Klára Voldřichová


Klára Voldřichová

Akvizice, katalogizace monografií, MVS Pochází z Plzně, kde vystudovala Masarykovo gymnázium, následně pokračovala ve studiu na VOŠ informačních služeb v Praze, obor služby knihoven, studium zakončila absolutoriem. Rok studovala na FF UK obor Informační studia a knihovnictví. Při studiu pracovala v Galerii

Lucie Korecová


Lucie Korecová

Na každý rok vytvářím objednávky časopisů a elektronických informačních zdrojů. Také zpracovávám faktury. Tištěné časopisy následně eviduji a rozděluji na jednotlivá pracoviště nebo do studovny časopisů. U elektronických informačních zdrojů kontroluji, zda fungují přístupy do předplácených časopisů a e-knih.

Jitka Feberová


Jitka Feberová

Narodila se v Žatci. V Praze vystudovala nejprve gymnázium a poté 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, obor Pediatrie. V roce 1986 nastoupila jako dětský lékař do NsP v Karviné. V letech 1990 až 1992 žila s rodinou ve Francii a v Německu. V roce 1992 začala pracovat jako asistentka Ústavu lékařské informatiky.

Alexandra Polášková


Alexandra Polášková

Narodila se v Praze, kde vystudovala gymnázium Na Zatlance a poté Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor pedagogika a dějepis. Při studiu vedla kroužky počítačové technologie a angličtiny. Po ukončeném studiu nastoupila na fakultu jako odborný pracovník. Spolupracovala zde na evropských a rozvojových projektech, zaměřených na edukační aktivity, e-learningové kurzy a webové prostředí.

Mária Kafríková


Mária Kafríková

Pochází z Liptovského Mikuláše, kde vystudovala Gymnázium M. M. Hodžu. Po dokončeném studiu nastoupila do odborné knihovny Vysoké vojenské školy v Liptovském Mikuláši. Při zaměstnání si doplňovala vzdělání dálkovým studiem na Střední knihovnické škole v Banské Bystrici, obor knihovnice.

Zdeněk Smrčka


Zdeněk Smrčka

Narodil se v Praze, kde vystudoval gymnázium a poté Vysokou školu chemicko-technologickou. V období, kdy nastoupil vojenskou službu, vyhrál konkurz vedoucího laboratoře vitamínů při oddělení pro výzkum výživového stavu obyvatelstva ve Státním zdravotním ústavu, kde pracoval 3 roky. V roce 1985 nastoupil do Elektrotechnického zkušebního ústavu do fyzikálně chemické laboratoře. Pracovní poměr ukončil po dvou letech a nastoupil do Střediska technických informací potravinářského průmyslu jako informační specialista.

Lucie Štípková


Lucie Štípková

Narodila se v Rokycanech. Vystudovala Střední odbornou školu profesora Švejcara v Plzni, obor informační systémy a služby. Po ukončeném studiu nastoupila do informačního střediska městské knihovny v Rokycanech. V roce 2005 se přestěhovala do Prahy, kde začala pracovat v Geografické knihovně na Albertově. Po krátké době, ale

Květoslava Vacířová


Květoslava Vacířová

Narodila se v Praze, kde vystudovala gymnázium a nástavbové studium knihovnictví. Poté pracovala
15 let jako vedoucí knihovny v České obchodní komoře, kdy práci přerušila mateřskou dovolenou.
Po jejím ukončení zůstala v oboru a nastoupila jako knihovnice na VŠUP. V roce 1998 začala pracovat ve Fakultní nemocnici v Motole. Nejprve jako knihovnice a asistentka přednosty na plicním oddělení TRN, poté
jako pracovnice studijního oddělení, kde pracuje i v současné době. Mluví anglicky, španělsky, rusky a pasivně persky.

Monika Froňková


Monika Froňková

Narodila se v Bratislavě, kde po základní škole vystudovala Střední hotelovou školu. V roce
1989 nastoupila na rok jako účetní. V 90. letech se provdala do Prahy a poté nastoupila jako referentka do pečovatelského ústavu. Po ukončení pracovního poměru v roce 1994 se začala věnovat podnikatelské obchodní činnosti. V roce 1997 přestala podnikat a nastoupila v Ústavu
vědeckých informací 2. lékařské fakulty a fakultní nemocnice v Motole. Mluví rusky, slovensky a pasivně anglicky.

Alžbeta Žďárová


Alžbeta Žďárová

Alžbeta Žďárová narodila se na Slovensku, kde také vystudovala gymnasium a dvouleté nadstavbové
studium na Střední ekonomické škole, obor informatika. Ve své pracovní kariéře vystřídala několik profesí. V Pezinku v psychiatrické léčebně pracovala v administrativě, kde také zpracovávala chorobopisy do automatizovaného systému, v bratislavském Slovnaftu ve výpočetním středisku. Od roku 1987 žije trvale v České republice, kde pracovala nejprve jako knihovnice v Ústavu stavebních informací a poté ve Videotonu Praha a.s. a v DDM Buďánka.
V současné době je pracovnicí ve výpůjčním protokolu v Ústavu vědeckých informací 2. lékařské fakulty a fakultní nemocnice v Motole.. Mluví maďarsky, slovensky a pasivně anglicky.

Ida Kleisnerová


Ida Kleisnerová

Ida Kleisnerová
narozena v roce 1975 a o 20 let později maturovala na SPŠ keramické. Vyzkoušela si několik druhů zaměstnání. Od roku 2007 pracovala v neziskové organizaci PROTEBE live jako PR pracovník a fundraiser. Prošla mnoha tématickými školeními s certifikátem, pasivně mluví anglicky, španělsky a rusky. V současné době pobývá na rodičovské dovolené, externě publikuje do Mf Dnes a pokračuje jako PR pracovnice pro některé neziskové organizace v Karlovarském kraji. Také nastoupila jako redaktorka ÚVI, jejímž úkolem bude seznamovat uživatele se službami a zaměstnanci knihovny. Pro čtenáře bude psát články související s medicínou, knižní tématikou apod.

Zuzana Dobiašová


Zuzana Dobiašová

Zuzana Dobiašová
se narodila v Karlových Varech, kde vystudovala střední školu. Po maturitě odešla do Prahy a v roce 1974 zde ukončila studium na Filosofické fakultě UK, obor knihovnictví a vědecké informace. V oboru pracuje dodnes, v posledních 20 letech ve vysokoškolském lékařském knihovnictví. Na 2.LF je vedoucí Ústavu vědeckých informací.