Leoš Janáček

Leoš Janáček se narodil v obci Hukvaldy na severovýchodní Moravě. Lásku k hudbě zdědil po rodičích. Otec se přísně staral o jeho hudební vzdělání a tak už jako malý chlapec dokázal Leoš Janáček hrát klavírní sonáty. V roce 1865 ho otec poslal do výběrové chlapecké hudební školy v brněnském klášteře. Zde se musel mladý Janáček potýkat s krutou klášterní disciplínou, znásobenou navíc tím, že se jednalo o německou školu. Poté vystudoval varhanickou školu v Praze, kde se setkal také s Bedřichem Smetanou a Antonínem Dvořákem. Dalšího hudebního vzdělání se mu dostalo v Lipsku a ve Vídni. Posléze se vrátil zpět do Brna, kde se zúčastnil národně-osvobozeneckých aktivit. V roce 1881 založil varhanickou školu a stal se jejím prvním ředitelem. Působil jako dirigent a zahájil též svoji kariéru skladatele. Po vzniku Československa působil spolu s Vilémem Kurzem jako profesor brněnské pobočky mistrovské školy Pražské konzervatoře a v roce 1919 založil Konzervatoř Brno. Na počátku své skladatelské dráhy byl inspirován moravskou lidovou písní, užíval jejích nápěvů, studoval rytmiku a intonaci řeči, které posléze originálně převáděl do své hudby. Studoval též ruskou lidovou hudbu. Jedním z nejznámějších děl skladatele byla opera Její pastorkyňa. Zde jako vůbec první skladatel vytvořil Janáček operu nezveršovanou, ale psanou v próze. Tato opera byla přijata v roce 1904 s velkým úspěchem v Brně, ne však v Praze, kde byla Národním divadlem odmítnuta. K pražské premiéře došlo až v roce 1916. Poslední období skladatelova života přineslo nejoriginálnější, nejvyzrálejší a světově proslulá díla orchestrální, především Sinfoniettu, symfonickou báseň Taras Bulba a Glagolskou mši. Tato mše psaná ve staroslovenštině se stala jednou z nejsvébytnějších skladeb světové hudby vůbec. Osobní život Leoše Janáčka však nebyl úplně šťastný. Manželství s jeho šestnáctiletou žákyní Zdeňkou Schulzovou se rozpadlo. Obě děti, které se jim narodily, brzy zemřely. Syn Vladimír již ve dvou a půl letech a dcera Olga, když jí bylo 21 let. Leoš Janáček zemřel náhle v ostravské nemocnici v roce 1928 na zápal plic, jemuž předcházelo nachlazení při prázdninovém pobytu v Hukvaldech.

Zápal plic (pneumonie)

Je zánětlivé plicní onemocnění doprovázené abnormálním plněním plic alveolární tekutinou. Alveoly neboli plicní sklípky, jsou mikroskopické, vzduchem vyplněné váčky uvnitř plic, ve kterých probíhá výměna plynů mezi atmosférou a tělem. Zápal plic může vzniknout z mnoha různých příčin. Nejčastějším původem jsou infekce bakteriemi, viry, plísně, parazité. Také se přenáší kapénkovou infekcí. Onemocnění může vzniknout také následkem chemického či fyzikálního poškození plicního parenchymu, například vdechováním tuhých částic, či žaludečního obsahu. Příznaky zápalu plic jsou závislé na původci, který nemoc způsobuje a mohou se značně lišit. Obecně se však jako příznaky zápalu plic uvádí kašel, bolest na hrudi, horečka a obtížné dýchání. Zápal plic je běžné onemocnění, které postihuje všechny věkové skupiny a může být u starších a dlouhodobě nemocných lidí příčinou smrti. Léčba závisí na příčině onemocnění. Bakteriální infekce se léčí antibiotiky a podpůrnou symptomatologickou léčbou. Další léčba může zahrnovat použití léčiv rozpouštějících hlen, léčiv proti kašli a jiných medikamentů, pokud to stav pacienta vyžaduje. Proti některým typům zápalů plic existuje očkování, jako například proti zápalu plic způsobené bakterií Streptococcus pneumoniae, či proti chřipkovým virům, které nemoc vyvolávají.


Čerpáno z:
Leoš Janáček. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2002-, 4. 6. 2012 [cit. 2012-07-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Leo%C5%A1_Jan%C3%A1%C4%8Dek
HŮRKA, Pavel. Leoš Janáček: referát, životopis, dílo. Velikáni.cz: server o osobnostech, které se zapsaly do historie [online]. 24. 2. 2002. [2002], 15. 9. 2002 [cit. 2012-05-09]. Dostupné z: http://www.velikani.cz/index2.php?zdroj=janacekl&kat=umehu
Zápal plic. In: Velký lékařský slovník on-line [online]. Praha: Maxdorf, © 2008 – [cit. 2012-07-07]. Dostupné z: http://lekarske.slovniky.cz/pojem/zapal-plic

-ik-

Leoš Janáček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.