Aktualizace přehledu databází / přírůstky

Přehled databází byl doplněn o následující položky: Biomedical Information Resources & Services, DermIS.net, Dobromysl.cz, Reverso.net, Scitalks, Theses. Z přehledu byly naopak odstraněny databáze již licenčně nedostupné (Medical Evidence Matters) anebo již neprovozované (České informační zdroje pro humánní lékařství a zdravotnictví). Všechny databáze prošly revizí funkčnosti svých adres.

Aktualizace přehledu databází / přírůstky