Listopad – nové knihy

Listopad 2012

Informace o knižních novinkách v knihovně jsou zveřejňovány každý měsíc. Součástí každého titulu v seznamu je odkaz na katalog, kde je možné zjistit další podrobnosti o knize, včetně obsahu knihy a možnosti vypůjčení.

Nové knihy za předchozí měsíce jsou dostupné v archivu.

 [bookcover:9783131390523]

BLOCK, BERTHOLD
Color atlas of ultrasound anatomy
Stuttgart : Thieme, c2012. 315 s. : il.
ISBN 978-3-13-139052-3
Katalog

[bookcover:9781605476056] 

BLUME, WARREN T.
Blume’s atlas of pediatric and adult electroencephalography
Philadelphia : Wolters Kluwer, 2011. 702 s. : il.
ISBN 978-1-60547-605-6

Katalog

[bookcover:9783642230349] 

BOGAERT, JAN
Clinical cardiac MRI
Heidelberg : Springer, 2012. 709 s. il.
ISBN 978-3-642-23034-9
Katalog

[bookcover:9780723435716]

Bolognia, Jean
Dermatology
Philadelphia : Elsevier Saunders, 2012. 2 sv.
ISBN 978-0-7234-3571-6
Katalog

[bookcover:9780071624428]

BRUNTON, LAURENCE L.
Goodman & Gilman’s the pharmacological basis of therapeutics
New York : McGraw-Hill, 2011. 2084 s. : il. + 1 DVD
ISBN 978-0-07-162442-8
Katalog

[bookcover:9781904392972]  

BUSH, ANDREW
Paediatric respiratory disease. Airways and infection : an atlas of investigation and management
Oxford. : Clinical publishing, 2011. 109 s. : il.
ISBN 978-1-904392-97-2
Katalog

[bookcover:9781451143201]  

CLARK, MICHELLE ALEXIA
Lippincott’s illustrated reviews : pharmacology
Baltimore : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, c2012. 612 s. : il. ISBN 978-1-4511-4320-1
Katalog

[bookcover:9781441958716]

CLEVELAND, ROBERT H.
Imaging in pediatric pulmonology
New York : Springer, 2012. 389 s. : il.
ISBN 978-1-4419-5871-6
Katalog

 

JOHN, CTIRAD
O duši lékaře
Praha: Triton, 2012. 339 s. : barev. il., portréty
ISBN 978-80-7387-618-0
Katalog

 

JOHN, CTIRAD
O duši medika : jak vzniká lékař
Praha : Triton, 2011. 205 s. : barev. il.
ISBN 978-80-7387-513-8
Katalog

[bookcover:9780470683859]  

DALE, JEREMY
From genes to genomes : concepts and applications of DNA technology
Chichester : John Wiley & sons, 2012. 386 s. : il.
ISBN 978-0-470-68385-9
Katalog

[bookcover:9780195375336]  

GARDNER, R. J. M.
Chromosome abnormalities and genetic counseling
 Oxford : Oxford university press, 2012. 634 s. : il. ; 27 cm.
ISBN 978-0-19-537533-6
Katalog

[bookcover:9780470974322]

GRASSI, LUIGI
Clinical psycho-oncology : an international perspective
Chichester : Wiley-BlackWell, 2012. 321 s. : il.
ISBN 978-0-4709-7432-2
Katalog

 

HAKL, MAREK
Léčba bolesti : současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů
Praha : Mladá fronta, 2011. 231 s. : il.
ISBN 978-80-204-2473-0
Katalog

[bookcover:9781416045748]

HALL, JOHN E.
Guyton & Hall textbook of medical physiology
Philadelphia : Saunders/Elsevier, 2011. xix, 1091 s. : il.
ISBN 978-1-4160-4574-8
Katalog

 [bookcover:9780195342765]

CHUGANI, HARRY T.
Neuroimaging in epilepsy
New York : Oxford university press, 2011. 257 s. : il.
ISBN 978-0-19-534276-5
Katalog

JAKUBÍKOVÁ, JANKA
Vrozené anomálie hlavy a krku
Praha : Grada, 2012. 244 s. : il.
ISBN 978-80-247-4064-5
Katalog

 [bookcover:9780199772377]

JENSEN, MARK P.
Hypnosis for chronic pain management : therapist guide
New York : Oxford university press, 2011. 283 s. : il.
ISBN 978-0-19977237-7
Katalog

[bookcover:9780071764018] 

KATZUNG, BERTRAM G.
Basic & Clinical pharmacology
New York : McGraw-Hill Medical, 2012. 1229 s. : barev. il.
ISBN 978-0-07-176401-8
Katalog

[bookcover:9781437719840]

KENDIG, EDWIN L.
Kendig and Chernick’s disorders of the respiratory tract in children
Philadelphia : Saunders/Elsevier, 2012. 1141 s.
ISBN 978-1-4377-1984-0
Katalog

 

KVAPIL, MILAN
Diabetologie 2012
V Praze : Triton, 2012. 238 s. : il.
ISBN 978-80-7387-551-0
Katalog

[bookcover:9780195188462]

LARRABEE, GLENN J.
Assessment of malingered neuropsychological deficits
Oxford : Oxford university press, 2007. 386 s. : il.
ISBN 978-0-19-518846-2
Katalog

[bookcover:9781451100037]  

LIEBERMAN, MICHAEL
Marks‘ basic medical biochemistry : a clinical approach
Baltimore. : Lippincott, Williams & Wilkins, 2013. 1014 s. : barev. il.
ISBN 978-1-4511-0003-7
Katalog

LEBL, JAN
Klinická pediatrie 
Praha : Galén, 2012. 698 s. : il.
ISBN 978-80-7262-772-1
Katalog

 [bookcover:9781464109812]

LODISH, HARVEY F.
Molecular cell biology
New York : W. H. Freeman, 2013. 1154, [58] s. : il.
ISBN 978-1-4641-0981-2
Katalog

[bookcover:9781437727029]

LONG, SARAH S.
Principles and practice of pediatric infectious disease
Edinburgh : Elsevier/Saunders, 2012. 1712 s. : il.
ISBN 978-1-4377-2702-9
Katalog

LÜLLMANN, HEINZ
Barevný atlas farmakologie
Praha : Grada, 2012. 366 s. : il., tab.
ISBN 978-80-247-3908-3
Katalog

[bookcover:9789350253847]

LUMBROSO, BRUNO
Guide to interpreting spectral domain optical coherence tomography
New Delhi : Jaypee brothers medical publishers, 2011. 96 s. : il.
ISBN 978-93-5025-384-7
Katalog

LUŽNÝ, JAN
Gerontopsychiatrie
Praha : Triton, 2012. 159 s.
ISBN 978-80-7387-573-2
Katalog

 [bookcover:9780557289264]

MARTIN, DOUGLAS D.
The comprehensive guide to understanding pulse oximetry and arterial blood gasses Surprise : Insomniac nurse publications, 2011. 63 s.
ISBN 978-0-557-289264
Katalog

MATOUŠ, BOHUSLAV
Základy lékařské chemie a biochemie
Praha : Galén, 2010. 540 s. : il., tab., vzorce, schémata
ISBN 978-80-7262-702-8
Katalog

[bookcover:9780199605804] 

MOOREY, STIRLING
Oxford guide to CBT for people with cancer
Oxford : Oxford university press, 2012. 284 s. : il. ;
ISBN 978-0-19-960580-4
Katalog

MUSIL, JAROMÍR
Pneumologie
Praha : Karolinum, 2012. 250 s. : il.
ISBN 978-80-246-1868-5
Katalog

[bookcover:9781441917799]

NAGY, ZSOLT PETER
Practical manual of in vitro fertilization : advanced methods and novel devices
New York : Springer, 2012. 703 s. : il.
ISBN 978-1-4419-1779-9
Katalog

[bookcover:9780470670415] 

NEAL, ELIZABETH
Dietary treatment of epilepsy : practical implementation of ketogenic therapy
Chichester : Wiley-Blackwell, 2012. 241 s. : il.
ISBN 978-0-470-67041-5
Katalog

[bookcover:9780470657898]

NEAL, M. J.
Medical pharmacology at a glance
Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. — 115 s. : il. — (At a glance series)
ISBN 978-0-470-65789-8
Katalog

NIEDNER, ROLAND
Kožní choroby : obrazový atlas
Praha : Triton, 2010. 407 s. : il.
ISBN 978-80-7387-206-9
Katalog

PENKA, MIROSLAV
Hematologie a transfuzní lékařství. II, Transfuzní lékařství
Praha : Grada, 2012. 192 s. : il.
ISBN 978-80-247-3460-6
Katalog

PILNÝ, JAROSLAV
Chirurgie ruky
Praha : Grada, 2011. 395 s. : il. + 1 CD-ROM
ISBN 978-80-247-3295-4
Katalog

PLEVA, MARTIN
MRI srdce : praktické využití z pohledu kardiologa
Praha : Grada, 2012. 133 s., 8 s. obr. příl. : il.
ISBN 978-80-247-3931-1
Katalog

PLEVOVÁ, ILONA
Management v ošetřovatelství
Praha : Grada, 2012. 304 s. : il.
ISBN 978-80-247-3871-0
Katalog

[bookcover:9781444102833]

PURI, PREM
Newborn surgery
London : Hodder Arnold, 2011. 1020 s. : il.
ISBN 978-1-4441-0283-3
Katalog

[bookcover:9780702034718]

RANG, H. P.
Rang and Dale’s pharmacology
Edinburgh : Elsevier/Churchill Livingstone, 2012. 777 s. : il.
ISBN 978-0-7020-3471-8
Katalog

[bookcover:9783805594141]

RANKE, MICHAEL B.
Diagnostics of endocrine function in children and adolescents
Basel : Karger, 2011. 535 s. : il.
ISBN 978-3-8055-9414-1
Katalog

[bookcover:9780857110626]

REMINGTON, JOSEPH P.
Remington : the science and practice of pharmacy
London ; Philadelphia : Pharmaceutical press, 2013. 2 sv. : il.
ISBN 978-0-85711-062-6
Katalog

RYCHLÍKOVÁ, EVA
Funkční rentgenová analýza páteře s klinickou aplikací : příručka pro praxi
Praha : Triton, 2012. 155 s. : il.
ISBN 978-80-7387-532-9
Katalog

[bookcover:9780321818461]

SANDERS, MARK F.
Genetic analysis : an integrative approach
Boston : Benjamin Cummings, 2012. 768 s. : il.
ISBN 978-0-321-81846-1
Katalog

[bookcover:9782742007677]

SCARABIN, JEAN-MARIE
Stereotaxy and epilepsy surgery
Montrouge : John Libbey eurotext, 2012. 356 s. : il. + 1 DVD
ISBN 978-2-7420-0767-7
Katalog

SEIDL, ZDENĚK
Radiologie pro studium i praxi
Praha : Grada, 2012. 368 s. : il.
ISBN 978-80-247-4108-6
Katalog

[bookcover:9780340968321]

SHAH, PALLAV
Atlas of flexible bronchoscopy
London : Hodder Arnold, 2012. 243 s. : il.
ISBN 978-0-340-96832-1
Katalog

ŠEDÝ, JIŘÍ
Klinická anatomie zubů a čelistí
Praha : Triton, 2009. 175 s., [16] s. obraz. příl. : il.
ISBN 978-80-7387-312-7
Katalog

ŠEDÝ, JIŘÍ
Kompendium stomatologie I
Praha : Triton, 2012. 1196 s. : il.
ISBN 978-80-7387-543-5
Katalog

TÁBORSKÝ, MILOŠ
Fibrilace síní Praha : Mladá fronta, 2011. 286 s. : il.
ISBN 978-80-204-2572-0
Katalog

TOMEK, ALEŠ
Neurointenzivní péče : praktická příručka
Praha : Mladá fronta, 2012.  479 s. : il.
ISBN 978-80-204-2659-8
Katalog

[bookcover:9780867155112] 

TSUKIBOSHI, MITSUHIRO
Treatment planning for traumatized teeth
Hanover Park : Quintessence publishing, 2012. 231 s.
ISBN 978-0-86715-511-2
Katalog

WEBER, THOMAS
Memorix zubního lékařství
Praha : Grada, 2012. 584 s. : il.
ISBN 978-80-247-3519-1
Katalog

[bookcover:9781846193262]

WEMYSS-GORMAN, PETER
Pain, suffering, and healing : insights and understanding
London : Radcliffe publishing, 2011. 148 s. : il.
ISBN 978-1-84619-326-2
Katalog

 [bookcover:9789400708952]

WYANDT, HERMAN EDWIN
Human chromosome variation : heteromorphism and polymorphism
New York : Springer, 2011. 215 s. : il.
ISBN 978-94-007-0895-2
Katalog

[bookcover:9781405176958]

YAN, ALBERT C.
Harper’s textbook of pediatric dermatology
Chichester : Wiley-Blackwell, 2011. 2 sv. : il.
ISBN 978-1-4051-7695-8
Katalog

Listopad – nové knihy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.