Aktualizace přehledu databází / změny a přírůstky

Přehled databází byl doplněn o následující položky: BiomedExperts, Liber Herbarum II, Medical Matrix, RxList. Dosud v přehledu uváděná databáze „Historie medicíny“ byla producentem zrušena; její nadále již neaktualizovaná data, jmenovitě medailony některých významných postav dějin českého lékařství, najdete nově pod odkazem „Kdo je kdo [v historii medicíny]“.

Aktualizace přehledu databází / změny a přírůstky