Databáze SCOPUS – zpřístupnění na síti UK

Databáze SCOPUS – zpřístupnění na síti UK Polytematická citační bibliografická databáze SCOPUS, v rozšířeném záběru excerpující vědecké a odborné časopisy, patenty, sborníky a webové stránky evropské provenience, je v rámci národního konsorcia po několika letech opětovně zpřístupněna uživatelům počítačové sítě UK. Databáze SCOPUS představuje klíčový komplementární zdroj k databázi Web of Knowledge – a svým souborem citačních ohlasů (mapujících krom jiného i poměrně rozsáhlou kolekci českých časopisů) poskytuje významné podklady a ukazatele pro hodnocení publikační aktivity a úrovně vědeckého bádání. Více informací o databázi SCOPUS najdete v Základní uživatelské příručce (v českém jazyce) a v dalších informačních a výukových materiálech.

Databáze SCOPUS – zpřístupnění na síti UK