JoVE Encyclopedia of Experiments: Cancer Research: přístup do 31.12.


JoVE Encyclopedia of Experiments: Cancer Research: přístup do 31.12.

Jedná se o online videoencyklopedii pokročilých výzkumných experimentů. Přístup z adresy: https://www.jove.com/encyclopedia-of-experiments/cancer-research . Obsah JoVE Encyclopedia of Experiments: Cancer Research tvoří následující moduly: Breast Cancer (Procedures and techniques, In vitro studies) Lung Cancer (In vitro study, In vivo study, Ex vivo study)

Karger Fast Facts


Karger Fast Facts

Soubor praktických příruček pro lékaře, zdravotní sestry a studenty medicíny. Každý z průvodců obsahuje ty nejlepší dostupné důkazy, náležitosti diagnostiky, léčby a péče o pacienty v stručné a přehledné podobě Přístup ze sítě 2.LF UK a FNM:  https://www.karger.com/fastfacts Vzdálený přístup pro 2. LF UK: https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=986 Možnost

InSimu


InSimu

Výuková aplikace s virtuálními kazuistikami. Simuluje rozhodovací proces i náklady léčby u konkrétního pacienta. Aplikaci ke stažení do chytrého telefonu: Google Play nebo App Store. Po stažení aplikace, je nutné si zažádat o registrační klíč/ kód, který vám bude přidělen na základě registračního formuláře. Návod

Nový portál Amboss


Nový portál Amboss

Amboss je vzdělávací portál určený pro studenty medicíny i lékaře. Portál obsahuje přes 20 000 lékařských témat propojených s bankou úloh (obsahuje přes 5,000 otázek). Stažením Amboss aplikace (pro android nebo iOS) můžete Amboss využít i offline. Nejprve je nutné se

Transfusion Evidence Library


Transfusion Evidence Library

Specializovaná bibliografická databáze Transfusion Evidence Library poskytuje snadný přístup k evidence-based informacím týkajícím se všech aspektů transfuzní medicíny: dárci krve a dárcovství krve frakcionace krevních produktů nežádoucí účinky transfuze a další Transfusion Evidence Library nyní obsahuje informace o COVID-19 relevantní pro

Coronavirus Research Database


Coronavirus Research Database

Plnotextová databáze Coronavirus Research Database poskytuje relevantní odbornou literaturu týkající se nového koronaviru (COVID-19), obsah pokrývá všechny aspekty COVID-19 a souvisejících infekčních chorob (např. MERS, SARS). Obsah se stále rozšiřuje, jakmile se objeví nové publikace a informace. Přímý přístup zde

Volný přístup Access medicine


Volný přístup Access medicine

AccessMedicine je významný webový portál zpřístupňující řadu plnotextových a referenčních zdrojů pro lékaře, ostatní zdravotnický personál i studenty medicíny, ale i pro řadu hraničních oborů a specializací. Včetně titulů – Current Medical Diagnosis and Treatment 2020; Basic & Clinical Pharmacology;