Zuzana Dobiašová

Mgr. Zuzana Dobiašová

Narodila se v Karlových Varech, kde vystudovala střední školu. Po maturitě odešla do Prahy a v roce 1974 zde ukončila studium na Filosofické fakultě UK, obor knihovnictví a vědecké informace.  V oboru pracuje dodnes, v posledních 20 letech ve vysokoškolském lékařském knihovnictví. Na 2.LF  je vedoucí Ústavu vědeckých informací.

1. Jak dlouho pracujete v ÚVI?

V Ústavu vědeckých informací 2. lékařské fakulty pracuji cca 13 let.

2. Jak jste se k této práci dostala?

Oslovila mě tehdejší vedoucí pracoviště Střediska vědeckých informací Mgr. Eva Bulíčková a nabídla mi zaměstnání v Motole, kde zrovna docházelo  k vytvoření společného pracoviště pro zajišťování knihovnicko-informačních služeb pro 2. LF a Fakultní nemocnici v Motole. Pracovala jsem tehdy již sedmý rok v obdobném pracovišti na 1. lékařské fakultě UK. V té době jsem prožívala těžké životní období a cítila jsem, že by mi změna prospěla. Lákala mě představa budování něčeho nového, protože na svém předchozím pracovišti jsem měla pocit profesního vyčerpání. Ke konci roku 1998 tehdejší děkan 2. LF v rámci reorganizace stávajícího pracoviště ustanovil nové pracoviště Ústav vědeckých informací a vypsal konkurz na místo vedoucího. Do konkurzu jsem se přihlásila a toto místo jsem získala.

3. Jste tedy vedoucí pracoviště ÚVI, co všechno takováto práce obnáší?

Vedle uplatnění odborných znalostí do činnosti ústavu, spočívá pozice vedení jakéhokoliv pracoviště, tedy i knihovny, hlavně v organizaci práce a důsledné výstupní kontrole splněných úkolů, které tzv. opouštějí „bránu“ knihovny. Knihovna je také především místo, které poskytuje služby veřejnosti, fyzicky jí navštěvuje mnoho studentů, odborná veřejnost a je tedy nezbytně nutné, aby všichni zaměstnanci knihovny, tedy i vedoucí, měli vstřícný přístup k uživatelům a uměli s nadhledem a v klidu řešit různé situace.

4. Pracovala jste v oboru lékařského knihovnictví i v dobách, kdy nebylo běžné užívat elektronických systémů v knihovnách. Jak vnímáte tento zásadní převrat?

V době mého nástupu na 2. LF již byla většina knihovnicko-informačních procesů v ústavu zautomatizována, takže to již rozhodně nebylo místo, kde bych začínala úplně od začátku se zaváděním moderních technologií. V průběhu mého působení na tomto pracovišti, došlo v souvislosti s bouřlivým rozvojem informačních a komunikačních technologií k velmi významným změnám v naší profesi. Musíme se smířit s tím, že klasické formy naší práce se pomalu vytrácejí, že fyzické knižní a časopisecké fondy pomalu mizí a na jejich místo nastupují virtuální informační fondy. Naše profese tak dostává jiný avšak velmi zajímavý rozměr. Představa knihovníka, který vyhledává knihy v nekonečných regálech uprostřed zaprášených skladů, již jistě dávno zmizela z povědomí uživatelů. Dnes zde na klíčových pozicích pracují informační specialisté, kteří dokonale ovládají moderní informační technologie a umí se výborně orientovat v nekonečném virtuálním světě informací.

5. Kde jste se  inspirovala při vytváření  současné podoby ÚVI?

Nenahraditelnou inspirací byly zahraniční studijní stáže na univerzitních knihovnách. Především pak  v německy mluvících zemích, kam jsem posledních 15 let jezdila v rámci meziuniverzitní oboustranné spolupráce. Čerpala jsem tam nejen inspiraci pro svoji práci, ale také jsem se často ujistila o tom, že naše vysokoškolské knihovnictví rozhodně nezaostává za evropskou úrovní. Zdrojem inspirace jsou i účasti na klíčových konferencích  pro akademické knihovny.

6. Máte nějaký vzor knihovny, který Vám dodává inspiraci?

Nemám žádnou konkrétní knihovnu jako vzor. Inspirují mě vždy zajímavé služby, nápady
a ty mohou poskytovat různé knihovny bez ohledu na jejich zaměření.

7. Máte kolem sebe dobrý kolektiv?

Ano, jsem spokojená. Náš kolektiv je podle mého názoru vyvážený, jsou zde pracovníci dříve narození, ale také hodně mladí a tak to má být. Nevýhodou je obecně malý počet mužů věnující se knihovnictví, takže i náš kolektiv je převážně ženský. Doufám, že tato zaběhlá tradice se do budoucna změní. Knihovnictví se jako obor značně proměňuje v souvislosti se zaváděním informačních technologií a začíná to být i pro muže zajímavá profese. Záleží to také na finančním ohodnocení oboru, které dosud nebylo až tak atraktivní.

8. Jste spokojená se současným stavem ÚVI?

Zlepšovat, inovovat je nutné stále. V podstatě jsem ale spokojená, zvláště poté, co se náš ústav podílí i na výuce studentů.

9. Vize do budoucna?

V poslední době se hodně mluví o e-knihách a tištěnému kodexu se předvídá brzký zánik. Já si nemyslím, že by tištěná kniha měla zaniknout, jsem jejím zastáncem, ale také se nestavím proti moderním formám čtení nebo studia.  Zajímají mě především odborné monografie, učebnice pro studenty a proto jsme se také přihlásili jako spolupracovníci jednoho projektu české e-knihy v českých knihovnách.

10. Životní motto? Vaše zájmy?

Vzhledem k tomu, že si na žádné nemohu vzpomenout, tak asi životní motto žádné nemám.  Zájmů mám poměrně hodně, zmíním se jen o cestování do cizích krajů a zavařování všeho možného rostlinstva.

-IK-

Zuzana Dobiašová