Listopad 2013

Informace o knižních novinkách v knihovně jsou zveřejňovány každý měsíc. Součástí každého titulu v seznamu je odkaz na katalog, kde je možné zjistit další podrobnosti o knize, včetně obsahu knihy a možnosti vypůjčení. Nové knihy za předchozí měsíce jsou dostupné v archivu.

[bookcover:9780323085939]

Middleton’s allergy : principles and practice / N. Franklin Adkinson … [et al.]. — 8th ed.. — Philadelphia : Elsevier/Saunders, 2014. — 2 sv. (1896 s.) : il. 28 cm
ISBN 978-0-323-08593-9 (two-volume set)
Katalog

[bookcover:9780815345015]

Male, David K.
Immunology : an illustrated outline / David Male. — 5th ed.. — New York : Garland Science, 2014. — 147 s. : il.
ISBN 978-0-8153-4501-5
Katalog

[bookcover:9780890425565] Desk reference to the diagnostic criteria from DSM-5 / American Psychiatric Association.. — 5th ed.. — Arlington, Va. : American Psychiatric Association, c2013.. — xlviii, 395 s.
ISBN 978-0-89042-556-5
Katalog
   Baumruková, Irena.
Medical english in stomatology II / Irena Baumruková. — Praha : Maxdorf, 2013. — 255 s. ; 25 cm. — (Jessenius)
ISBN 978-80-7345-334-3 (brož.) 
Katalog
   Benáková, Nina.
Ekzémy a dermatitidy : [průvodce ošetřujícího lékaře] / Nina Benáková. — 3., rozš. a aktualiz. vyd.. — Praha : Maxdorf, 2013. — 206 s. : barev. il. ; 19 cm. — (Farmakoterapie pro praxi ; sv. 59) (Jessenius)
ISBN 978-80-7345-331-2 (brož.)
Katalog
   Jeseňák, Miloš
Očkovanie v špeciálnych situáciách / Miloš Jeseňák, Ingrid Urbančíková a kolektív. — 1. vyd.. — Praha : Mladá fronta, 2013. — 239 s. : barev. il., portréty ; 19 cm. — (Aeskulap)
ISBN 978-80-204-2805-9 (váz.)
Katalog
[bookcover:9781585624355] Clinical manual of child and adolescent psychopharmacology / edited by Molly McVoy, Robert L. Findling. — 2nd ed.. — Washington : American psychiatric publishing, 2013. — xxv, 458 s.
ISBN 978-1-58562-435-5
Katalog
[bookcover:9780199738175] Paris, Joel.
The intelligent clinician’s guide to the DSM-5® / Joel Paris.. — 5th ed.. — Oxford : Oxford university press, 2013. — xxi, 232 s. ; 21 cm
ISBN 978-0-19-973817-5
Katalog
 [bookcover:9780199744312] The autisms : molecules to model systems / [edited by] Craig M. Powell, Lisa M. Monteggia. — New York : Oxford university press, 2013. — xii, 405 s. : il.
ISBN 978-0-19-974431-2
Katalog
   Středa, Leoš.
Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu / Leoš Středa, vedoucí autorského kolektivu. — 1. vyd.. — Praha : České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2013. — 60 s. : il., 1 mapa ; 21 cm
ISBN 978-80-01-05243-3 (brož.)
Katalog
  [bookcover:9781441997708] Diffuse lung disease : a practical approach / Robert P. Baughman, Roland M. du Bois, editors.. — 2nd ed.. — New York : Springer, 2012. — xii, 400 s. : il. ; 26 cm.
ISBN 978-1-4419-9770-8
ISBN 978-1-4419-9771-5 (e-ISBN)
Katalog
  [bookcover:9780199732128] Coleman, Mary.
The autisms / Mary Coleman, Christopher Gillberg. — 4th ed.. — New York : Oxford university press, 2012. — xii, 389 s. : il.
ISBN 978-0-19-973212-8
Katalog
 [bookcover:9781846195136] Psychosocial aspects of diabetes : children, adolescents and their families / edited by Deborah Christie and Clarissa Martin ; foreword by Francine R. Kaufman. — London New York : Radcliffe, 2012. — xiii, 258 s. : il. ; 25 cm.. — (Paediatric psychology)
ISBN 978-184619-513-6
ISBN 1846195136
Katalog
   Mazanec, Radim.
Diabetes mellitus a bolest : [průvodce pro každodenní praxi] / Radim Mazanec. — Praha : Maxdorf, 2012. — 103 s. : il. (převážně barev.) ; 19 cm. — (Jessenius) (Současná diabetologie ; sv. 4)
ISBN 978-80-7345-311-4 (brož.)
Katalog
   Perušičová, Jindra.
Diabetes mellitus a smysly : [průvodce pro každodenní praxi] / Jindřiška Perušičová, Pavlína Piťhová. — Praha : Maxdorf, 2012. — 79 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 19 cm. — (Současná diabetologie ; sv. 2) (Jessenius)
ISBN 978-80-7345-305-3 (brož.)
Katalog
   Prediabetes, prehypertenze, dyslipidemie a metabolický syndrom / Jindřiška Perušičová a kolektiv. — Praha : Maxdorf, 2012. — 315 s. : barev. il., portréty ; 26 cm + 1 CD + errata
ISBN 978-80-7345-272-8 (váz.)
Katalog
   Perušičová, Jindra
Diabetes melitus a reprodukční funkce : [průvodce pro každodenní praxi] / Pavlína Piťhová, Jindřiška Perušičová, Libor Zámečník. — Praha : Maxdorf, 2012. — 79 s. : barev. il., portréty ; 19 cm. — (Jessenius) (Současná diabetologie ; sv. 3)
ISBN 978-80-7345-312-1 (brož.)
Katalog
 [bookcover:9780323055895]  Jatin Shah’s head and neck surgery and oncology / Jatin P. Shah, Snehal G. Patel, Bhuvanesh Singh. — 4th ed.. — Philadelphia : Elsevier Mosby, 2012. — 838 s. : il.
ISBN 978-0-323-05589-5 (váz.)
Katalog
 

Slezáčková, Alena.
Průvodce pozitivní psychologií : nové přístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace / Alena Slezáčková. — Vyd. 1.. — Praha : Grada, 2012. — 304 s.. — (Psyché)
ISBN 978-80-247-3507-8 (brož.)
Katalog

  Slíva, Jiří.
Samoléčba v gynekologii, aneb, Sama sobě gynekologem / Jiří Slíva, Tomáš Fait a kolektiv. — Praha : Maxdorf, 2012. — 181 s. : il. ; 20 cm
ISBN 978-80-7345-282-7 (brož.)
Katalog
  Campbell-Walsh urology / editor-in-chief Alan J. Wein … [et al.]. — 10th ed.. — Philadelphia : Elsevier Saunders, 2012. — 4 sv. : il. (převážně barev.), tab.
ISBN 978-1-4160-6911-9 (soubor)
ISBN 978-0-8089-2439-5
Katalog
[bookcover:9780521864312] ADHD in adults : characterization, diagnosis, and treatment / edited by Jan K. Buitelaar, Cornelis C. Kan, Philip J. Asherson. — Cambridge ; New York : Cambridge university press, 2011. — xii, 314 s. : il.. — (Cambridge medicine)
ISBN 978-0-521-86431-2
Katalog
 [bookcover:9780470555002] Hart, Robyn.
Therapeutic activities for children and teens coping with health issues
/ Robyn Hart and Judy Rollins. — Hoboken : John Wiley & Sons, 2011. — xlvii, 379 s.; 28 cm + 1 CD ROM
ISBN 978-0-470-55500-2
Katalog
 [bookcover:9781451190052] Modern epidemiology / [edited by] Kenneth J. Rothman, Sander Greenland, Timothy L. Lash. — 3rd ed.. — Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2008. — 758 s. : il. ; 27 cm
ISBN 978-1-4511-9005-2 
Katalog
  Nevšímalová, Soňa.
Poruchy spánku a bdění
/ Soňa Nevšímalová, Karel Šonka et al.. — 2., dopl. a přeprac. vyd.. — Praha : Galén, 2007. — 345 s. : il. ; 24 cm
ISBN 978-80-7262-500-0 (váz.) 
Katalog
  Petrovický, Pavel.
Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi. Sv. 3, Neuroanatomie, smyslová ústrojí a kůže / Pavel Petrovický a kol.. — [1. vyd.]. — Martin : Osveta, c2002. — 542 s. : il.
ISBN 80-8063-048-8 (3. díl : váz.)
ISBN 80-8063-045-3 (soubor : váz.)
Katalog
[bookcover:9780471347316]  McAuliffe-Fogarty, Alicia Helena
Growing up with diabetes : what children want their parents to know. — New York : John Wiley & Sons, 1998. — 110 s. ; 22 cm.. — (Juvenile Diabetes Foundation library (Series))
ISBN 978-0-471-34731-6 
Katalog
 [bookcover:0945448589] Mazur, Marcia Levine
The dinosaur tamer and other stories for children with diabetes / by Marcia Levine Mazur, Peter Banks, and Andrew Keegan.. — Alexandria : American diabetes association, 1995. — v, 186 s. : il. ; 22 cm.
ISBN 0-945448-58-9 (pbk.)
Katalog
Listopad 2013

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.