Jaroslav Hašek

český spisovatel, publicista a novinář Jaroslav Hašek (30. 4. 1883 – 3. 1. 1923) se narodil v Praze do rodiny, která trpěla častou nouzí a strachem o existenci.  Otec, středoškolský učitel matematiky, začal potají pít, a když bylo Jaroslavovi třináct let, zemřel. Majetkové poměry rodiny se po jeho smrti ještě více zhoršily. Jako dítě byl Hašek spíše ostýchavý chlapec, který ministroval v kostele u sv. Štěpána. Po smrti otce se však pod vlivem kamarádů začíná projevovat jeho opravdový temperament. Jaroslav Hašek začal studovat na gymnáziu. Zapojuje se do protestů proti zrušení rovnoprávnosti českého jazyka. Pro účast na politické demonstraci byl Hašek ze studií na gymnáziu vyloučen. Poté se učil drogistou, ale nakonec maturoval na obchodní akademii v Praze. Svou pracovní kariéru začal jako bankovní úředník v bance Slavia, brzy se však začal věnovat novinařině a své spisovatelské činnosti. Hašek se seznamuje s českými anarchisty a začíná vést bohémský a tulácký život. Prošel pěšky přes Slovensko, Halič a Uhry. Z tohoto putování vznikaly povídky pro Národní listy. V té době začíná mít Jaroslav Hašek problémy s alkoholem, které se postupem času zvětšovaly. V letech 1915 – 1920  Hašek dobrovolně narukoval v Českých Budějovicích k 91. pluku. Poté vstoupil do československých legií a přes Jugoslávii se dostal do Moskvy, kde vstoupil do Rudé armády. V prosinci roku 1920 přijel Jaroslav Hašek zpět do Prahy, aby se vrátil ke svému bohémskému způsobu života. Kvůli zhoršujícímu se zdraví, které bylo podlomeno alkoholem, pobytem v zajateckých táborech a prací v Rudé armádě, se Hašek přestěhuje do Lipnice nad Sázavou, kde se chystá dokončit své největší dílo „ Dobrý voják Švejk“. Na podzim roku 1922 koupí a zrekonstruuje Hašek zchátralý dům pod lipnickým hradem. Obývá však pouze jedinou dolní místnost vedle kuchyňky a ta mu slouží jako ložnice i pracovna. Na drátěné vložce u okna odpočívá, spí a také diktuje asistentu Klimentu Štěpánkovi své humoresky i poslední kapitoly Švejka. V té době je již těžce nemocen. Poslední dny a týdny Haškova života jsou truchlivé. Jeho tělo jako by opuchlo, špatně chodí, otékají mu nohy a trápí ho žaludek. Jaroslav Hašek zemřel ve věku nedožitých čtyřiceti let na ochrnutí srdce. Peripetie provázející Haškův život nekončí ani po jeho smrti. Peníze na obřad ani rakev nejsou a nenajde se nikdo, kdo by to byl ochoten zaplatit. Je tedy nutné Haška pohřbít na dluh. Teprve po létech vznikla z popudu Eduarda Basse společnost, která za přispění dědiců obložila skrovný hrob alespoň deskami z posázavské žuly.

Alkoholismus

Závislost na alkoholu je chronické recidivující onemocnění postihující celou osobnost závislého jedince po stránce psychické i fyzické. Termín Alkoholismus, nadměrná konzumace alkoholických nápojů, použil poprvé v roce 1849 švédský lékař Magnuss Huss, avšak jako medicínský problém byl chápán až o 100 let později. Účinky alkoholu na organismus člověka, hlavně na centrální nervový systém, jsou prakticky všem známé. Jejich biologický podklad spočívá v tom, že alkohol narušuje a mění metabolismus neurotransmiterů, hlavně systém dopaminu, serotoninu a taurinu. Duševní poruchy a poruchy chování, vyvolané užíváním alkoholu jsou klasifikovány podle MKN-10 (desátá revize Mezinárodní klasifikace nemocí). Velmi často se však také používá Jellinkova typologie, která rozlišuje pět typů závislosti na alkoholu. Typ alfa, konzumace alkoholu převážně o samotě pro zlepšení nálady a odstranění deprese. Typ beta, používání alkoholu jen příležitostně, převážně ve společnosti. Třetí typ gama označuje konzumaci alkoholu preferující pivo a destiláty, kdy postupně roste tolerance k vypitému množství. Typ delta, tzv. románský typ, preferující víno, vyznačující se trvalým udržováním hladiny alkoholu v krvi, bez výraznějších projevů opilosti, či ztráty kontroly. Typ epsilon je epizodické zneužívání alkoholu, období nadměrné konzumace střídané abstinencí. Tento typ ovšem není příliš častý. Léčby alkoholismu jsou různé. Nejčastější je však senzitivace. Metoda, při které se kombinuje podávání alkoholu s antabusem. Tato kombinace u pacienta vyvolává zvracení, zrudnutí obličeje až kolaps. Důležitým aspektem je samozřejmě psychoterapie.  V České republice je alkohol problém, který je často bagatelizován. Dá se říci, že lidí, kteří problematicky konzumují alkoholické nápoje, jsou v Česku desetitisíce. Z dostupných statistik vyplývá, že problém tohoto druhu má 25 % mužů a 10 % žen.

Zdroje:
Jaroslav Hašek. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 4. 1. 2013 [cit. 2012-11-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Ha%C5%A1ek
Alkoholismus. Velký lékařský slovník on-line [online]. Praha: Maxdorf, © 2008 – [cit. 2012-11-25]. Dostupné z: http://lekarske.slovniky.cz/pojem/alkoholismus Jaroslav Hašek. Spisovatelé.cz [online]. c2011 [cit. 2012-11-25].
Dostupné z: http://www.spisovatele.cz/jaroslav-hasek#cv

-id-

Jaroslav Hašek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.