Březen 2014

Informace o knižních novinkách v knihovně jsou zveřejňovány každý měsíc. Součástí každého titulu v seznamu je odkaz na katalog, kde je možné zjistit další podrobnosti o knize, včetně obsahu knihy a možnosti vypůjčení. Nové knihy za předchozí měsíce jsou dostupné v archivu.

 

Kubáčková, Kateřina
Vzácná onemocnění v kostce / Kateřina Kubáčková a kolektiv. — 1. vyd.. — Praha : Mladá fronta, 2014. — 301 s. : il.. — (Aeskulap)
ISBN 978-80-204-3149-3
Katalog

 

Melter, Oto
Principy a praktika lékařské mikrobiologie / Oto Melter, Annika Malmgren. — 1. vyd.. — Praha : Karolinum, 2014. — 139 s. : il. + 1 CD-ROM. — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze)
ISBN 978-80-246-2414-3
Katalog

  Dobiáš, Viliam
Klinická propedeutika v urgentnej medicíne / Viliam Dobiáš. — 1. vyd.. — Bratislava ; Praha : Grada, 2013. — 208 s. ; 24 cm
ISBN 978-80-247-4570-1 (brož.)
Katalog
  Francírek, František
Bakalářská práce : co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit) / František Francírek. — Vyd. 2.. — Praha : Ingenio et Arti, 2013. — 62, 51 s. : il., formuláře ; 30 cm
ISBN 978-80-905287-2-7 (brož.)
Katalog
  Málek, Filip
Srdeční selhání / Filip Málek, Ivan Málek. — Vyd. 1.. — Praha : Karolinum, 2013. — 97 s. : il.. — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze)
ISBN 978-80-246-2238-5
Katalog
  Kardiologie pro sestry : obrazový průvodce / kolektiv autorů ; [překlad Hanka Pospíšilová]. — 1. české vyd.. — Praha : Grada, 2013. — viii, 248 s. : barev. il. ; 22 cm. — (Sestra)
ISBN 978-80-247-4083-6 (brož.)
Katalog
[bookcover:9781118301159]   Saadoun, Andre P.
Esthetic soft tissue management of teeth and implants / André P. Saadoun. — Chichester : John Wiley and Sons, 2013. — 179 s. : il. 28 cm.
ISBN 978-1-1183-0115-9
Katalog
 [bookcover:9780470962855] Wingrove, Susan S.
Peri-implant therapy for the dental hygienist : clinical guide to maintenance and disease complications / Susan S. Wingrove. — Ames, Iowa : Wiley-Blackwell, 2013. — xiv, 196 s. : il.
ISBN 978-0-4709-6285-5
Katalog
  Čevela, Rostislav
Sociální gerontologie : úvod do problematiky / Rostislav Čevela, Zdeněk Kalvach, Libuše Čeledová. — 1. vyd.. — Praha : Grada, 2012. — 263 s. : il. ; 21 cm
ISBN 978-80-247-3901-4 (brož.)
Katalog
  Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy. I, Interna / E. Hejnarová … [et al.]. — 2., dopl. vyd.. — Praha : Grada, 2012. — 211 s. : il. ; 24 cm. — (Sestra (Grada))
ISBN 978-80-247-3601-3 (brož.)
Katalog
  Hirt, Miroslav
Dopravní nehody v soudním lékařství a soudním inženýrství / Miroslav Hirt a kolektiv. — Vyd. 1.. — Praha : Grada, 2012. — 151 s. : il. ; 22 cm
ISBN 978-80-247-4308-0 (váz.)
Katalog
  Kurucová, Andrea
První pomoc : pracovní sešit pro studenty SZŠ a zdravotnická lycea / Andrea Kurucová. — 2., doplněné vyd.. — Praha : Grada, 2012. — 154 s. : il. ; 21 cm. — (Sestra)
ISBN 978-80-247-4582-4 (brož.)
Katalog
  Hirt, Miroslav
Tupá poranění v soudním lékařství / Miroslav Hirt a kolektiv. — 1. vyd.. — Praha : Grada, 2011. — 185 s. : il. ; 21 cm
ISBN 978-80-247-4194-9 (brož.)
Katalog
  Žák, Aleš
Ateroskleróza : nové pohledy / Aleš Žák a kolektiv [Jaroslav Macášek … et al.]. — 1. vyd.. — Praha : Grada, 2011. — 183 s., viii s. barev. obr. příl. : il. ; 25 cm
ISBN 978-80-247-3052-3 (váz.)
Katalog
  [bookcover:9781405185547] Cerroni, Lorenzo
Skin lymphoma : the illustrated guide / Lorenzo Cerroni, Kevin Gatter, Helmut Kerl. — 3rd ed.. — Chichester, West Sussex ; Hoboken : Wiley-Blackwell, 2009. — x, 276 s. : il.
ISBN 978-1-4051-8554-7
Katalog
Březen 2014