Leden – nové knihy

Leden 2012

Informace o knižních novinkách v knihovně jsou zveřejňovány každý měsíc. Součástí každého titulu v seznamu je odkaz na katalog, kde je možné zjistit další podrobnosti o knize, včetně obsahu knihy a možnosti vypůjčení.

Nové knihy za předchozí měsíce jsou dostupné v archivu.

ADAM, ZDENĚK
Obecná onkologie
Praha : Galén, c2011. 394 s. : il.
ISBN 978-80-7262-715-8
Katalog
[bookcover:9788073874957] BRÁZDIL, MILAN
Farmakorezistentní epilepsie
V Praze : Triton, 2011. 301 s. : il.
ISBN 978-80-7387-495-7
Katalog
[bookcover:9780199746507] DIMITRIJEVIĆ, MILAN R.
Restorative neurology of spinal cord injury
New York : Oxford university press, 2012. 318 s. : il.
ISBN 978-0-19-974650-7
Katalog
DROZENOVÁ, WENDY
Etika vědy v České republice : od historických kořenů k současné bioetice
Praha : Filosofia, 2010. 376 s.
ISBN 978-80-7007-348-3
Katalog
DYTRTOVÁ, RADMILA
Učitel : příprava na profesi
Praha : Grada, 2009. 121 s. : il.
ISBN 978-80-247-2863-6
Katalog
[bookcover:9781420047431] EBADI, MANUCHAIR S.
Desk reference of clinical pharmacology
Boca Raton : CRC Press, 2008. 791 s. : il.
ISBN 978-1-4200-4743-1
Katalog
[bookcover:9780781754996] ELLIS, EDWARD
Surgical approaches to the facial skeleton
Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2006. 251 s. : il.
ISBN 978-0-7817-5499-6
Katalog
FARKAŠOVÁ, DANA
Ošetřovatelství : teorie
Martin : Osveta, 2006. 211 s. : il.
ISBN 80-8063-227-8
Katalog
[bookcover:9780702039355] GUERRANT, RICHARD L.
Tropical infectious diseases : principles, pathogens, and
Edinburgh : Saunders/Elsevier, 2011. 1130 s. : il.
ISBN 978-0-7020-3935-5
Katalog
[bookcover:9781444331257] HOFF, ERIKA
Research methods in child language : a practical guide
Malden : Wiley-Blackwell, 2011. 362 s.
ISBN 978-1-4443-3125-7
Katalog
JIRKOVSKÁ, ALEXANDRA
Praktická podiatrie : základy péče o pacienty se syndromem diabetické nohy Praha : Maxdorf, 2011. 139 s. : barev. il.
ISBN 978-80-7345-245-2
Katalog
JISKROVÁ, IVA
Hiporehabilitace
Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2010. 147 s. : il.
ISBN 978-80-7375-390-0
Katalog
KALA, MIROSLAV
Hydrocefalus
Praha : Galén, 2005. 145 s. : il.
ISBN 80-7262-303-6
Katalog
KLENER, PAVEL
Propedeutika ve vnitřním lékařství
Praha : Galén, 2009. 324 s. : il.
ISBN 978-80-7262-643-4
Katalog
  KRÁLÍČEK, PETR
Úvod do speciální neurofyziologie
Praha : Galén, 2011. 235 s. : il.
ISBN 978-80-7262-618-2
Katalog
  KRCH, FRANTIŠEK DAVID
Mentální anorexie
Praha : Portál, 2010. 259 s. : il.
ISBN 978-80-7367-807-4
Katalog
[bookcover:9781416047117] KRYGER, MEIR H.
Atlas of clinical sleep medicine
Philadelphia : Saunders/Elsevier, 2010. 380 s. : il.
ISBN 978-1-4160-4711-7
Katalog
KRŠEK, MICHAL
Endokrinologie
Praha : Galén, 2011. 97 s. : il.
ISBN 978-80-7262-687-8
Katalog
KŘIVOHLAVÝ, JARO
Povídej – naslouchám
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2010. 135 s.
ISBN 978-80-7195-405-7
Katalog
KUČERA, MIROSLAV
Dítě, sport a zdraví
Praha : Galén, 2011. 190 s. : il.
ISBN 978-80-7262-712-7
Katalog
KUKAČKA, JIŘÍ
Bioanalytická chemie v příkladech a cvičeních
Praha : Karolinum, 2010. 228 s. : il.
ISBN 978-80-246-1853-1
Katalog
[bookcover:9781416047117] LEDVINA, MIROSLAV
Biochemie pro studující medicíny
V Praze : Karolinum, 2009. 2 sv. : il.
ISBN 978-80-246-1414-4
Katalog
MANSON, LISE
Migréna
Praha : Portál, 2011. 147 s.
ISBN 978-80-7367-835-7
Katalog
MIKULÁŠTÍK, MILAN
Komunikační dovednosti v praxi
Praha : Grada, 2010. 325 s. : il.
ISBN 978-80-247-2339-6
Katalog
MOKÁŇ, MARIÁN
Syndrom nerozpoznání hypoglykémie
Semily : Geum, 2010. 79 s. : il.
ISBN 978-80-86256-76-4
Katalog
MYSLIVEČEK, JAROMÍR
Základy neurověd
Praha : Triton, 2009. 390 s. : il.
ISBN 978-80-7387-088-1
Katalog
  NAKONEČNÝ, MILAN
Psychologie osobnosti
Praha : Academia, 2009. 620 s. : il.
ISBN 978-80-200-1680-5
Katalog
[bookcover:9781841696676] NORBURY, COURTENAYUnderstanding developmental language disorders in children
Hove : Psychology press, 2008. 232 s. : il.
ISBN 978-1-84169-667-6
Katalog
ORTH, HEIDI
Dítě ve Vojtově terapii : příručka pro praxi
České Budějovice : Kopp, 2009. 216 s. : il.
ISBN 978-80-7232-378-4
Katalog
PACÁK, KAREL
Endokrinní nádory nadledvin v současné klinické praxi
Praha : Galén, 2011. 240 s. : il.
ISBN 978-80-7262-819-3
Katalog
PAFKO, PAVEL
Plicní chirurgie : operační manuál
Praha : Galén, 2010. 147 s. : il.
ISBN 978-80-7262-674-8
Katalog
PAYNE, ELAINE
Klíč k úspěšnému studiu nejen na vysoké škole
Brno : VUTIUM, 2007. 387 s. : il.
Katalog
ISBN 978-80-214-3377-9
[bookcover:9788073874957] PERLÍK, FRANTIŠEK
Základy farmakologiePraha : Galén, 2011. 182 s. : il.
ISBN 978-80-7262-759-2

Katalog

PERUŠIČOVÁ, JINDRA
Diabetes mellitus 2. typu : léčba perorálními antidiabetiky, inkretiny, inzulíny, hypolipidemiky a antihypertenzivy
Semily : GEUM, 2011. 583 s. : il.
ISBN 978-80-86256-78-8
Katalog
PETRUŽELKA, LUBOŠ
Léčba metastatických nádorů ledvin
Praha : Galén, 2011. 102 s. : il.
ISBN 978-80-7262-758-5
Katalog
PRAŠKO, JÁN
Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch
Praha : Triton, 2007. 1063 s. : il.
ISBN 978-80-7254-865-1
Katalog
ROKYTA, RICHARD
Somatologie : učebnice
Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2009. 259 s. : il.
ISBN 978-80-7357-454-3
Katalog
[bookcover:0721694586] SHELDON, STEPHEN H.
Principles and practice of pediatric sleep medicine
Elsevier Saunders, 2005. 356 s. : il.
ISBN 0-7216-9458-6
Katalog
SCHMIDBAUER, WOLFGANG
Syndrom pomocníka
Praha : Portál, 2008. 234 s.
ISBN 978-80-7367-369-7
Katalog
SLÍVA, JIŘÍ
Farmakologie
Praha : Triton, 2011. 394 s. : il.
ISBN 978-80-7387-500-8
Katalog
STOLÍNOVÁ, JITKA
Právní odpovědnost v medicíně
Praha : Galén, 2010. 313 s.
ISBN 978-80-7262-686-1
Katalog
STRYJA, JAN
Repetitorium hojení ran 2
Semily : GEUM, 2011. 371 s. : il.
ISBN 978-80-86256-79-5
Katalog
STUDENT, JOHANN-CHRISTOPH
Sociální práce v hospici a paliativní péče
Jinočany : H & H, 2006. 161 s.
ISBN 80-7319-059-1
Katalog
SVAČINA, ŠTĚPÁN
Poruchy metabolismu a výživy
Praha : Galén, 2010. 505 s. : il.
ISBN 978-80-7262-676-2
Katalog
ŠIMŠA, JAROMÍR
Sentinelová uzlina : lymfadenektomie u solidních nádorů
Praha : Maxdorf, 2010. 312 s. : il.
ISBN 978-80-7345-213-1
Katalog
[bookcover:9788073874957] ŠPATENKOVÁ, NADĚŽDA
Reminiscenční terapie
Praha : Galén, 2011. 112 s. : il.
ISBN 978-80-7262-711-0
Katalog
ŠTÍPEK, PETR
Dítě na zabití : příručka pro rodiče dětí a dospívajících s problémovým chováním Vyd. 1. Praha : Portál, 2011. 199 s.
ISBN 978-80-7367-981-1
Katalog
Technologie v diabetologii 2010
Praha : Galén, 2010. 281 s. : il.
ISBN 978-80-7262-689-2
Katalog
TROJAN, STANISLAV
Atlas biologie člověka : 430 modelových otázek k přijímacím zkouškám na medicínu : 100 obrazových podkladů k opakování a procvičování
Praha : Scientia, 2002. 56 s. + 84 s. barev. tab.
ISBN 80-7183-257-X
Katalog
VLKOVÁ, EVA
Lexikon očního lékařství : výkladový ilustrovaný slovník
Brno : František Vlk, 2008. 605 s. : il.
ISBN 978-80-239-8906-9
Katalog
VOTAVA, MIROSLAV
Lékařská mikrobiologie – vyšetřovací metody
Brno : Neptun, 2010. 495 s. : il.
ISBN 978-80-86850-04-7
Katalog
WARD, JEREMY P. T.
Základy fyziologie
Praha : Galén, 2010. 164 s. : il.
ISBN 978-80-7262-667-0
Katalog
ŽÁK, ALEŠ
Základy vnitřního lékařství
Praha : Galén, 2011.523 s. : il.
ISBN 978-80-7262-697-7
Katalog
Leden – nové knihy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.