Aktualizace přehledu databází / změny a přírůstky

Přehled databází byl doplněn o následující položky: Antropologický slovník, Brought to Life, European Nutrition and Health Report, German Diabetes Risk Score, Chemical Abstracts, proLékaře.cz, PubGet, TheFreeDictionary, VirtUniv a WikiSkripta. Z přehledu byly vyjmuty: databáze AMED (ukončení licence) a portál MedPort (bez náhrady zrušen v souvislosti s reorganizací IPVZ).

Aktualizace přehledu databází / změny a přírůstky