Webináře UpToDate


Webináře UpToDate

Rádi bychom Vás pozvali na letošní sérii webinářů s praktickými ukázkami práce se znalostním informačním zdrojem UpToDate pro lékařskou praxi založenou na důkazech. Webinář je určen lékařům, vědcům, studentům i knihovníkům z institucí, které mají licencovaný přístup k UpToDate anebo o něm uvažují.