Květoslava Vacířová

 

Pracovnice správy studoven a referenčních služeb

Narodila se  v Praze, kde vystudovala gymnázium a nástavbové studium knihovnictví. Poté pracovala 15 let jako vedoucí  knihovny v České obchodní komoře, kdy práci přerušila mateřskou dovolenou.
Po jejím ukončení  zůstala v oboru a nastoupila jako knihovnice na VŠUP. V roce 1998 začala pracovat ve Fakultní nemocnici v Motole. Nejprve jako knihovnice a asistentka přednosty na  plicním oddělení TRN, poté jako pracovnice studoven v knihovně, kde pracuje i v současné době. Mluví anglicky, španělsky, rusky a pasivně persky.

Jakou pracovní činnost ve studovnách  vykonáváte ?

Starám se o studovnu počítačovou , studovnu s klinickou a preklinickou literaturou, studovnu časopiseckou a také dohlížím na studovnu anatomickou. Mám na starosti kontrolu ukončení ročníků časopisů, které poté kompletuji a ukládám do našich skladů. V případě zájmu o tyto časopisy, dále umožňuji jejich zapůjčení. Pokud je zájem pouze o článek z časopisu, vyhledám a okopíruji. Obsluhuji černobílou tiskárnu, kterou mohou využívat i studenti sami, zrovna tak skener, k barevné tiskárně mám přístup pouze já. Také jsem k dispozici studentům u počítačů, pokud mají nějaký problém, pomohu jim.

 

V dnešní době bych řekla, že základy znalostí práce s PC má již každý, nebo je tomu snad jinak?

Přestože počítačová gramotnost je v dnešní době na vysoké úrovni, setkávám se bohužel celkem běžně, že někteří studenti si neví rady s opravdu základní obsluhou počítačů. Obecně mají větší problém převážně dívky.

Jací jsou studenti medicíny?

Myslím, že vesměs jsou stejní jako studenti na jiných vysokých školách. Jen u současných studentů medicíny mám někdy pocit, že jim trochu chybí empatie, dostatečné pochopení pro budoucí pacienty. Vzhledem k mému věku u nich postrádám více sociálního cítění, které budou v budoucnosti  ke svému povolání potřebovat. Zmínila bych například, že většina studentů při příchodu do studovny ani nepozdraví.

Vnímáte rozdíl mezi zahraničními a domácími studenty?

To je velmi individuální.  Ale například Indové jsou velmi pilní, pracovití a mám z nich pocit, že si opravdu váží možnosti studia. Snaží se získat co nejvíce informací ze svého oboru nejen pro svůj užitek, ale také pro užitek budoucích pacientů.

Kolik stojí  tisk a skenování?

Skenování je zdarma, černobílý tisk stojí stránka symbolickou 1 korunu, barevný tisk stránka 10 korun. Samoobslužný kopírovací stroj stojí stránka 2 koruny.

Změnila byste něco na současném stavu studoven?

V současnosti jsou studovny moderně zařízeny, jsou útulné, ale malé. Vzhledem k tomu, že Univerzita Karlova má jistou prestiž, prostory studoven by měly být větší. Mnohdy se u zahraničních studentů setkávám s jistými rozpaky, které jsou dle mého oprávněné. Vše ale závisí na finančních prostředcích, kterých není mnoho a s tím v současné době nelze nic udělat. Také jsme dříve měli v anatomické studovně pro studenty k dispozici multimediální anatomický atlas Primal Pictures, ten již ke škodě nemáme, protože byl u studentů oblíben. 

Máte nějaký vzor, jak by měly vypadat studovny v odborných knihovnách?

To říci nemohu, nemám takový přehled, abych mohla fundovaně odpovědět. Líbí se mi např. studovny Národní technické knihovny.

Pracujete v oboru knihovnictví několik let. Navštěvujete Vy sama knihovny?

Ano, v oboru pracuji 38 let a knihovny navštěvuji, např. pobočku Městské knihovny Praha 6, odborovou knihovnu při FNM a některé další .

Jak se díváte na budoucnost knihoven v dnešní  době internetového rozmachu?

I v době internetu určitě knihovnám nehrozí zánik, musí pouze tomuto trendu přizpůsobit své činnosti a vhodně reagovat na změny, které naše doba přináší.

Máte ve studovně např. čtečku na E-knihy?

Zatím ne.

 Jakým knihám dáváte přednost Vy?

Já osobně u knih dávám přednost většinou tištěné verzi, ale jsem vděčná, že E-knihy existují a ráda je využívám.

Zájmy a koníčky?

Turistika, motorismus, plavání, ráda hraji šachy a v neposlední řadě rozšiřuji znalosti počítačové techniky.

-IK-

Květoslava Vacířová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.