Monika Froňková


Monika Froňková

Narodila se v Bratislavě, kde po základní škole vystudovala Střední hotelovou školu. V roce
1989 nastoupila na rok jako účetní. V 90. letech se provdala do Prahy a poté nastoupila jako referentka do pečovatelského ústavu. Po ukončení pracovního poměru v roce 1994 se začala věnovat podnikatelské obchodní činnosti. V roce 1997 přestala podnikat a nastoupila v Ústavu
vědeckých informací 2. lékařské fakulty a fakultní nemocnice v Motole. Mluví rusky, slovensky a pasivně anglicky.

Karel Kryl


Karel Kryl

český písničkář, básník a grafik Karel Kryl (12. 4. 1944 – 3. 3. 1994), jeden z nejvýznamnějších představitelů českého protestsongu v letech 1968 – 1989. Původně chtěl být hrnčířem po pradědečkovi, vystudoval Střední průmyslovou školu keramickou, poté studoval v Mnichově, kam emigroval v roce

Alžbeta Žďárová


Alžbeta Žďárová

Alžbeta Žďárová narodila se na Slovensku, kde také vystudovala gymnasium a dvouleté nadstavbové
studium na Střední ekonomické škole, obor informatika. Ve své pracovní kariéře vystřídala několik profesí. V Pezinku v psychiatrické léčebně pracovala v administrativě, kde také zpracovávala chorobopisy do automatizovaného systému, v bratislavském Slovnaftu ve výpočetním středisku. Od roku 1987 žije trvale v České republice, kde pracovala nejprve jako knihovnice v Ústavu stavebních informací a poté ve Videotonu Praha a.s. a v DDM Buďánka.
V současné době je pracovnicí ve výpůjčním protokolu v Ústavu vědeckých informací 2. lékařské fakulty a fakultní nemocnice v Motole.. Mluví maďarsky, slovensky a pasivně anglicky.

Databáze Best Practice / zpřístupnění na motolské síti


Strukturovaná znalostní klinická databáze Best Practice je zpřístupněna uživatelům v rámci motolské počítačové sítě. Databáze je určena především vyšetřujícím a ošetřujícím lékařům – jako podpůrný expertní nástroj jejich kvalifikovaného rozhodování v průběhu vyšetřování, stanovování diagnózy, volby a postupu léčby toho kterého pacienta, jakož i zdroj informací o očekávané prognóze daného onemocnění či

Ida Kleisnerová


Ida Kleisnerová

Ida Kleisnerová
narozena v roce 1975 a o 20 let později maturovala na SPŠ keramické. Vyzkoušela si několik druhů zaměstnání. Od roku 2007 pracovala v neziskové organizaci PROTEBE live jako PR pracovník a fundraiser. Prošla mnoha tématickými školeními s certifikátem, pasivně mluví anglicky, španělsky a rusky. V současné době pobývá na rodičovské dovolené, externě publikuje do Mf Dnes a pokračuje jako PR pracovnice pro některé neziskové organizace v Karlovarském kraji. Také nastoupila jako redaktorka ÚVI, jejímž úkolem bude seznamovat uživatele se službami a zaměstnanci knihovny. Pro čtenáře bude psát články související s medicínou, knižní tématikou apod.

Zuzana Dobiašová


Zuzana Dobiašová

Zuzana Dobiašová
se narodila v Karlových Varech, kde vystudovala střední školu. Po maturitě odešla do Prahy a v roce 1974 zde ukončila studium na Filosofické fakultě UK, obor knihovnictví a vědecké informace. V oboru pracuje dodnes, v posledních 20 letech ve vysokoškolském lékařském knihovnictví. Na 2.LF je vedoucí Ústavu vědeckých informací.