Jiří Trnka

český výtvarník, ilustrátor, scénárista a režisér animovaných filmů, od roku 1963 národní umělec Jiří Trnka (24. 2.1912 – 30. 12. 1969) se narodil v Petrohradě v Plzni v rodině klempířského mistra a švadleny. Již od útlého věku vyrůstal mezi loutkami, které se u nich doma vyráběly. Studoval na plzeňském gymnáziu a díky profesoru Josefu Skupovi začal spolupracovat s loutkovým divadlem Feriálních osad v Plzni. V roce 1927 gymnázium opustil, krátce se učil cukrářem, zámečníkem a posléze se vyučil u obchodníka s uměleckými předměty. V sedmnácti letech nastoupil na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, kde studoval do roku 1935. V té době již získával uznání na mezinárodních loutkových výstavách. V roce 1936 založil v pražském divadle Rokoko vlastní loutkovou scénu Dřevěné divadlo, kde působil jako výtvarník, loutkoherec a spoluautor her. Pro nedostatek finančních prostředků však toto divadlo po roce zaniklo. V druhé polovině 30. let se Trnka začal věnovat převážně knižní ilustraci a volné tvorbě. Také spolupracoval jako jevištní a kostýmní výtvarník s Národním divadlem a podílel se na výpravách filmů v barrandovských ateliérech. V roce 1945 se stal spoluzakladatelem  studia kresleného filmu Bratři v triku. V těchto letech žil Jiří Trnka v Praze. Nejprve v Košířích ve vile Turbová a ke sklonku života v nově zakoupeném domě na Kampě. Často spolupracoval s Janem Werichem, který byl jeho velkým přítelem. Oba byli známými ignoranty zdravé životosprávy a k Trnkově cukrovce se začaly připojovat i jiné zdravotní neduhy, rozedma plic a vysoký tlak. Dva roky před svou smrtí byl jmenován profesorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové, kde vedl ateliér ilustrace a užité grafiky. Jeho zdravotní stav mu znesnadňoval práci, ale léčit se neměl chuť. Přesto se jeho ženě Slávě Trnkové spolu s primářem Střešovické nemocnice Mudr. Placákem podařilo Jiřího Trnku přesvědčit, aby podstoupil léčbu. V nemocnici ale dlouho nepobyl, chtěl domů, kde také během následujících dní zemřel. Trnka byl všestranným umělcem, který za svá díla získal mnohá ocenění a to nejen u nás, ale i ve světě. Mezi nejznámější ilustrované knížky patří Broučci, Pohádky tisíce a jedné noci, Fimfárum Jana Wericha. Knihu Zahrada nejen ilustroval, ale také napsal. Vytvořil také krásné animované snímky, jako jsou Bajaja, Zvířátka a Petrovští, Sen noci svatojánské. Poslední film Ruka, který byl u nás dlouho zakázán, označila v roce 1984 Americká filmová akademie za pátý nejlepší animovaný film všech dob.

Cukrovka (Diabetes mellitus)

Diabetes mellitus, česky úplavice cukrová, krátce cukrovka, je souhrnný název pro skupinu chronických onemocnění, charakteristické výskytem nadměrného množství cukrů v krvi (hyperglykémie). Jedná se tedy o poruchu metabolismu sacharidů. Toto onemocnění se může vyskytovat v každém věku, postihuje obě pohlaví. Zvýšená hladina cukrů v krvi může mít dvě příčiny, podle nichž rozdělujeme diabetes mellitus na 2 typy. Diabetes 1. typu vzniká z důvodu nedostatečné produkce inzulinu. Propuká nejčastěji v dětství nebo v mládí a jedná se o autoimunitní chorobu, kdy vlastní imunitní systém ničí buňky slinivky břišní, které produkují inzulin. Nejčastějšími příznaky jsou podrážděnost, časté močení spojené s abnormální žízní, zvracení, tělesná slabost, hubnutí a neobvyklý pocit hladu. Velice často může být prvním příznakem diabetické koma s poruchou vědomí. Odhaduje se, že v současné populaci trpí touto nemocí 0,4% lidí. Diabetes 2. typu je zapříčiněn sníženou citlivostí tkání vlastního těla k inzulinu. Vyskytuje se spíše u dospělých, a to hlavně obézních jedinců. Propuká pozvolna většinou po 30. roce života, avšak v poslední době se neobvykle často vyskytuje i u obézních dětí s nedostatkem pohybu. Vlohy k tomuto onemocnění jsou často přenášeny dědičně z generace na generaci. Nejčastější příznaky jsou zamlžené vidění, snížené vnímání sladké chuti, svědění, žízeň, pomalé hojení ran, bolesti nohou a mravenčení chodidel. V současnosti touto poruchou trpí asi 7% populace. Cukrovka se léčí inzulinem, což je hormon bílkovinné povahy, který umožňuje glukóze obsažené v krvi vstup do buněk. V buňkách je glukóza štěpena na jednodušší látky, přičemž se uvolňuje energie. K léčbě je samozřejmá dieta, omezení cukrů, tuků a bílkovin. Nedoporučuje se ani dlouhodobá fyzicky náročná činnost.

 

Zdroje:

Jiří Trnka. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 6. 9. 2012 [cit. 2012-11-05]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Trnka

 Diabetes mellitus. Velký lékařský slovník on-line [online]. Praha: Maxdorf, © 2008 – [cit. 2012-11-05]. Dostupné z: http://lekarske.slovniky.cz/pojem/diabetes-mellitus

 BROŽOVÁ, Věra. Jiří Trnka. ÚSTAV PRO ČESKOU LITERATURU AV ČR, v. v. i. Slovník české literatury: po roce 1945 [online]. Praha, 2006-2010, 2. 11. 2006 [cit. 2012-12-11]. Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/

-id-

 

 

Jiří Trnka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.