Zveme Vás na webináře

Podpora integrity výskumu pomocou spoľahlivých nástrojov a údajov

  1. februára – 10.00 (Praha, Bratislava)

Dnes sme svedkami nárastu nielen počtu vydávaných časopisov, ale aj pochybných publikačných praktík. Okrem toho narastajú rôzne hrozby pre integritu výskumu, vrátane továrne na články, manipulácie s obrázkami a potenciálu zneužívania AI.

Udržiavanie integrity výskumu je spoločné úsilie výskumných inštitúcií, výskumníkov, grantových agentúr, vydavateľov a poskytovateľov databáz. Každý musí podniknúť kroky na zabezpečenie platnosti, presnosti a celkovej autenticity vedeckých výstupov.

Pripojte sa k webinári a zistite, ako spoločnosť Clarivate podnikla významné kroky na podporu integrity výskumu vo Web of Science, ako súčasť nášho pokračujúceho úsilia proaktívne prispievať k udržaniu dôvery verejnosti vo vede a vedeckom výskume.

Registrácia


Predstavujeme nový Grants Index na platforme Web of Science

  1. marca – 13.00 (Praha, Bratislava)

Nový Web of Science Grant Index poskytuje rýchly prístup k informáciám o udelených grantoch na podporu úsilia výskumníkov o získanie nového financovania.

Vďaka štandardizovaným údajom o grantoch pochádzajúce z viac ako 400 priamych zdrojov grantových agentúr po celom svete, data v Grant Indexu sú začlenené do existujúcich výskumných pracovných postupov miliónov používateľov Web of Science. Výskumníci môžu rýchlo a ľahko pochopiť, čo bolo financované, aby lepšie odlíšili svoje nové projekty a návrhy, keď budú súťažiť o financovanie.

Na tomto webinári sa dozviete, ako môžete:

  • hlbšie pochopiť, čo už bolo financované na danú tému
  • Preskúmať publikované výsledky udelených grantov
  • Analyzovať minulú finančnú aktivitu spolu so širokou škálou výstupov výskumu na jedinej platforme
  • Zjednodušiť  vyhľadávanie otvorených výziev financovania pomocou priamych prepojení medzi Web of Science a Pivot-RP

Registrácia

Novinky a ďalšie podporné materiály nájdete na našich stránkach pre českých a slovenských užívateľov.  

Zveme Vás na webináře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.