Progresivní paralýza

manesJosef Mánes (12. 5. 1820 – 9. 12. 1871)

český malíř, ilustrátor a představitel českého romantismu

Josef Mánes se narodil v Praze do rodiny Antonína a Magdaleny Mánesových. Základy malování získal již v dětství od svého otce. Ve svých patnácti letech začal studovat na Akademii výtvarných umění. Profesory mu byli jeho strýc Václav Mánes a František Tkadlík, u něhož se naučil pečlivé kresbě. V roce 1840 odcestoval Mánes do Mnichova a začal studovat u Christiana Rubena. O prázdninách procestoval s otcem valnou část Čech a rozhodl se, že se bude věnovat monumentální a historické malbě. Ředitel Ruben byl ovšem zásadně proti, protože zaujímal nepřátelský postoj ke všemu českému. V roce 1846 Mánes ukončil studia v Mnichově a vrátil se domů. Zde se mu pobyt zkomplikoval, jelikož navázal intimní vztah se služkou rodiny Mánesových, Františkou Šťovíčkovou. Po tříletém vztahu Františka otěhotněla, ale Josef Mánes pod nátlakem rodiny otcovství odmítl. V roce 1850 zemřela Josefova matka a Františka porodila dceru Josefínu. O domácnost se starala malířova sestra Amálie, která Františku vyhodila i s dcerou z domu. Josef Mánes se neodvážil své panovačné sestře odporovat. Odcestoval na pozvání hraběte Sylvy- Taroucy na zámek v Čechách pod Kosířem na Hané. Zde pobýval u svých příznivců téměř dvě desetiletí a podnikal cesty do ostatních krajů Moravy, na Slovensko, do Slezska i Polska. Od roku 1866 se na něm začaly projevovat známky zvláštní choroby, která ačkoliv postupovala velmi pomalu, měla pro Mánesa ničivé následky. Během následujícího období ztrácel na váze, měl přechodné obtíže s vyslovováním a v jeho myšlení se postupně objevovala zvláštní posedlost vlčí růží. Tehdejší mecenáš umění, průmyslník Vojtěch Lanna, z obavy o jeho stav, poskytl Mánesovi peníze na vytouženou studijní cestu do Říma. Neznalost italštiny a rušné ulice Říma naopak Mánesovo zdravotní stav zhoršily, dokonce byl i okraden. Amálie si pro svého bratra urychleně přijela a nalezla jej ve skupině smějících se lidí, zhrouceného na schodech proslulé Fontány di Trevi. Když se k němu sklonila, aby mu pomohla vstát, pošeptal ji, že Řím nemá své žluté růže. Vyděšená sestra jej ihned odvezla domů, kde se ale jeho stav nezlepšil. Přestával malovat, postavám na svých idylicky laděných obrazech začal přikreslovat vlčí drápy. Ke konci života upadal malíř do hlubší a hlubší letargie. Předpokládá se, že choroba, která jej postihla, byla progresivní paralýza, tj. pokročilá forma syfilis napadající mozek. Lékařská zpráva o jeho úmrtí určuje nejasnou diagnózu, ochrnutí mozku. Zemřel po několika letech utrpení ve věku pouhých jedenapadesáti let. Jedním z jeho nejznámějších děl je kalendářní deska z roku 1865 na Staroměstském orloji, která zobrazuje alegorii 12 měsíců.

Progresivní paralýza
Nazývaná také jako paralytická demence, generalizovaná obrna, či Baylova nemoc. Onemocnění vzniká za víc než pět, ale i patnáct let po infekci. Klinicky má různé formy, zpočátku jsou příznaky pseudoneurastenického rázu, kdy prvními obtížemi jsou nespavost, bolesti hlavy, podrážděnost. Lze pozorovat časnou dysartrii projevující se obvykle vynecháváním a přesmykováním slabik, objevit se mohou i parestézie. Běžné jsou též závratě, třes jazyka a rukou. Později dochází k celkovému postižení povahových vlastností. Mohou se objevit zrakové a sluchové halucinace, iluze, mikrozoopsie. V dnešní době je progresivní paralýza již téměř vymizelé onemocnění mozku s výskytem 7% mezi nemocnými v pozdním stádiu syfilis. Nicméně před objevem penicilinu a jeho hromadném užívání tvořili tzv. paralytici 12 až 20 % pacientů v psychiatrických léčebnách. Existují různé typy progresivní paralýzy. Mezi nejčastější patřila expanzivní forma vyznačující se euforickou náladou, planým vtipkováním a zcela mylnými představami.

-id-

Zdroje:
Josef Mánes. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 18. 4. 2014 [cit. 2014-05-01].
Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_M%C3%A1nes
Josef Mánes. Osobnosti.cz [online]. C1996 -2014 [cit. 2014-05-01].
Dostupné z: http://www.osobnosti.cz/josef-manes.php
Progresivní paralýza. Velký lékařský slovník on-line [online]. Praha: Maxdorf, © 2008 – [cit. 2014-05-01]. 
Dostupné z: http://lekarske.slovniky.cz/pojem/progresivni-paralyza

 

Progresivní paralýza

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.