce 1918 přechází do dražší školy v Stoke Newingtonu, vyniká v latině a matematice. Po dvou letech začíná být Allanovo podnikání neúspěšné a nezbývá než se vrátit zpět do Richmondu. Rodina přežívá finanční krizi díky dědictví po Allanově strýci. V roce 1826 Allan posílá Edgara na Univerzity of  Virginia do Charlottesvillu. V bouřlivém prostředí univerzity začne být mladý Poe brzy oblíben pro své časté citování básnických děl a čtení vlastních výroků, které doplňuje svými kresbami. Netrvá však dlouho a zadluží se kvůli své karetní vášni. Neshody doma se vyostřují a Allan odmítá nadále finančně podporovat Edgara ve studiích. Ten v roce 1827 odplouvá do rodného Bostonu. Zde se snaží uživit psaním veršů, avšak situace je pro něj neúnosná a vstupuje do armády Spojených států. V roce 1835 se konečně situace obrátila a Poe se stal šéfredaktorem Southern Literary Messenger. Rok nato se oženil se svou třináctiletou sestřenicí Virginií Clemm. Během jejich manželství píše básně, povídky a je znám také jako literární kritik. Jeho životní styl, závislost na alkoholu a drogách, nechává rodinu v neustálých dluzích a chudobě. Edgar Poe trpí depresemi, které vrcholí v roce 1841, kdy je Virginie, trpící tuberkulózou, v kritickém stavu. Poe přestává pít a pronajímá domek ve Fordhamu, začíná opět psát a básníkův věhlas se dostane i do Francie, kde vzbudí zájem Charlese Baudelaira. Stav Virginie se stále zhoršuje a Poe dostává těžký zápal mozku. V roce 1847 manželka umírá v necelých pětadvaceti letech a Poe, stále nemocný, propadá depresi a alkoholovému opojení. Po roce se vzchopí a pokračuje v psaní básní v próze. Přednáší také v massachusettském Lowellu a později v Providence, kde má u dvoutisícového davu úspěch. Rok 1849 je plný tvůrčího období a básník se cítí plný energie. Proto zůstává záhadou jeho nalezení před volební místností na baltimorské East Lombard Street, kde leží v bezvědomí na chodníku. Je převezen do nemocnice, ale po čtyřdenním komatu umírá. Mezi nejznámější díla patří např. báseň Havran, povídky Vražda v ulici Morgue, U konce s dechem ad.

Drogová závislost

Drogová závislost, narkomanie či toxikomanie je abnormální až patologický stav vyvolaný častým užíváním drog. Závislost na drogách začíná zpravidla občasným užíváním drog, kdy následuje čím dál větší potřeba drogy cíleně vyhledávat. Kompulzivní opakované užívání může vést k toleranci vůči účinkům drogy. Při nedostatku drogy může vzniknout abstinenční syndrom daný existencí psychické či fyzické závislosti. Drogová závislost vede ke snížení schopnosti přirozeně reagovat na běžné stimuly, ve vážnějších stádiích vede k narušení i základních společenských a životních činností a nakonec k selhání funkcí tělesných orgánů po jejich trvalém poškození. Omamné látky jsou velmi starého původu, jejich výskyt se datuje již do starověkého Egypta a Kréty.  Avšak užívání nevedlo k drogové závislosti, spíše se jednalo o rituální a lékařské užívání. K velkému využití drog dochází až v 19. století, kdy je už v Americe a Evropě farmaceutický průmysl schopen izolovat z přírodních látek čistou drogu. Drogy byly v 19. století velice rozšířené, ale ještě pořád nemůžeme hovořit o závislosti, jednalo se spíše o rekreační používání slabých drog.V roce 1853, kdy byla vynalezena injekční jehla, nastal přelom v konzumaci drog. Začaly se aplikovat nitrožilně pro vyšší účinek. Na přelomu 20. století již začaly vyvstávat první problémy se závislostmi na drogách. Rovněž se drogy začaly dělit na legální (alkohol, nikotin, v některých zemích i marihuana) a nelegální (kokain, heroin, ad.). Příznaky užívání drog se různí dle druhu. Opiáty (morfin, heroin, braun) působí tlumivě, nebezpečí hrozí v podobě komatu, zástavy dechu a krevního oběhu. Naopak stimulační drogy (pervitin) zprvu dodávají energii, později vedou k chaotickému bezúčelnému chování, stavům úzkosti a nepředvídatelnému chování způsobenému strachem. Halucinogenní drogy (LSD) častým užíváním způsobují schizofrenii. Pokud se člověk předávkuje, může mít zrakové i sluchové halucinace, má velmi mylné představy o realitě. Z uvedených druhů je u halucinogenních drog nejnižší riziko závislosti.

-id-

Zdroje:
Edgar Allan Poe. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 13. 1. 2014 [cit. 2014-1-5]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Edgar_Allan_Poe
Edgar Allan Poe. Osobnosti.cz [online]. c2011 [cit. 2014-1-5]. Dostupné z: http://www.spisovatele.cz/edgar-allan-poe
Epilepsie. Velký lékařský slovník on-line [online]. Praha: Maxdorf, © 2008 – [cit. 2014-1-15]. Dostupné z: http://lekarske.slovniky.cz/pojem/drogova-zavislost

 

Drogová závislost

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.