Databáze Best Practice / zpřístupnění na motolské síti


Strukturovaná znalostní klinická databáze Best Practice je zpřístupněna uživatelům v rámci motolské počítačové sítě. Databáze je určena především vyšetřujícím a ošetřujícím lékařům – jako podpůrný expertní nástroj jejich kvalifikovaného rozhodování v průběhu vyšetřování, stanovování diagnózy, volby a postupu léčby toho kterého pacienta, jakož i zdroj informací o očekávané prognóze daného onemocnění či

Databáze ProQuest Dissertations and Theses / zpřístupnění na síti UK


V rámci platné licence  ProQuest byla kolekce zpřístupňovaných informačních zdrojů rozšířena o  celosvětově nejobsáhlejší bibliografický soubor závěrečných kvalifikačních, tj.  disertačních a diplomových prácí „ProQuest  Dissertations and Theses“.  Základní údaje o této databázi jsou k  dispozici na katalogové stránce producenta,  podrobnější přehled