Kateřina Hajduková

Vedoucí Ústavu vědeckých informací

Pochází z Prahy, kde vystudovala Střední odbornou školu technologickou. Pokračovala denním studiem Vyšší odborné školy a při studiu nastoupila brigádně do knihovny Uměleckoprůmyslového muzea. V roce 2001 začala pracovat ve výpůjčním protokolu v Ústavu vědeckých informací 2. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Motole a zároveň dokončila studium a pokračovala v kombinovaném studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, obor informačních studií a knihovnictví. Školu ukončila magisterským titulem. Je členkou profesních organizací, jako např. Klub vysokoškolských knihovníků, IVIG apod. Mluví aktivně anglicky, pasivně německy a latinsky.

Pracujete jako zástupkyně vedoucí. Jakou přesně pracovní činnost vykonáváte?

Zastupuji paní Mgr. Dobiašovou v její nepřítomnosti a podílím se s ní na vedení ÚVI.

Jakou pracovní náplň si vyžaduje vedení Ústavu?

Tak především organizační záležitosti, jako jsou např. dovolené, nemocenské, zajištění činností jednotlivých pracovišť. Společně s Mgr. Dobiašovou rozhoduji o budoucím směru, kterým se bude ÚVI ubírat. Většinou každá přijde s nějakým nápadem, ze kterého vznikne realizovatelná idea. Zúčastňuji se výběrových řízení nových zaměstnanců. Kontroluji odvedenou pracovní činnost zaměstnanců. Částečně také pracuji v oddělení akvizice knih. Mojí další náplní je činnost systémového knihovníka a jsem fakultním koordinátorem pro evidenci a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací.

Pro kontrolu chodu ostatních oddělení je třeba dobře znát pracovní náplně zaměstnanců. Znáte je?

Ano. Mám velkou výhodu, protože od mého nástupu do ÚVI uběhlo 12 let, během kterých jsem vystřídala několik oddělení. Získala jsem tedy přehled o jednotlivých činnostech v knihovně, což je opravdu velkou výhodou.

Jste také systémovým knihovníkem? Vaše činnost v této funkci?

Mám na starosti knihovnický systém, aby správně fungoval po metodické stránce. Musím znát všechny moduly systému, které odpovídají jednotlivým činnostem, jako je např. akvizice, výpůjční protokol apod. Pokud si někdo neví se systémem rady, zaškolím jej, poradím. Snažím se získávat ze systému jisté údaje, ze kterých vedu statistiky a vytvářím pomůcky. Správu celého systému má na starosti Ústav výpočetní techniky UK a jsem vlastně takovým zprostředkovatel mezi naší knihovnou a zmíněným ústavem.

Kdo má tedy možnost se od Vás zaškolit?

V prvé řadě zaměstnanci a potom také studenti. Pro studenty jsem vytvářela návod, jak pracovat s katalogem, jak si např. rezervovat knihu, prodloužit výpůjčku apod.

Přijdete osobně do styku se studenty?

Ano. Zapomněla jsem zmínit, že se také podílím na výuce studentů, všech bakalářských i magisterských oborů. Přednáším v oblasti problematiky autorského zákona, správného citování a v oblasti formálních náležitostí vysokoškolských kvalifikačních prací na fakultě. Pořádám kurzy práce s programem Microsoft Word a následné využití jeho funkcí při psaní bakalářských prací. Také mám dílčí přednášku pro Univerzitu 3. věku.

Navštěvujete Vy osobně knihovny?

Ráda čtu, snad všechny žánry. Chodím do městské knihovny. Mám také přátele v jiných knihovnách, takže neformálně navštěvuji i tyto knihovny. Také jsem byla na několika zahraničních studijních cestách, při kterých jsme navštívili odborné knihovny v Německu, Rakousku, Holandsku, Dánsku, Francii ad.

Čerpáte pro ÚVI nápady z ciziny?

Určitě. Nějaké nápady se již zrealizovaly. Inspirovali jsme se nejen interiéry tamějších knihoven, ale i např. jejich webovými stránkami propagujícími knihovnu. Snažíme se o prezentaci navenek, nechceme být uzavřeným útvarem pro naše uživatele. Zaměřujeme se i na mobilní technologie apod. Stále ještě mi nějaké nápady zůstaly v hlavě, do budoucna.

Jak se díváte na digitalizaci knihoven?

Určitě nejsem odpůrcem. Snažím se držet krok s novými trendy. Zakoupila jsem si čtečku knih, kterou používám převážně pro čtení odborných knihovnických textů, ale nevyhýbám se ani beletrii v elektronické podobě. Jako většina knihovníků se považuji zároveň za bibliofila a tedy samozřejmě mám množství tištěných knih. Myslím si, že tištěné knihy nikdy nezaniknou. Pořád je tu výhoda nezávislosti na elektrickém proudu, snadná manipulace a další výhody. Takže knihovna doma se bude stále plnit.

Jsou přístupné čtečky knih pro studenty vaší knihovny?

Momentálně ne, ale v brzké době chceme čtečky studentům půjčovat. Chtěli bychom zpřístupnit i část odborné literatury.

Zájmy a koníčky?

Ráda čtu, baví mě má práce, za což jsem opravdu ráda. Také se věnuji pěstování bonsají. Jsem teprve v začátcích, mnoho pěstitelských úspěchů nemám, ale doufám, že se časem dostaví.

Máte nějaké životní motto?

Mám, sice je trochu otřepané, ale, Co tě nezabije, to Tě posílí.

Kateřina Hajduková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

KontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontakty