COS užitečného pro vědce / zkušební přístup na síti UK

Příslušníci mezinárodní vědecké komunity mají v současné době k dispozici takřka neomezené možnosti využívání informačních nástrojů a prostředků, usnadňujících jim a zkvalitňujících jejich bádání, spolupráci i soutěž. Jednu z takovýchto možností nabízí na síti UK licenčně provozovaná platforma

ProQuest, v jejímž rámci producent může svým abonentům poskytnout kolekci tří databází pro podporu vědy, výzkumu a vývoje COS / Community of Scholars:

COS Scholar Universe (osobní profily, vědecké, publikační  aktivity akontakty jednotlivých vědců)

COS Funding Opportunities (přehled příležitostí k financování vědeckých aktivit)

PapersInvited (přehled aktuálních výzev k zaslání příspěvků na vědecké konference)

V případě zájmu lze prodloužit do uvedených databází bezplatný zkušební přístup, v rozsahu počítačové sítě 2. LF, respektive UK.

Více o jednotlivých databázích COS najdete na stránce společnosti AiP, výhradního zástupce ProQuest pro Českou republiku.

COS užitečného pro vědce / zkušební přístup na síti UK