Školení systému Turnitin

Srdečně zveme všechny vedoucí závěrečných prací (bakalářských, diplomových, disertačních), garanty oborů i další zájemce z řad pedagogů 2. LF UK i lékařů FN Motol na školení systému Turnitin. Turnitin slouží k detekci i prevenci plagiátorství a zvýšení kvality textů. Systém

Vánoční provoz v ÚVI

22.12.  je možno si půjčovat knihy z příruční studovny (8.00-12.00 hod.) s návratem 2.1.2018 7.12. bude ÚVI z provozních důvodů otevřen do 14.00 hod. 21.12.  8.00-16.00 hod.  22.12.  8.00-12.00 hod. 27.12. –29.12.   9.00-12.00 hod.   Pracovníci ÚVI přejí všem uživatelům krásné svátky a

KontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontakty