Databáze Best Practice / zpřístupnění na motolské síti

Strukturovaná znalostní klinická databáze Best Practice je zpřístupněna uživatelům v rámci motolské počítačové sítě. Databáze je určena především vyšetřujícím a ošetřujícím lékařům – jako podpůrný expertní nástroj jejich kvalifikovaného rozhodování v průběhu vyšetřování, stanovování diagnózy, volby a postupu léčby toho kterého pacienta, jakož i zdroj informací o očekávané prognóze daného onemocnění či

KontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontakty