Harrison’s Principles of Internal Medicine


Harrison’s Principles of Internal Medicine

Harrison’s Principles of Internal Medicine je rozsáhlá kniha, která poskytuje komplexní informace o diagnostice a léčbě vnitřních nemocí. Obsahuje podrobné popisy klinických stavů, patofyziologii, epidemiologii, diagnostické a terapeutické postupy a poslední výzkumy v oblasti interní medicíny. Vzdálený přístup:  https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2129

Webináře UpToDate


Webináře UpToDate

Rádi bychom Vás pozvali na letošní sérii webinářů s praktickými ukázkami práce se znalostním informačním zdrojem UpToDate pro lékařskou praxi založenou na důkazech. Webinář je určen lékařům, vědcům, studentům i knihovníkům z institucí, které mají licencovaný přístup k UpToDate anebo o něm uvažují.

Lexicomp


Lexicomp

Až do 27. 6. 2023 je pro celou UK k dispozici zkušební přístup k databázi Lexicomp (přes Portál elektronických zdrojů). Tento přehledný a ucelený zdroj je navržen tak, abyste rychle dokázali najít odpovědi na otázky týkající se léků a poskytl

APA PsycTherapy


APA PsycTherapy

Vážení uživatelé,  máme pro vás na vyzkoušenou databázi APA PsycTherapy. APA PsycTherapy je online platforma poskytující přístup k různým terapeutickým technikám a strategiím pro profesionální terapeuty, studenty a výzkumníky v oblasti psychologie. Obsahuje videozáznamy terapeutických sezení, komentované příklady, pracovní listy

Ovid tools designed to drive your search Experience


Ovid tools designed to drive your search Experience

Webinář povede Maurice Clementi, Customer Success Manager (Wolters Kluwer). Nabídne užitečné informace k Ovid Tools, mezi které patří např. eTOC Alerts, Expert Searches, Jumpstarts, Search Builder Tool, Top Articles, Ovid Metrics, ad., viz https://tools.ovid.com/ovidtools/. Registrace: https://www.wolterskluwer.com/en/events/ovid-expert-tools-and-resources

Webinář SciFlow: Creating and formatting your journal articles and theses


Webinář SciFlow: Creating and formatting your journal articles and theses

Potřebujete usnadnit Vašim výzkumným pracovníkům psaní odborných článků nebo umožnit Vašim studentům správně psát a formátovat jejich kvalifikační práce podle požadavků školy? SciFlow Authoring Platform umožňuje pohodlné psaní, podporuje spolupráci, automatizovaně formátuje a integruje Váš citační nástroj. Přesvědčete se sami: Creating and formatting your journal articles