Z pera našich autorů

aneb elektronická nástěnka monografií

V této nové rubrice budeme upozorňovat na nově vydané monografie, jejichž autoři jsou zaměstnanci 2. lékařské fakulty nebo Fakultní nemocnice v Motole. Rubrika by měla v podstatě nahradit dosud používanou klasickou nástěnku a prosklenou vitrínu, které zanikly po rekonstrukci vstupní haly v budově ředitelství. Vzniká tedy nástěnka elektronická, která bude uveřejňovat vedle obálky, citace díla i krátkou anotaci obsahu. Rubrika bude upozorňovat na monografie tištěné i elektronické. Uvítáme od vás autorů upozornění na nové monografie, které byly vydány od r. 2018.

Upozornění zasílejte na e-mail zuzana.dobiasova@lfmotol.cuni.cz 

 

KOLÁŘ, Pavel. Labyrint pohybu. Praha: Vyšehrad, 2018. Rozhovory. ISBN 978-80-7429-975-9.

„Hýbeme se buď málo, nebo špatně a pohyb se vytrácí nejen ze života, ale i z medicíny,“ tvrdí profesor Pavel Kolář, renomovaný fyzioterapeut, který už třicet let působí na poli rehabilitační medicíny, potažmo i té sportovní. V důmyslném soustrojí lidského těla a mysli se snaží najít skutečné příčiny, které ho porouchaly, a správnou léčbou navrátit pacientům ztracené zdraví.

Monografii je možné vypůjčit v knihovně ÚVI

 

 

VAJNER, Luděk, Jiří UHLÍK, Tomáš NOVOTNÝ a Václava KONRÁDOVÁ. Lékařská histologie II. 2., upravené vydání. Praha: Karolinum, 2017. Učební texty Univerzity Karlovy. ISBN 978-80-246-3827-0.

Druhé vydání učebního textu Lékařská histologie II je zdařilým pokračováním prvního dílu. Předkládané informace jsou opět vysvětlovány na základě moderních poznatků včetně molekulární stavby a funkčních aspektů. Vše je opět doplněno množstvím velmi přehledných ilustrací.

Monografie je dostupná v elektronické podobě v síti UK.

Z pera našich autorů
KontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontakty