Aktualizace přehledu databází / změny a přírůstky

Přehled databází byl rozšířen o následující položky: AO Surgery Reference, BioMedSearch, British Library Direct, Drogy-Info.cz, Esp@cenet, Evidence Updates, Gene Reviews, IUHPE Publications, MICAD / Molecular Imaging & Contrast Agent Database, MKF / Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, Nucleic Acid Database, Pherobase, Reactome, Rehabdata Database, Úřad průmyslového vlastnictví / Databáze On-Line. Z přehledu byly naopak odstraněny záznamy o zrušených nebo již licenčně nedostupných databázích: BMČ Retro, Cochrane Library, Primal Pictures. Některé databáze byly jejich producenty sloučeny (F1000 Biology + F1000 Medicine nyní existuje jako jediná databáze F1000), respektive přejmenovány nebo rozšířeny (Traumaline nyní dostupná jako AO Traumaline, Protein Data Bank nyní jako součást World Wide Protein Data Bank).

Aktualizace přehledu databází / změny a přírůstky