Databáze Best Practice / zpřístupnění na motolské síti

Strukturovaná znalostní klinická databáze Best Practice je zpřístupněna uživatelům v rámci motolské počítačové sítě. Databáze je určena především vyšetřujícím a ošetřujícím lékařům – jako podpůrný expertní nástroj jejich kvalifikovaného rozhodování v průběhu vyšetřování, stanovování diagnózy, volby a postupu léčby toho kterého pacienta, jakož i zdroj informací o očekávané prognóze daného onemocnění či možnostech jeho prevence. Tím vším databáze na jedné straně usnadňuje kvalifikované uplatňování a dodržování principů „nejlepší praxe“ a zásad doložitelné klinické účinnosti léčby, na straně druhé představuje sama o sobě neocenitelný předmět pregraduální klinické výuky mediků a postgraduálního vzdělávání lékařů, jakož  i dalších zdravotnických pracovníků. V databázi „Best Practice“ se nacházejí údaje pro více jak 10000 diagnóz, 3000 diagnostických testů, přes 4000 plnotextových diagnostických a léčebných postupů (dle národních či mezinárodních institucí) a názory předních odborníků ve formě recenzovaných článků. Nedílnou součástí „Best Practice“, coby samostatný – a zároveň plně integrovaný – modul, jsou: databáze „Clinical Evidence“, mapující nejaktuálnější a nejautoritativnější údaje o doložitelných účincích té které léčby, dále léková databáze „LexiComp“ s více jak 6000 podrobně zpracovanými přehledy, a databáze laicky srozumitelných článků o daném onemocnění, určených pro pacienty. Oprávnění uživatelé mohou využívat „Best Practice“ i ze vzdáleného místa, včetně spojení přes mobil. Přehledné údaje o databázi „Best Practice“ najdete ve formě animované prohlídky,  ve formě pdf brožury,  na stránce Help anebo na přehledné atránce About. Licence „Best Practice“ platí do 19. prosince 2011 (s perspektivou její následovné kontinuity).

Databáze Best Practice / zpřístupnění na motolské síti