Databáze BMJ Best Practice / zkušební přístup na síti UK

Strukturovaná znalostní databáze BMJ Best Practice je zpřístupněna na síti UK k bezplatnému vyzkoušení. Určena je především vyšetřujícím a ošetřujícím lékařům – jako podpůrný nástroj k jejich rozhodování při stanovování diagnózy, volbě a postupu léčby toho kterého pacienta, a jako zdroj informací o prognóze daného onemocnění a možnostech jeho prevence. Základ databáze tvoří údaje přebírané z BMJ Clinical Evidence, které jsou doplněny o doporučené postupy a názory expertů. Aktuálně je zpracováno přes 10000 diagnóz, dalších 5000 se připravuje. Podrobnější údaje o BMJ Best Practice, včetně animované prohlídky, najdete na stránce producenta. Zkušební přístup na síti UK platí do 19. června 2011.

Databáze BMJ Best Practice / zkušební přístup na síti UK