Drahomíra Dvořáková

Zástupce vedoucí, lektor informačního vzdělávání 

Pochází z Prahy. Po studiu na obchodní akademii pracovala jako knihovník, metodik či referenční a rešeršní knihovník v Městské knihovně v Praze a Národní technické knihovně. Poté cca 2 roky působila  na volné noze jako lektorka informačního vzdělávání. Vystudovala Vyšší odbornou školu informačních služeb a navazující magisterský program Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. V současné době kromě 2. LF a FN Motol spolupracuje s dalšími organizacemi jako lektor se zaměřením na informační gramotnost & dovednosti; e-learning a technologie ve vzdělávání. Mluví anglicky.

Na ÚVI zastáváte pozici lektora informačního vzdělávání, co konkrétně to obnáší?

Okruh činností je široký. Připravuji a vybírám témata seminářů aj. určených lékařům, pedagogům, studentům i veřejnosti. Podílím se na výuce 2. LF UK. Vytvářím tutoriály i další propagační materiály. Na webu knihovny pečuji o sekci Vzdělávání. Ve spolupráci s kolegyní připravujeme akce pro studovny. Vyhledávám příležitosti ke spolupráci s jinými knihovnami apod. A také pečuji o sociální sítě knihovny.

 Proč jste se přihlásila na inzerát právě na 2. LF UK a FNM?

Oslovil mě zajímavou náplní i kombinací práce pro fakultu i nemocnici.

Jaký je rozdíl při pořádání seminářů na fakultě či nemocnici a semináři informačního vzdělávání pořádanými jinde?

Semináře jsou odlišné, jak obsahem, tak i kombinací použitých technik či forem.

V dnešní době se klade velký důraz na praktické osvojení získaných dovedností. Ideální je stav, kdy si účastníci mohou vše prakticky vyzkoušet i s počátečními chybami, které je posouvají dál či si navzájem mezi sebou vyměnit dojmy i zkušenosti. Motivační odměnou, kromě získané dovednosti či znalosti, může být i digitální odznáček (forma gamifikace). Účastníci také mohou obdržet podpůrné materiály, včetně prezentace, tutoriálů či e-learningové podpory. V podstatě je každý seminář aj. šitý na míru s cílem naplnění daného cíle.

Jaký je rozdíl mezi účastníky seminářů a posluchači vašich kurzů?  

Posluchači mých kurzů jsou knihovníci, studenti, manažeři, pracující či podnikající na volné noze. Rozdíl mezi účastníky seminářů na ÚVI 2. LF a FN Motol a posluchači mých kurzů je v očekávání, v předávaném obsahu, ve využití získaných dovedností aj. Společným jmenovatelem může být kromě chuti se vzdělávat i velký nešvar dnešní doby – nedostatek času.  

Mají účastníci seminářů dostupnou e-prezentaci po absolvování kurzů? Používáte e-learningovou podporu vašich kurzů?

Z každého semináře konaného pro 2. LF a FN Motol je k dispozici prezentace. Výhledově bych ráda vytvořila krátké tutoriály formou mikrolearningu. Účastníci mých kurzů mají k dispozici kromě prezentace, balíček zdrojů a e-learningovou podporu.

Jsou nějaké zpětné vazby od posluchačů?

Zpětné vazby jsou důležité, velice nám pomáhají udělat si konkrétní obrázek, co vše či v jaké podobě by se lékaři aj. rádi dozvěděli. Zpětné vazby, které dostáváme, souvisí s výběrem témat seminářů. Snažíme se také oslovovat účastníky sami, například formulář pro návrh témat školení je dostupný online

Spravujete Facebookový profil ÚVI a nedávno jste založila  Twitterový účet knihovny, jaký je mezi nimi rozdíl? Jaké informace tam zveřejňujete?

Na obou kanálech @uvi2lf zveřejňujeme aktuální informace z knihovny, důležité informace ze 2. LF i FN Motol i další tipy z oblasti vzdělávání, lékařství aj. Cílem je zveřejňovat informace hravou a na Twitteru trochu zábavnější formou.

Jaké jsou Vaše záliby? Máte nějakého koníčka?

Mým koníčkem je na Facebooku stránka Celoživotní vzdělávání. Smyslem těchto stránek je objevovat i další reálné využití volného času a představit i jiné hravé a edukační možnosti internetu. Mottem je:

“Vzděláváme se. Tvoříme. Hrajeme si. Objevujeme. Čteme. Sdílíme a předáváme. Učíme se navzájem.”

Rovněž jsem členka GEGu (Google Education Groups), jde o zapojování technologií do vzdělávání a také spravuji web O vzdělávání.

Ráda čtu, chodím na procházky s desetiletou Píďou (belgický grifonek) či hraji deskové hry.

 

Drahomíra Dvořáková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *